Inhaltsspalte

Învățarea limbii germane

Un profesor îi învață pe elevi

Unde pot învăța limba germană?

Dacă doriți să învățați limba germană, puteți participa la un curs de limbă. Cursurile de limba germană sunt oferite la diferite trepte de nivel în diferite instituții de învățământ din Berlin. Puteți alege cursul dumneavoastră de exemplu în centre de educație și perfecționare pentru adulți, institute de limbi străine, universități, precum și în centre și asociații culturale. În această listă puteți căuta școli de limbi străine în Berlin. Alternativ sau în plus față de un curs de limbă, puteți absolvi un curs online.
Există nivele diferite de cunoștințe de limbă, indicate prin abrevieri (de exemplu A1 sau B2). O prezentare generală a diferitelor trepte de nivel lingvistic conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine și a cerințelor acestora poate fi găsită pe pagina de internet

Pot participa la un curs de integrare?

Un curs de integrare este un curs de limbă germană cu o secțiune complementară, în care sunt predate cunoștințe despre istoria, cultura și sistemul politic german. Această parte a cursului se numește “curs de orientare”. Cursul de integrare este oferit de către diverse instituții și agenții și coordonat de către BAMF. Dacă sunteți eligibil pentru participarea la cursul de integrare, dumneavoastră veți achita o contribuție la costuri în sumă de în prezent 1,95 euro pe unitatea de curs. Aveți drept de participare dacă ați obținut pentru prima dată un permis de ședere care a fost eliberat pentru muncă, reîntregirea familiei, recunoașterea statutului de refugiat, respectiv protecție subsidiară sau pentru alte scopuri umanitare (art. 23 alin. 2 sau alin. 4, art. 25 alin. 4a teza 3 sau art. 25b din Legea privind dreptul de ședere). Puteți, de asemenea, să fiți admis de către BAMF pentru a participa la un curs de integrare, dacă sunteți rezident pe termen lung sau aveți domiciliul într-o altă țară a UE și, prin urmare, aveți dreptul de a domicilia și în Germania (art. 38a din Legea privind dreptul de ședere). Copiii minori și tinerii adulți care frecventează școala, precum și persoanele cu o nevoie evident scăzută de integrare, nu au dreptul de a participa la cursul de integrare – mai ales dacă persoana în cauză vorbește deja limba germană la un nivel suficient (nivelul B1).

Dacă finalizați cu succes cursul de integrare în termen de doi ani, puteți solicita rambursarea a jumătate din contribuția pe care ați achitat-o. Dacă beneficiați de prestații în vederea asigurării mijloacelor de trai conform SGB II sau SGB XII, sau de prestații în temeiul Legii privind prestațiile acordate solicitanților de azil, se poate anula complet contribuția dumneavoastră la costurile cursul de integrare.

Și solicitanții de azil în procedura azil pot participa la un curs de integrare subvenționat, dacă sunt disponibile locuri de curs și dacă provin din Siria, Iran, Irak, Eritreea sau Somalia, și niciun alt stat UE nu este competent pentru procedura de azil a acestora.
Chiar dacă nu sunteți eligibil pentru un curs subvenționat de integrare, puteți participa la un curs de integrare sau la alte asemenea cursuri în multe școli de limbi străine, însă va trebui să plătiți singur, integral costurile.

Pot participa la un curs de limbă germană pentru solicitante sau solicitanți de azil, finanțat la nivelul landului?

Dacă nu puteți participa la un curs de integrare subvenționat de Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați, puteți participa la cursuri alternative de limbă germană finanțate la nivel de land. Centrele de educație și perfecționare pentru adulți (VHS) oferă cursuri gratuite de limbă germană pentru refugiați în toate districtele din Berlin. Pe pagina de internet în mai multe limbi găsiți toate informațiile importante de care aveți nevoie pentru a vă înscrie.

Ce alte oferte subvenționate de stat există pentru învățarea limbii germane?

În plus față de cursurile generale de limbă germană, există cursuri de limbă aplicate pentru anumite profesii.
Programul finanțat la nivel federal Promovarea limbii germane pentru profesii conform art. 45a AufenthG este un program de învățare a limbii pentru persoane cu istoric de migranți, care doresc să-și îmbunătățească șansele pe piața muncii și să-și îmbunătățească competențele de limbă germană până la nivelul C2 GER. Au drept de a participa persoanele care dețin un titlu de ședere, precum și cetățenii statelor membre UE. Și solicitanții de azil în procedura de azil pot participa la un curs de integrare subvenționat, dacă provin din Siria, Iran, Irak, Eritreea sau Somalia, și niciun alt stat UE nu este competent pentru procedura de azil a acestora. Cursurile pot fi legate de măsuri de integrare profesională și de promovare a ocupării forței de muncă.
Refugiații care nu au acces la un curs profesional de limbă finanțat la nivel federal pot participa la cursuri profesionale de limbă finanțate de către land. Oferta de bază de limbă a landului Berlin este completată de măsura ESF a promovării lingvistice pe criterii profesionale pentru refugiați. Această ofertă este întregită cu o practică. Special pentru părinții migranți există cursuri pentru părinți organizate de VHS, care au loc în timpul perioadelor școlare ale copiilor acestora.