Inhaltsspalte

Calificarea și dezvoltarea profesională

Cifre cu profesii diferite în fața orizontului Berlinului

Care este diferența între calificare și dezvoltare profesională?

La o calificare se învață o profesie nouă de la început. În schimb, în cadrul dezvoltării profesionale, se aprofundează cunoștințele în propria profesie, cum ar fi schimbări legislative, tehnologii noi sau mai multe detalii. Calificările în Germania au loc într-o companie, o școală specială sau o combinație între companie și școală. Este posibil să se efectueze un stagiu înainte de calificare, pentru a cunoaște profesia dorită și compania.

Pot să mă înscriu la un curs de calificare?

În calitate de cetățean al UE puteți participa la un curs de calificare în Germania.
Înainte de formarea profesională, cursantele și cursanții trec de obicei printr-o fază de orientare și pregătire profesională, ceea ce înseamnă că aceștia au avut deja, în prealabil, contact cu un domeniu profesional.
Dacă sunteți din afara UE, contează dacă urmați o calificare în cadrul unei companii sau o calificare în sistem școlar.

În cazul unei calificări într-o companie, lucrați câteva zile pe săptămână într-o întreprindere și învățați acolo practica profesională. În completare, se frecventează regulat școala profesională și se învață teoria acolo. Acest tip de calificare este considerat ocupare a forței de muncă și, în anumite circumstanțe, este posibil să aveți nevoie de un permis de muncă. Întrucât lucrați deja ca ucenică sau ucenic, veți primi, de asemenea, o retribuție, care însă pe perioada de calificare este semnificativ sub nivelul salariului normal.
În cadrul unui curs dual de formare profesională, ucenicii încheie un contract pentru formare profesională cu organizatorul cursului și sunt instruiți atât în companie (practică), cât și în școala profesională (teorie). Pe durata uceniciei, ucenicii primesc o remunerație de formare profesională.
Informații detaliate în limba engleză despre sistemul dual de instruire profesională găsiți aici: The German Vocational Training System

În cadrul formării profesionale în sistem de învățământ școlar, întregul proces de învățare se desfășoară la o școală. O astfel de formare profesională există, de exemplu, în sectoarele Sănătate, Asistență socială și în anumite profesii tehnice și din IT. Calificarea în sistem școlar nu este considerată ocupare a forței de muncă și este posibilă, prin urmare, fără permis de muncă. În schimb, nu veți primi nicio remunerație. În unele școli, cursurile de calificare chiar trebuie plătite.

Dacă doriți să urmați o calificare profesională în cadrul companiei, este important să acordați atenție dacă vă este permis să lucrați (ca persoană care desfășoară o activitate independentă, sau care desfășoară o activitate dependentă), respectiv ca angajat (doar activitate dependentă). Aceasta depinde de ce mențiune este înregistrată în documentul dumneavoastră pentru ședere (de exemplu permis de ședere, permis de ședere pe perioadă nedeterminată, acord de ședere, acord de tolerare).

Dacă scrie ”lucrul nu este nepermise”, atunci de regulă, nu veți putea urma o calificare. Cu toate acestea, dacă scrie ”lucrul este permis” sau ”angajarea este permisă”, atunci puteți urma și o calificare. Dacă scrie ”lucrul numai cu permisiunea autorității pentru străini”, atunci trebuie să mergeți la autoritatea pentru străini cu oferta concretă de calificare și să solicitați acolo permisiunea.

În procedura de azil nu aveți permisiunea de a lucra în primele trei luni de la emiterea permisului de ședere, respectiv a acordului de tolerare. Este interzis, de asemenea, să lucrați în perioada în care sunteți obligat să locuiți într-un centru inițial de primire (maximum șase luni de la înregistrare). Odată ce aceste termene au expirat, puteți solicita un permis pentru a participa la o calificare în cadrul unei companii. Solicitanții de azil din așa-numitele ”state sigure de origine” sunt supuși unei interdicții permanente pentru lucru, dacă au solicitat azil după data de 31.08.2015 și cererea a fost respinsă. Acestora nu li se permite să lucreze sau să urmeze o calificare pe parcursul întregii proceduri de azil și, de asemenea, nici într-o perioadă ulterioară de tolerare a șederii. ”Sigure” sunt considerate ,în prezent, Ghana, Senegal, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Macedonia, Albania și Kosovo.

Dacă aveți un acord de tolerare, nu este posibil să lucrați în primele trei luni de ședere în Germania. Cu toate acestea, există o excepție pentru calificarea profesională în cadrul unei companii. Puteți începe deja o calificare în această perioadă. În cazul în care proveniți dintr-unul din ”statele sigure de origine” menționate mai sus și ați solicitat azil în Germania după data de 31.08.2015, iar cererea a fost respinsă, nu aveți permisiunea să lucrați și nici să urmați o calificare. De asemenea, interzicerea lucrului și a unei calificări se aplică în cazul în care aveți statut de persoană tolerată doar pentru că expulzarea dumneavoastră nu poate fi efectuată, iar autoritatea pentru străini vă învinuiește pe dumneavoastră ca fiind responsabil pentru motive, în special dacă ați furnizat informații false privind identitatea dumneavoastră.

Dacă există îndoială, în toate aceste cazuri, o privire la documentul dumneavoastră de ședere vă va lămuri dacă aveți permisiunea de a lucra și de a urma o calificare în cadrul companiei. Cu toate acestea, uneori condițiile sunt modificate cu întârziere, deși, de exemplu, perioadele de așteptare au expirat deja. Adresați-vă Autorității pentru străini sau solicitați consiliere juridică, dacă nu sunteți sigur.

Cum găsesc un loc pentru calificare?

Calificările sunt oferite la școli profesionale sau în companii. Puteți căuta direct locuri oferite pentru calificare în Berlin cu ajutorul căutării unui loc de muncă Centrele de informare profesională (BIZ) ale Agențiilor pentru ocupare a forței de muncă se găsesc în aproape toate districtele din Berlin.
La căutarea unui loc pentru calificare, procedați similar ca atunci când căutați un loc de muncă. În Bursa locurilor de muncă a Agenției pentru ocuparea forței de muncă puteți limita căutarea locurile pentru calificare.
Consultantele și consultanții din Centrul de întâmpinare Berlin și în Rețelele bridge pentru dreptul de rămânere Berlin vă pot sprijini, de asemenea, în căutarea unui loc pentru calificare.

Alte link-uri:

Cum îmi finanțez calificarea?

Puteți obține ajutor financiar dacă urmați o calificare în sistem școlar, pentru care nu primiți nicio remunerație, sau o calificare într-o companie, a cărei remunerație nu este suficientă pentru trai, și dacă nici părinții dumneavoastră nu vă pot oferi suficient sprijin. Acest ajutor se numește subvenție de stat pentru calificare.

Acest lucru însă nu este valabil în cazul în care vă aflați în Germania cu scopul explicit dea urma o calificare (art. 17 din Legea privind dreptul de ședere). În acest caz, trebuie să suportați dumneavoastră sau părinții dumneavoastră cheltuielile de întreținere. În anumite circumstanțe vă pot sprijini terți, de exemplu o fundație.

Pentru elevele sau elevii și ucenicii din sistemul școlar de calificare există burse (BAföG) – însă numai dacă centrul de calificare este eligibil pentru burse. Dacă este eligibilă, aflați de la școală.

Cetățenii statelor UE și membrii familiilor acestora pot primi burse școlare în aceleași condiții ca și germanii. Dacă nu sunteți dintr-un stat membru UE, dreptul dumneavoastră la bursă școlară depinde de statutul dumneavoastră de rezident. Refugiații cu statut recunoscut sau membri de familii germane pot beneficia, de asemenea, de burse școlare în aceleași condiții ca și germanii. Titularii anumitor permise de ședere sau acorduri de tolerare pe motive umanitare trebuie să ia în considerare o perioadă de așteptare de 15 luni. Titularii unor alte anumite permise de ședere sau acorduri de ședere trebuie să fi locuit și muncit în Germania chiar timp de cinci ani înainte de studii, sau părinții lor trebuie să fi trăit și muncit aici timp de trei ani. Puteți afla care este situația dumneavoastră în oficiul competent pentru dumneavoastră pentru sprijinirea calificării și formării profesionale. Oficiile pentru sprijinirea calificării și formării profesionale se află în sediile districtuale Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg și Pankow.

Pentru cerere aveți nevoie de următoarele:
  • document de identitate, respectiv cu adeverință de înregistrare a domiciliului
  • Permis de ședere, acord de tolerare sau acord de ședere
  • Formular
  • Adeverință de venit, de asemenea a părinților, respectiv a soției/soțului
  • Adeverințe de venit, respectiv declarație a persoanei solicitante
  • Acte doveditoare privind situația patrimonială a persoanei solicitante
  • * Certificatele de naștere ale propriilor copii*
    Informații suplimentare găsiți pe paginile de internet ale berlin.de.

Pentru ucenicii care urmează o calificare într-o companie, există sprijinul pentru formare profesională, iar pentru ucenicii cu dizabilități, alocația pentru formarea profesională. Similar ca în cazul bursei pentru elevi, că accesul la finanțare depinde de statutul dumneavoastră de rezident. Cetățenii din statele membre UE și membrii familiilor acestora pot beneficia de ajutor pentru calificare și formare profesională (BAB) în aceleași condiții ca și germanii. Pentru persoanele din țările din afara UE se aplică perioade de așteptare eșalonate. În acest sens, titularii anumitor tipuri de permise de ședere eliberate din motive umanitare sau pentru reîntregirea familiei au, de exemplu, dreptul la ajutor pentru calificare și formare profesională după trei luni de ședere în Germania. Solicitanții de azil pentru care se așteaptă că urmează acordarea unui drept de ședere pe durată nedeterminată, pot beneficia de ajutor pentru calificare și formare profesională după 15 luni de ședere. Persoanele cu statut de tolerare trebuie să aștepte, de asemenea, 15 luni. Persoanele cu alte tipuri de permise de ședere trebuie fie să fi trăit și lucrat legal în Germania timp de cinci ani, fie este de așteptat ca cel puțin unul dintre părinții acestora să fi trăit și lucrat în Germania timp de trei ani. Puteți afla la Agenția dumneavoastră locală pentru ocuparea forței de muncă, la care veți depune și cererea, dacă și dumneavoastră sunteți eligibil pentru a beneficia de ajutor.

În plus față de sprijinul financiar pentru calificarea sau formarea profesională a dumneavoastră, există și posibilități de a vă sprijini prin anumite oferte. Măsurile de instruire care pregătesc o viitoare profesie au rolul de a vă transmite cunoștințe care vă vor ajuta în calificare și formarea profesională. Dacă nu ați avut ocazia să frecventați mai mult timp școala în țara dumneavoastră de origine, vi se poate facilita și obținerea unui certificat de absolvire a școlii. Măsurile de sprijin pentru calificare și formare profesională vă ajută să finalizați cu succes calificarea și formarea profesională. În acest caz poate fi vorba, de exemplu, de aprofundarea cunoașterii limbii germane, dar și de dobândirea cunoștințelor teoretice și a experienței practice pentru profesia aleasă pentru calificare și formare profesională. Tipuri diferite de ajutor sunt oferite, de asemenea, persoanelor cu dizabilități, astfel încât acestea să poată reuși în calificare și formare profesională.

Dacă sunteți dintr-un stat membru UE, aveți dreptul la aceste forme complementare de sprijin ca și cetățenii germani. Dacă sunteți dintr-un stat din afara UE, accesul la aceste forme de sprijin depinde de statutul dumneavoastră de rezident. Puteți beneficia de sprijin încă în timpul procedurii de azil, dacă sunteți în Germania timp de cel puțin trei luni și este posibil să primiți un drept de ședere pe perioadă îndelungată. Acest lucru se acceptă în prezent pentru cetățeni din Eritreea, Irak, Iran, Siria și Somalia. Titularii unui permis de ședere trebuie să aștepte, de asemenea, în multe cazuri, trei luni, înainte de a fi eligibili pentru forme complementare de ajutor în contextul calificării și al formării profesionale. Pentru persoanele cu un acord de tolerare, perioadele de așteptare aplicate sunt mai mari, de la un an până la șase ani.

Cum mă pot dezvolta profesional?

O dezvoltare profesională servește aprofundării unei anumite profesii. Există oferte de la diferite instituții și centre de educație și perfecționare pentru adulți.
Pentru a începe un program de dezvoltare profesională sau de calificare, sunt necesare în Germania anumite studii școlare finalizate. Dacă acestea nu sunt disponibile, pot fi realizate prin intermediul așa-numitei educații secundare, astfel încât să îndepliniți condițiile de admitere la programe de formare sau dezvoltare profesională. Acest lucru se aplică și în cazul certificatelor școlare sau de calificare din țara dumneavoastră de origine, care nu sunt recunoscute aici ca fiind echivalente celor de aici din țară. Puteți afla cum obțineți recunoașterea certificatelor dumneavoastră de calificare profesională din străinătate, la punctul Recunoașterea calificărilor profesionale. În școlile de seral și în alte instituții, puteți finaliza școala sau absolvi o treaptă superioară de învățământ. Informații suplimentare găsiți la Departamentul Senatului pentru Educație, Tineret și Familie.

În centrul de întâmpinare din Berlin puteți obține consiliere exact în ceea ce privește posibilitățile de dezvoltare profesională. O privire de ansamblu asupra tuturor posibilităților de dezvoltare profesională găsiți în Baza de date privind dezvoltarea profesională a statului Berlin.