Lucrul independent

Cifre cu profesii diferite în fața orizontului Berlinului

Cum pot deveni lucrător independent?

În calitate de cetățean al UE, puteți înființa o întreprindere în orice stat membru al UE. Acest lucru se aplică și cetățenilor din Elveția, Norvegia, Islanda și Lichtenstein.

Dacă nu sunteți dintr-un stat membru UE, depinde de titlul dumneavoastră de ședere dacă puteți înființa propria dumneavoastră afacere. Dacă scrie în titlu ”lucrul este permis”, atunci vi se permite să lucrați și independent. În toate celelalte cazuri, depinde mai întâi de faptul dacă puteți obține un permis de ședere pentru activități independente (art. 21 din Legea privind dreptul de ședere). Informații suplimentare găsiți pe pagina de internet a Oficiului de Stat pentru probleme cetățenești și de reglementare și pe paginile Camerei de Comerț și Industrie Berlin.

Pentru un astfel de permis de ședere, trebuie să arătați că finanțarea activității dumneavoastră independente este asigurată, că proiectul dumneavoastră va putea avea un impact pozitiv asupra economiei și că există un interes economic sau o necesitate regională pentru aceasta. Acest caz este valabil în special atunci când se creează noi locuri de muncă. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, se evaluează pe baza observațiilor formulate, de exemplu, de către Camera profesională competentă și/sau de către autoritatea de supraveghere. Sunt necesare cerințe mai puțin stricte dacă doriți să lucrați ca lucrător independent, de exemplu ca artistă sau artist, jurnalistă sau jurnalist, medic, avocată sau avocat. Ar trebui să solicitați consiliere în privința detaliilor.
Cu un permis de ședere temporar sau cu destinație specială, care nu permite în mod explicit o activitate independentă, aveți nevoie de un permis special din partea Autorității pentru străini.

Mai multe Informații a sintetizat Ministerul Federal pentru Economie și Energie. Pentru întrebări privind înființarea unei întreprinderi puteți fi consiliat și în Centrul de întâmpinare.

Puteți deveni lucrător independent – pe de o parte – înființând o întreprindere individuală. Legislația germană oferă, de asemenea, numeroase posibilități pentru înființarea unei societăți comerciale, de exemplu atunci când mai multe persoane doresc să înființeze împreună o companie sau să limiteze riscurile de răspundere. Trebuie să beneficiați de consiliere, dacă o asociere de persoane sau o societate de capital este forma potrivită pentru dumneavoastră. Ca un prim punct de contact, găsiți aici serviciile de consiliere oferite de către camere IHK și HWK.
Dacă doriți să deveniți lucrător independent, trebuie să luați în plus, în considerare, regulile care se aplică pentru activitatea în cauză. Pentru anumite profesii sunt necesare autorizații speciale – de exemplu, dacă doriți să lucrați ca gastronom, sau să lucrați cu alimente sensibile, de exemplu cu carne crudă.
În multe meserii tehnice este necesară o calificare specială finalizată cu un examen de absolvire, așa-numitul certificat de maistru cu calificare superioară, ca o condiție prealabilă pentru a deveni liber profesionist în această profesie. Pentru care profesii tehnice se aplică acest lucru, și ce condiții trebuie să fie îndeplinite în cazul altor profesii tehnice, aflați pe paginile de internet ale Camerei Meseriilor din Berlin.

Trebuie respectate caracteristicile speciale pentru liber-profesioniști în ceea ce privește Impozitarea, și asigurarea medicală si Asigurare de pensie.

Cum pot favoriza proiectul meu start-up?

Fiecare idee de afaceri este diferită și, prin urmare, diferită și nevoia de finanțare. În funcție de modelul de afacere, pot fi luate în considerare fondurile proprii din economii și venituri proprii, finanțarea prin împrumuturi, participațiile de capital sau finanțările crowdfunding. Pot fi integrate, de asemenea, mijloace publice sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă, garanții sau subvenții. Pentru toate problemele legate de susținerea prin finanțare din statul Berlin, primul centru de contact este Investitionsbank des Landes Berlin – Banca de Investiții a Statului Berlin. O privire de ansamblu asupra posibilităților de finanțare oferă și pagina de internet a IHK Berlin – Camera de Comerț și Industrie Berlin.