Informații pentru chiriași

Un tânăr se așează pe fotoliu într-o cameră de zi cu un balon de gândire deasupra capului

Ce drepturi și ce obligații am ca parte într-un contract de închiriere și cine mă poate ajuta dacă sunt probleme?

Dacă ați închiriat o locuință, puteți locui și trăi acolo. Aveți dreptul să amenajați și să dotați locuința conform ideilor dumneavoastră În cazul modificărilor constructive, trebuie să obțineți mai întâi, de regulă, permisiunea proprietarei sau a proprietarului locuinței.
Chiar dacă încheiați singur contractul de închiriere, vă puteți lua soția/soțul și copiii minori în locuință. În cazul altor persoane, aveți de principiu nevoie de consimțământul proprietarei sau proprietarului, dacă doriți ca aceștia să locuiască mai mult timp la dumneavoastră.
La utilizarea locuinței dumneavoastră, sunteți obligat să manifestați atenție față de vecine și de vecini. De cele mai multe ori, există un regulament de ordine interioară, în care sunt stabilite reguli – de exemplu, de la ce oră ar trebui redus volumul muzicii și al altor zgomote la volumul camerei.
Sunteți obligat să păstrați locuința în stare bună. Aceasta include și curățarea și aerisirea regulată. În plus, este posibil să fiți obligat, în temeiul contractului de închiriere, să renovația locuința la anumite intervale de timp sau atunci când o părăsiți, adică să zugrăviți pereții sau să reînnoiți tapetul. Trebuie să raportați imediat proprietarei sau proprietarului, care este responsabil(ă) pentru remediere, daunele grave, în special la conductele de apă, gaz sau rețeaua electrică, precum și mucegaiul sau contaminarea cu insecte. (Cu toate acestea, în funcție de contractul dumneavoastră de închiriere, se poate să suportați singur costurile reparațiilor minore.)

Asistență în caz de probleme cu proprietarul, cu legislația privind închirierea sau la ajutorul pentru costurilor locuinței

În cazul în care aveți probleme sau întrebări cu privire la drepturile dumneavoastră de chiriaș, există diferite servicii de consiliere care vă asistă și vă susțin, cum ar fi Mieterschutzbund Berlin e.V., Berliner Mietverein e.V. și Berliner MieterGemeinschaft e.V..

Informații importante pentru toate persoanele care beneficiază, în cadrul normelor de aplicare a prevederilor privind locuințele sociale (AV-Wohnen), de prestații pentru costurile de cazare și de încălzire conform SGB II, SGB XII (Asistență Socială) și Legea privind prestațiile pentru solicitanții de azil (AsylbLG): De la data de 01.01.2019, cotizațiile dumneavoastră de membru au fost preluate de către Berliner Mieterverein (Asociația Chiriașilor din Berlin). Acest lucru se aplică și în cazul asigurării legale. Cel care nevoie de consiliere în domeniul legislației privind închirierea (de exemplu decontul pentru costurile de întreținere, mucegai, reziliere, modernizare, etc.) și beneficiază de subvenție pentru chirie, nu mai trebuie să achite singur cotizațiile de membru. Jobcenter (Centrul pentru Ocuparea Forței de Muncă), Oficiul pentru Asistență Socială sau Oficiul de Stat pentru Problemele Refugiaților, ca furnizor competent de servicii, achită, după unui consimțământ corespunzător, cotizația de membru pentru durata de doi ani, direct asociației chiriașilor.

Consiliere gratuite privind legislația închirierii din partea administrațiilor districtuale

Din ce în ce mai multe districte din Berlin oferă o consiliere gratuită în domeniul închirierilor Puteți beneficia, în prezent, de o consiliere pentru chiriași în oficiile districtuale Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Pankow și Reinickendorf. În Lichtenberg a fost înființat, de asemenea, un birou districtual pentru consiliere în domeniul închirierii.

Asistență în caz de discriminare pe piața locuințelor

Sunteți dezavantajați la căutarea unei locuințe datorită originii, limbii sau religiei dumneavoastră? Legea privind tratamentul egal (AGG) interzice dezavantajarea solicitanților pe baza următoarelor caracteristici (”paragraf 1 AGG (link către textul paragrafului)”:http://dejure.org/gesetze/AGG/1.html):

 • origine etnică
 • sex
 • religie /concepții despre lume și viață
 • dizabilitate
 • vârstă
 • identitate sexuală

Biroul de specialitate “A închiria echitabil – A locui echitabil. Biroul de specialitate din Berlin împotriva discriminării pe piața locuințelor” îi sprijină pe oamenii care au avut parte de discriminare pe piața locuințelor.

Acesta îi consiliază, asistă și sprijină pe oamenii care au avut parte, datorită
 • originii (atribuite)
 • limbii lor
 • religiei lor
 • identității lor sexuale
 • orientării lor sexuale
 • unei dizabilități
 • vârstei lor
 • statutului lor social
  … sau mai multor aspecte au fost discriminate.

Informații suplimentare găsiți pe pagina de internet a biroului de specialitate.

Biroul este promovat de Departamentul pentru Justiție, Protecția Consumatorilor și Anti-Discriminare al Senatului Biroului Național pentru Tratament Egal și Anti-Discriminare (LADS).

Link-uri utile privind subiectul Căutarea locuințelor

Există, de asemenea, numeroase inițiative în fiecare district, ale voluntarilor și bisericii, care au sintetizat informații și link-uri utile privind căutarea de locuințe, speciale pentru refugiați și migranți. Aici găsiți o selecție de link-uri:

Pot primi sprijin financiar?

Subvenția pentru locuință se acordă atunci când venitul este suficient pentru trai, însă nu este suficient pentru a achita și chiria. Astfel trebuie împiedicat ca cineva să-și piardă locuința și să trebuiască se mute într-o altă zonă, doar pentru că nu-i ajung veniturile.
Subvenție pentru locuință pot solicita și persoane care provin din afara UE. În acest caz nu contează dacă aceștia au un permis de ședere, sunt în procedura de azil sau au doar statut de persoană tolerată.
Dacă beneficiați de prestații în cadrul asigurărilor de bază (SGB II, SGB XII, AsylbLG), nu veți beneficia de subvenție pentru locuință, întrucât costurile locuinței vor fi suportate în acest caz, în întregime, de către furnizorul de servicii sociale, în măsura în care nu dispuneți de venituri suficiente.

Puteți solicita alocația pentru locuință la Administrația competentă sau Oficiul pentru locuințe din districtul dumneavoastră.

Dacă aveți dreptul la subvenție pentru locuință și în ce cuantum depinde, de asemenea, de chiria pe care trebuie să o achitați, și de numărul și venitul persoanelor care locuiesc împreună cu dumneavoastră Găsiți cerințele exacte, documentele și formularele care trebuie depuse în Portalul serviciilor orașului Berlin.

O altă modalitate de a obține sprijin este subvenția pentru chirie.

Dacă locuiți într-o așa-numită locuință socială, beneficiați de ajutor de șomaj II din partea Jobcenter (Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă) sau de ajutor social, respectiv prestații pentru solicitanții de azil de la Serviciul pentru Asistență Socială, iar Jobcenter sau Serviciul pentru Asistență Socială nu preia întreaga sumă a chiriei, puteți solicita, în anumite condiții, o subvenție pentru chirie.

Aceste cerințe sunt:
 • Plătiți mai mult de 30% din venitul dumneavoastră pentru chirie (fără cheltuieli pentru utilități și costuri pentru apă caldă)
 • Venitul dumneavoastră se situează sub limita pentru adeverința privind accesul la o locuință subvenționată în Berlin Wohnberechtigungsschein, lucru pe care îl puteți verifica cu ”interogare adeverință privind accesul la o locuință subvenționată(link către adeverința privind accesul la o locuință subvenționată)”:http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wbs/wbsformular.shtml.