Cazare pentru refugiați

Un tânăr stă pe fotoliu într-o cameră de zi.

Unde locuiesc pe durata procedurii de azil?

Pe durata procedurii de azil veți fi cazat în Berlin în centrul inițial de primire și în centre comune de cazare. În anumite condiții vă veți putea muta într-o locuință individuală.
Dacă Berlin este competent pentru procedura dumneavoastră de azil, veți fi cazat de către Oficiul de stat pentru problemele refugiaților (LAF) într-un centru de primire. Este vorba despre un centru de cazare în care mulți solicitanți de azil locuiesc împreună și beneficiază de întreținere. Dacă nu există locuri suficiente, vor fi utilizate și adăposturi de urgență. Condițiile de locuit pot fi foarte lipsite de spațiu, sunteți obligat să locuiți în centrul inițial de primire timp de cel puțin șase săptămâni până la cel mult șase luni. Obligația de a trebui să trăi într-un centru inițial de primire poate fi suspendată dacă sunteți grav bolnav, dacă sunteți amenințat cu violență sau există alte motive imperioase pentru a vă muta.
Dacă veniți dintr-un așa-numit ”stat sigur de origine” (în prezent, acestea sunt următoarele state: Ghana, Senegal, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Macedonia, Muntenegru, Albania și Kosovo, precum și toate statele membre ale UE), în mod normal trebuie să rămâneți în centrul inițial de primire pe tot parcursul procedurii de azil, și în caz de respingere a cererii, până la părăsirea țării.

Toți ceilalți solicitanți de azil ar trebui să fie cazați, potrivit legii, cel mai târziu după șase luni, într-o unitate comună de cazare cu facilități mai bune și cu mai multă intimitate. Dacă posibilitățile de cazare în Berlin sunt la limită, este posibil ca să rămâneți mai mult timp în centrul inițial de primire.
După trei luni, însă cel târziu după șase luni de ședere în Berlin, veți avea, de regulă, dreptul de a vă căuta o proprie locuință. Dacă vi se asigură mijloacele de trai de către statul Berlin, această locuință nu poate să fie prea scumpă. În Berlin locuințele ieftine sunt foarte limitate, astfel încât multe persoane nu pot găsi o locuință pe parcursul procedurii de azil.

Ce este o restricționare a șederii?

Restricționarea șederii înseamnă că pentru început nu aveți voie să părăsiți districtul Autorității pentru străini în care se află centrul dumneavoastră de cazare – în cazul dumneavoastră, acesta este statul Berlin. Nu este permis să lucrați în perioada de restricționare a șederii. Pentru solicitanții de azil, restricționarea privind șederea este valabilă doar pentru primele trei luni de la data depunerii cererii. După aceasta, vă veți putea deplasa de cele mai multe ori liber în Republica Federală. Dacă locuiți într-un centru inițial de primire (a se vedea punctul anterior), sunteți, de asemenea, supus unei restricționări a șederii pe durata obligației de a locui acolo (deci șase luni de la primirea în centru).
Excepțiile se aplică solicitanților din ”state sigure de origine”, care adeseori rămân în centrul inițial de primire pe tot parcursul procedurii de azil și, în caz de respingere a cererii, până la părăsirea țării.

Ce este o condiție pentru domiciliu?

Condiția de domiciliu este dispusă de către Autoritatea pentru străini și obligă la acceptarea domiciliului într-un anumit loc. Aceasta poate fi dispusă pentru persoane în regim de tolerare tacită, persoane care dețin un permis de ședere pe motive umanitar (art. 25 alin. 3 din Legea privind dreptul de ședere), solicitanților de azil și, persoanele ale căror cereri de azil au fost soluționate în mod pozitiv. Există aici foarte multe alte prevederi și excepții. În caz de îndoială, trebuie să vă informați la o avocată, un avocat sau un centru de consiliere.

Când locuiesc în locuințe comune?

După ce ați locuit într-un centru inițial de primire timp de cel mult șase luni, veți fi cazat cât mai curând posibil într-o locuință comună, cu facilități ceva mai bune și mai multă intimitate. Dacă posibilitățile de cazare în Berlin sunt la limită, este posibil ca să rămâneți mai mult timp în centrul inițial de primire.

Cum pot să mă mut într-o locuință în timpul procedurii de azil?

Înainte de a începe să căutați o locuință, puteți solicita consiliere la Departamentul pentru operațiuni de închiriere al Oficiului de stat pentru problemele refugiați (LAF). Acolo veți obține toate informațiile importante privind căutarea de locuințe. În afară de aceasta veți cunoaște drepturile și obligațiile dumneavoastră în calitate de chiriaș și veți afla unde găsiți oferte de locuințe.
Sfaturi privind procedura găsiți în secțiunea Locuitul. Locuința dumneavoastră trebuie să aibă o dimensiune rezonabilă și să nu fie prea scumpă, în plus trebuie să existe un aragaz și o chiuvetă.
Înainte de a putea semna contractul de închiriere, aveți nevoie încă de o confirmare precum că autoritățile preiau costurile pentru exact această locuință pe care dumneavoastră ați ales-o. Pentru aceasta trebuie să prezentați LAF următoarele documente:

  • Acord valabil de ședere
  • Acord completat pentru transmiterea datelor
  • Ofertă de închiriere cu chirie specificată fără costuri de întreținere, costuri de funcționare și costuri de încălzire
  • Detaliile actuale de contact ale proprietarei sau ale proprietarului, respectiv ale dumneavoastră (telefon și e-mail)
  • respectiv preluarea costurilor și decizia privind prestațiile din partea Administrației districtuale sau Jobcenter – Centrul pentru ocuparea forței de muncă

Mai multe informații pe această temă găsiți la LAF (Oficiului de stat pentru problemele refugiaților)
Dacă aveți un document concret de preluare a costurilor de chirie, dați-l proprietarei sau proprietarului și întrebați dacă vă puteți muta în locuință.
Dacă aveți dumneavoastră o cameră de oferit și doriți să găzduiți la dumneavoastră o refugiată sau un refugiat, există mai multe modalități de a oferi camera. Puteți, de exemplu, să înregistrați camera dumneavoastră liberă pe pagina de internet Flüchtlinge Willkommen – Refugiații bineveniți. Sau vă informați din acest material informativ.

Linkuri utile privind subiectul ”Cazare pentru refugiați”

Există în Berlin, de asemenea, la nivel districtual, numeroase inițiative ale societății civile/inițiative de voluntariat, care au adunat informații și link-uri utile pentru refugiații care locuiesc într-un centru. Aici găsiți o selecție de link-uri:
  • Consiliul pentru Refugiați din Berlin a alcătuit, pe pagina sa de internet, informații cuprinzătoare pentru refugiați care locuiesc împreună într-o facilitate de cazare – de exemplu despre standardele minime și cerințele de calitate în locuințele colective.
  • Și inițiativa ”Berlin Hilft” (Berlin ajută) a adunat informații importante pentru refugiații care locuiesc într-o facilitate de cazare.

Când există o nevoie specială de protecție în privința locuitului?

Unii refugiați au nevoie de mai multă protecție și mai mult ajutor decât alții. Prin urmare, aceștia au drepturi speciale și primesc un sprijin special. De o protecție deosebită au nevoie, de exemplu, femeile însărcinate, persoanele cu dizabilități sau boli grave, femeile care călătoresc singure, mamele singure, copiii minori, precum și homosexualii, bisexualii, transsexualii și intersexualii (LGBTI).
Dacă aveți nevoi speciale de protecție care privesc locuința (de exemplu datorită sarcinii, unei dizabilități, unei boli grave, deoarece călătoriți ca femeie singură sau cu copii, pentru că sunteți homosexual sau transsexual), vă rugăm să comunicați acest lucru la înregistrare sau la serviciul social al Oficiului de stat pentru problemele refugiaților. Există acolo persoane de contact speciale pentru femei, homosexuali și transsexuali, cărora vă veți putea adresa și dumneavoastră, cu încredere, la un moment ulterior. Vă puteți adresa și Caritas. Veți primi ajutor atunci când nevoile dumneavoastră speciale de protecție care privesc locuința au fost recunoscute de către Oficiul de stat pentru problemele refugiaților.