Glosar

Accesabilitate (Barrierefreiheit)

accesul cuprinzător și oportunitatea de utilizare nerestricționată a tuturor sferelor vieții, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități

Acționare în judecată (Klage)

Solicitare de pronunțare a unei hotărâri judecătorești în cadrul unui litigiu

Activitate economică (Erwerbstätigkeit)

Termen generic pentru activități independente și angajați, pentru activitate dependentă, consultați „Angajare”

Adăpost de urgență (Notunterkunft)

adăpost de urgență improvizat

Administrația imobilului (Hausverwaltung)

Instituție, persoană, grup de persoane responsabile pentru efectuarea tuturor chestiunilor legate de un imobil

Adopție (Adoption)

justificarea legală a unei relații părinte-copil între părintele adoptiv și copilul care urmează a fi adoptat, indiferent de originea biologică

Ajutor pentru persoanele fără locuință (Wohnungslosenhilfe)

oferă ajutor la pierderea locuinței, iminentă sau care deja a avut loc

Ajutor social (Sozialhilfe)

beneficii sociale de stat, bazate pe nevoi, pentru persoanele care se află în incapacitate de muncă sau sunt la vârsta de pensionare

ajutor social pentru locuință (soziale Wohnhilfe)

oferă consiliere și sprijin în cazurile de urgență în privința locuinței, datorii la chirie și pierderea locuinței

Ajutorare cazuistică (Einzelfallhilfe)

o formă specială de sprijin pentru copii și adolescenți cu și fără dizabilități

Alocația pentru copii (Kindergeld)

Beneficii acordate de stat pentru dezîmpovărarea fiscală a familiilor cu copii

Alocație de formare profesională (Berufsausbildungsbeihilfe)

Subvenții sau împrumuturi pentru cursurile de formare profesională

Alocație parentală și alocație parentală Plus (Elterngeld und Elterngeld Plus)

Subvenție din partea statului în sprijinul părinților care îngrijesc copilul după naștere și care renunță temporar complet sau parțial la muncă

Ambasada Germaniei Ambasadă Consulat (Deutsche Auslandsvertretung Botschaft Konsulat)

reprezentarea diplomatică a Germaniei în străinătate

asigurare de sănătate privată (PKV) (private Krankenversicherung (PKV))

în plus față de componenta legală de asigurări de sănătate a sistemului structurat de asigurări de sănătate; în acest sens, asigurările de sănătate private au următoarele sarcini: preluarea asigurării pentru persoanele care nu sunt asigurate legal; în cazul persoanelor beneficiare de asistență financiară, asigurarea pentru prestațiile care nu sunt acoperite de asistența financiară, în cadrul unei asigurări medicale complete a costurilor aferente în caz de boală. preluarea unei asigurări pentru persoanele asigurate legal în cadrul unei asigurări suplimentare, pentru îndeplinirea cerințelor individuale, de exemplu, o spitalizare în condiții mai bune și un tratament medical particular.

Asigurare de sănătate (Krankenversicherung)

Asigurare pentru costurile care apar în caz de boală

Asigurarea legală de sănătate (GKV) (gesetzliche Krankenversicherung (GKV))

Ramură a asigurărilor sociale pentru asigurarea în caz de boală; prin aceasta sunt asigurate obligatoriu toate persoanele din Germania, cu excepția cazului în care sunt clasificate ca scutite de asigurare sau asigurate în alt mod

Asociații de bunăstare (Wohlfahrtsverbände)

Organizații non-profit care sunt principalii furnizori și operatori ai instituțiilor publice de asistență socială, sănătate și de îngrijire pe termen lung din Germania (în plus față de organizațiile publice de bunăstare). O altă sarcină a asociațiilor de bunăstare este perceperea și reprezentarea intereselor de bunăstare ale statului.

atestat medical (ärztliches Attest)

certificat medical (mai ales cu privire la starea generală de sănătate)

Autoritatea de învățământ (Schulamt)

autoritatea competentă pentru sistemul de învățământ

Autoritatea pentru străini (Ausländerbehörde)

autoritatea competentă În Germania pentru măsuri și decizii privind șederea și angajarea în muncă a străinilor (executarea dreptului de ședere)

Avans de întreținere (Unterhaltsvorschuss)

Plata cheltuielilor de întreținere pentru un copil al unui părinte singur de către anumite agenții de stat, în cazul în care părintele care trebuie să plătească cheltuielile de întreținere nu își îndeplinește obligația de întreținere

Avizierul chiriilor (Mietspiegel)

Tabel în care se prezintă chiria obișnuită într-o comunitate sau într-o zonă rezidențială pentru spații locative cu dotări comparabile

Avort (Schwangerschaftsabbruch)

Întreruperea unei sarcini prin măsuri ginecologice

Bacalaureat (=stagiul general de absolvire a liceului) (Abitur (=allgemeine Hochschulreife))

diploma de absolvire școlară cu cel mai înalt grad din Germania; conferă dreptul de a studia la o facultate

BAföG (BAföG)

Abreviere pentru Legea federală privind ajutorul financiar acordat pentru formarea profesională

Lege care reglementează ajutorul financiar pentru stagiari, elevi și studenți cu situație economică precară

Bani pentru locuință (Wohngeld)

o prestație socială în temeiul Legii privind banii pentru locuințe (WoGG); subvenție acordată de stat, în special pentru chiria locuinței

Beneficiar al serviciilor (Leistungsempfängerin/ Leistungsempfänger)

beneficiar al ajutoarelor de stat, care servesc ca sprijin pentru asigurarea subzistenței și altor scopuri (de ex., indemnizație de șomaj II, ajutor social sau beneficii pentru solicitanții de azil), compensarea dezavantajelor sociale (de ex., banii pentru locuință, indemnizația de integrare), compensarea sarcinilor fiscale (de ex., alocația pentru copii) în temeiul reglementării sociale de stat

Beneficii pentru solicitanții de azil (Asylbewerberleistungen)

Beneficii pentru asigurarea nevoilor de bază acordate solicitanților de azil, persoanelor obligate să părăsească țara de origine și altor cetățeni străini care au ședere temporară în Germania

Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben e. V. (BZSL e. V.) (Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben e. V. (BZSL e. V.))

organizație voluntară de auto-ajutorare pentru persoanele cu dizabilități și/sau boli cronice

Biletul Welcome to Berlin (Welcome to Berlin-Ticket)

bilet (bilet de transport) personalizat, care este valabil în mijloacele de transport ale BVG și S-Bahn Berlin, precum și ale tuturor celorlalte companii de transport din zona tarifară Berlin AB

Biroul pentru alocații parentale (Elterngeldstelle)

în Berlin: Oficiul pentru adolescenți din fiecare district; responsabil cu procesarea alocației parentale

Boală infecțioasă (Infektionskrankheit)

boală cauzată de infecția cu agenți patogeni (de ex., bacterii, viruși, fungi, paraziți)

boli psihice (psychische Erkrankungen)

Degradarea percepției, gândirii, simțurilor, comportamentului și a procesării experienței sau a relațiilor sociale, cu valoare patologică, de ex. stări de anxietate sau depresie

Bursă (Stipendium)

Asistență acordată de stat, fundații, biserică sau alte instituții pentru finanțarea studiilor, cercetărilor sau lucrărilor artistice

BZFO (BZFO)

Centrul de tratament pentru victimele torturii, consultați Centrul de supraviețuire

Cale de educație secundară (Zweiter Bildungsweg)

face posibilă obținerea ulterioară a unei diplome de absolvire școlare sau a unei diplome de absolvire de nivel superior

Camera meșteșugarilor (Handwerkskammer)

Reprezentarea intereselor sectorului meșteșugăresc sub forma unei societăți de drept public

Cămin (Gemeinschaftsunterkunft)

Facilitate în care sunt cazate mai multe persoane

Căminul de bătrâni/ Casa de îngrijire a bătrânilor (Altenwohnheim/ Altenheim)

Instituție de cazare, îngrijire medicală și asistență a persoanelor în vârstă

Card de sănătate (Gesundheitskarte)

servește ca dovadă a eligibilității pentru a se putea primi servicii de îngrijire medicală; eliberate de casele de asigurări de sănătate, de stat sau private

Carte de identitate (Personalausweis)

document oficial al unei persoane, cu o poză, date ale persoanei și o semnătură a deținătorului

Cartea Albastră UE (Blaue Karte EU)

Titlu de ședere pentru exercitarea unei ocupații de înaltă calificare conform Legii șederii

Casa pentru avansuri de întreținere (Unterhaltsvorschusskasse)

Agenția care acordă avansul de întreținere a Oficiului pentru adolescenți din districtul dumneavoastră

Căsătorie de conveniență (Scheinehe)

căsătorie încheiată doar de conveniență (doar pentru un anumit statut legal)

Cazare de urgență pe timp de noapte (Notübernachtung)

Facilitate pentru cazare pe timpul nopții a persoanelor fără locuință

Cazare ulterioară (Folgeunterbringung)

Denumirea facilităților pentru cazarea solicitanților de azil după încheierea șederii acestora în centrul de primire inițială

Centre educaționale populare (VHS) (Volkshochschulen (VHS))

instituții pentru formarea continuă, mai ales pentru formarea profesională a adulților

Centru de primire inițială (Erstaufnahmeeinrichtung)

Facilitate pentru găzduirea solicitanților de azil în primele săptămâni dinainte și de după depunerea solicitării de azil

Centrul pentru joburi (Jobcenter)

Facilitate comună a Agenției Regionale și a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, care este responsabilă de acordarea alocațiilor SGB II persoanelor care dețin aproape toate titlurile de ședere

Centrul pentru supraviețuire (Zentrum Überleben)

Unitate de tratament și reabilitare a sectorului muncii (anterior Centrul de tratament al victimelor torturii) care oferă asistență medicală și psihoterapeutică persoanelor grav traumatizate care au suferit de tortură, violență de război, refugiere și persecuție

Certificare (Beglaubigung)

Certificat prin care se confirmă că ceva de la o autoritate oficială este corect, adevărat, autentic

Certificarea nașterii (Geburtsbescheinigung)

certificare necesară pentru înregistrarea nașterii, pentru a primi certificatul de naștere

Certificat de alocație pentru copii (Kindergeldnachweis)

Notificare din partea Oficiului pentru familie, care confirmă primirea alocației pentru copil

Certificat de dizabilitate severă (Schwerbehindertenausweis)

Certificat pentru gradul dizabilității

Certificat de înscriere Certificat de studiu (Immatrikulationsbescheinigung Studienbescheinigung)

Dovada unei persoane că este înscrisă la o facultate

Certificat de naștere (Geburtsurkunde)

Certificat de registru (civil) care atestă nașterea unei persoane (localitatea și data), precum și genealogia acesteia

Certificat de preluare a costurilor aferente chiriei (Mietübernahmeschein)

Certificarea că costurile unei locuințe (chiria) sunt preluate de prestatorul de servicii

Certificat pentru dreptul la locuință (WBS) (Wohnberechtigungsschein (WBS))

dovada dreptului la mutarea într-o locuință socială, eliberată de un oficiu

Clasă de impozitare (Steuerklasse)

rata de impozitare stabilită pentru impozitul pe venit și baza de impozitare a venitului, determinată de statutul familial și de numărul de copii

Clasa de întâmpinare Clasa de tranziție (Willkommensklasse Übergangsklasse)

Grup de învățare pentru noii veniți fără cunoștințe de limba germană, la toate tipurile de forme de școlarizare

Codul social II (SGB II) (Sozialgesetzbuch II (SGB II))

Cea de-a doua Cartă a Codului social; reglementează asigurarea de bază pentru șomeri (Indemnizația de șomaj II)

Colegiu de specialitate (Fachoberschule)

școală orientată pe cursuri profesionale de specialitate, care conduce la stagiul general de absolvire a colegiului de specialitate

companii de stat pentru locuințe (staatliche Wohnungsbaugesellschaften)

companii de stat care finanțează construcția de locuințe, le gestionează și le comercializează

Concediu parental (Elternzeit)

întreruperea muncii (cu protecție împotriva concedierii), pe care părinții o pot solicita după nașterea unui copil, pentru îngrijirea acestuia

Condiționarea domiciliului (Wohnsitzauflage)

Prevedere de a avea reședința obișnuită într-un anumit loc

Consilier fiscal (Steuerberaterin/ Steuerberater)

consilier și reprezentant juridic aprobat de stat în chestiuni legate de fiscalitate (profesie în Catalogul profesiilor)

Consiliere în caz de conflicte în timpul sarcinii (Schwangerschaftskonfliktberatung)

Consiliere pentru femeile însărcinate care se află într-o situație de urgență sau conflictuală

Constituție (Verfassung)

Totalitatea principii care determină forma unui stat și drepturile și obligațiile cetățenilor săi

Cont bancar de bază (Basiskonto)

Cont bancar pentru plăți; fiecare consumator, inclusiv solicitanții de azil și cei care sunt tolerați, au dreptul la prestație

Contract de formare profesională (Ausbildungsvertrag)

contractul aferent formării profesionale încheiat între persoana sau instituția care derulează cursurile de formare profesională și persoana care urmează cursurile de formare profesională

Contract de închiriere (Mietvertrag)

Contract între chiriaș și locator cu privire la condițiile închirierii

Convenția de la Geneva privind refugiații (Genfer Flüchtlingskonvention)

De fapt: „Convenția privind drepturile refugiaților”. Denumirea unui acord internațional semnat de multe state ale lumii, care determină cine trebuie privit ca refugiat și ce tip de protecție juridică, ce ajutoare și ce drepturi sociale trebuie să li se acorde refugiaților pe teritoriul acestor state

Costuri operaționale (locuință) (Betriebskosten (Wohnung))

costuri de încălzire, costuri de alimentare cu apă și de încălzire a apei, taxe pentru apa uzată, taxe de colectare a gunoiului menajer, taxe de curățare a străzilor, impozite pe teren, costurile de întreținere sau pentru lucrări de, curățare și grădinărit, costuri pentru asigurări de răspundere civilă sau imobiliare

Credit pentru studii (Studienkredit)

Credite destinate finanțării costurilor pentru mijloacele de trai și/sau posibilelor taxe de școlarizare

Cupon pentru grădiniță/creșă (KiTa-Gutschein

este necesar pentru ca în Berlin copilul dumneavoastră să poată merge la o grădiniță/creșă sau la un centru de îngrijire de zi și este eliberat de către Oficiul pentru adolescenți competent

Curs de integrare (Integrationskurs)

Curs constând dintr-un modul de curs de limba germană și un modul de curs de orientare; servește la împărtășirea cunoștințelor despre istoria, cultura și sistemul politic german

DAAD Serviciul german de schimb de informații academice (DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst)

Asociația universităților germane și a instituțiilor studențești pentru menținerea propriilor relații internaționale; sprijină studenții, absolvenții, precum și oamenii de știință din Germania și din străinătate

Decizie BAföG (BAföG-Bescheid)

Decizie a Oficiului BAföG cu privire la mărimea și perioada de acordare ajutorului financiar

Decizie de pensionare (Rentenbescheid)

Act administrativ în care se determină tipul de pensie, începutul pensiei, valoarea pensiei și, dacă este cazul, durata pensiei

Declarația de nume (Namenserklärung)

Notificarea autorităților cu privire la numele copilului nou-născut

Demnitatea umană (Menschenwürde)

valoarea morală spirituală-inalienabilă a fiecărei ființe umane în sine, independentă de caracteristicile externe acesteia

Deținător (Inhaberin/ Inhaber)

Persoană care are ceva, deține ceva, care dispune de un anumit drept sau similar

Diagrama rețelei de transport regulat (Liniennetzplan)

Harta rețelei de transport public

Diplomă de absolvire școlară medie (MSA) (Mittlerer Schulabschluss (MSA))

diplomă de absolvire școlară obținută în cadrul unei proceduri de absolvire

Discriminare (Diskriminierung)

Tratamentul inegal al persoanelor sau a grupurilor, bazat pe caracteristici specifice reale sau atribuite

District (Bezirk)

Unitatea administrativă autonomă a Berlinului

Divorț (Scheidung)

dizolvarea legală formală a unei căsătorii

Dizabilitate severă (Schwerbehinderung)

sunt dizabilitate sever persoanele cu un grad de dizabilitate de cel puțin 50

Domiciliu (Wohnsitz)

Locul reședinței permanente a unei persoane (fizice)

Dreptul la egalitate (Gleichberechtigung)

același drept; egalitate politică sau socială

Dreptul la libera circulație (Freizügigkeitsrecht)

Dreptul cetățenilor Uniunii de intrare și de ședere în statele membre ale Uniunii Europene

EJF (EJF)

Patronatul evanghelic pentru adolescenți și asistență

eligibilitate pentru protecție subsidiară (subsidiär schutzberechtigt)

formă specială de protecție acordată refugiaților și stabilită de autoritatea competentă în cursul procedurilor de azil; se acordă atunci când persoana s-a refugiat de tortură, de pedeapsa cu moartea sau de pericole la adresa populației civile în legătură cu conflicte armate interne, dar nu din cauza unor anumite caracteristici (de ex., origine, credințe politice, religie).

Examen de naturalizare (Einbürgerungstest)

Examen pentru a dovedi cunoștințele de ordin juridic și social, precum și a condițiilor de viață din Germania, în vederea naturalizării

Facultate Universitate (Hochschule Universität)

Institut educație și cercetare științifică, divizat în mai multe facultăți

Familii curcubeu (Regenbogenfamilien)

se referă la formele familiale cu diverse structuri, în care cel puțin unul dintre părinți este lesbiană sau homosexual

finanțare din partea statului pentru formarea profesională (staatliche Ausbildungsförderung)

sprijin financiar pentru stagiarii ale căror mijloace de trai sunt insuficiente

Forme de școlarizare (Schulformen)

în Berlin: școală primară, gimnaziu și școală secundară integrată

Forță de muncă (Erwerbstätige)

toate persoanele implicate în activități economice

Fotografie de pașaport, poză de pașaport (Passfoto, Passbild)

Fotografie care se utilizează pentru un document personal (de obicei, oficial)

Funcționar social (Sozialarbeiterin/ Sozialarbeiter

persoană care își desfășoară activitatea în sectorul social (profesie în Catalogul profesiilor)

Fundație (Stiftung)

Companie a unui fondator (binefăcător) care pune la dispoziție o anumită sumă și stabilește în ce scop are voie să fie cheltuită aceasta

Furnizor de servicii (Leistungsträger)

Organe, instituții sau autorități are sunt responsabile de furnizarea unei prestații sociale

Gaj (Bürgschaft)

Contract prin care un garant se angajează să fie răspunzător pentru creanțele unui terț față de creditorul său

Gimnaziu (școala secundară) (Gymnasium (weiterführende Schule))

formă școlară mai înaltă, în vederea îndreptării spre stagiul general de absolvire a liceului

Greutăți speciale (Besondere Härte)

se acceptă în cazul în care există circumstanțe speciale care fac ca refuzul anumitor decizii ale autorității pentru străini să fie nerezonabil

Hartz IV (Hartz IV)

termen colocvial pentru:
  1. indemnizația de șomaj II, denumită pe scurt și Hartz
  2. așa-numita „Asigurare de bază pentru șomeri”, consultațiCea de-a doua Cartă a Codului social (SGB II)

identitate sexuală (sexuelle Identität)

imaginea de sine de bază a persoanelor despre cine sunt ca ființe sexuale, despre modul în care se percep și despre cum doresc să fie percepute de ceilalți

Impediment de plecare (Ausreisehindernis)

există dacă plecarea nu este posibilă sau rezonabilă

Impozite (Steuern)

Banii care trebuie plătiți statului, ca parte din venit (de ex., impozit pe venit sau impozit pe succesiune) sau ca parte din adaosul de preț pentru bunuri și servicii (de ex., impozitul pe vânzări (TVA) sau impozitul pe țiței)

Impunere (Auflagen)

obligație care i se impune unui solicitant printr-o decizie

Includere (pedagogic) (Inklusion (Pädagogik))

educația comună a copiilor cu dizabilități și a celor fără dizabilități în grădinițe și școli (regulate)

Indemnizație de șomaj I (ALG I) (Arbeitslosengeld I (ALG I))

beneficii financiare pentru înlocuirea salariului, suportată din contribuțiile plătite și cu perioadă determinată

Indemnizație de șomaj II (ALG II) (Arbeitslosengeld II (ALG II))

beneficii financiare pentru asigurarea traiului persoanelor apte de muncă aflate în situație economică precară

Informații Schufa-Auskunft Auto-raport (Schufa-Auskunft Selbstauskunft)

Raport despre bonitatea unei persoane

Îngrijirea sensibilă din punct de vedere cultural a persoanelor vârstnice (kultursensible Altenpflege)

asistență pentru persoanele vârstnice care ține cont de diversitatea culturală a ideilor în funcție de vârstă și de îngrijire și se adaptează mediilor culturale și de migrație specifice persoanelor care trebuie îngrijite

Înregistrare (Registrierung)

Înregistrarea datelor personale ale refugiaților și alocarea acestora unui stat federal; primul pas în procedurile de azil

Înregistrarea nașterii (Geburtsanzeige)

aducerea nașterii la cunoștința Registrului civil, în scris

Institut cultural (Kultureinrichtung)

instituțiile publice servesc scopurilor culturale

Instituție interdisciplinară (Interdisziplinäre Einrichtung)

Facilitate care combină diferite discipline

Instituții de formare profesională (Ausbildungsstätte)

clădirile în care are loc formarea sau instruirea profesională

Interdicția de deportare (Abschiebungsverbot)

se stabilește dacă în situația deportării în țara de origine, pentru persoanele în cauză există un pericol concret pentru integritatea fizică, viață și libertate sau există pericolul unor alte încălcări grave ale drepturilor omului

Interesul de expulzare (Ausweisungsinteresse)

interesul public cu privire la plecarea străinilor, este reglementat în art. 54 din Legea șederii

Interpret/interpretă (Dolmetscherin/ Dolmetscher)

persoană care traduce semnificația într-o altă limbă (profesie în Catalogul profesiilor)

Întoarcere (Rückführung)

Deportarea străinilor

KiTa (KiTa)

Abreviere pentru: grădiniță/creșă; instituție în care copiii sunt îngrijiți pentru o zi sau o jumătate de zi

Legea cu privire la serviciile acordate solicitanților de azil (Asylbewerberleistungsgesetz)

Lege pentru reglementarea mărimii și formei serviciilor pentru solicitanții de azil

Legea fundamentală (GG) (Grundgesetz (GG))

Constituția Republicii Federale Germania

Legea generală privind tratamentul egal (AGG) (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG))

lege federală germană, care urmărește „să prevină și să elimine discriminarea bazată pe rasă sau origine etnică, gen, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau identitate sexuală”, denumită și Legea împotriva discriminării

Legea privind șederea (AufenthG) (Aufenthaltsgesetz (AufenthG))

reglementează intrarea, șederea, angajarea în muncă, precum și terminarea șederii cetățenilor străini

Liceu de specialitate (Fachgymnasiums)

Liceu cu accent special pe profesie, care conduce la stagiul general de absolvire a liceului

Locator (Vermieterin/ Vermieter)

îi dă spre folosire un bun pe o anumită perioadă unui chiriaș În contra-serviciu, chiriașul îi plătește locatorului (chirie)

LSBTI (LSBTI)

Abreviere pentru lesbiene, homosexuali, bisexuali, transsexuali și intersexuali

major (volljährig)

o persoană care a împlinit 18 ani

Malteser Migranten Medizin Berlin (Malteser Migranten Medizin Berlin)

oferă persoanelor fără asigurare medicală un medic care realizează examinarea inițială și îngrijirea de urgență în caz de îmbolnăvire bruscă, rănire sau sarcină

Mandat de debitare directă (Lastschrift)

prin procedura de debitare directă, un creditor poate colecta creanțele datorate dintr-un cont al debitorului, la banca acestuia

medibüro (medibüro)

oferă persoanelor fără statut de ședere și fără asigurare de sănătate tratament medical anonim și gratuit de către personal medical de specialitate calificat

MedPoints (MedPoints)

Facilitate îngrijire medicală în spații de cazare mari

Meșteșug (Handwerk)

1. (a) Activitate profesională (independentă), învățată printr-un curs de formare pentru meserii tradiționale, constând într-o muncă prin care se produce au se repară cu unelte manuale
b) meseria, activitatea cuiva; muncă (prin care cineva se întreține)
2. Profesia de meșteșugar

Mijloace de trai (Lebensunterhalt)

cheltuielile financiare totale pentru lucrurile necesare vieții (alimente, îmbrăcăminte, locuință etc.); se măsoară prin dreptul de ședere în conformitate cu normele relevante din Indemnizația de șomaj II, plus costurile de cazare și de încălzire și, eventual, și alte sume

Ministerul Federal de Afaceri Externe (Auswärtiges Amt)

una dintre cele 14 ministere federale ale Republicii Federale Germania, responsabil cu politica externă

minor (minderjährig)

o persoană sub 18 ani

Moașă (Hebamme)

asistentă a medicului obstetrician, cu certificare de stat (profesie în Catalogul profesiilor)

Motive de refugiere (Fluchtgründe)

frica justificată de persecuție pe motive de rasă, religie, naționalitate, apartenență la un anumit grup social sau convingere politică în țara de origine

Naturalizare (Einbürgerung)

Actul administrativ prin care unui străin i se acordă cetățenia

Necesitatea îngrijirii (Pflegebedürftigkeit)

Persoanele care au nevoie de îngrijire sunt cele care au nevoie de ajutor într-o măsură semnificativă sau mai extinsă, din cauza unei boli fizice, mentale sau emoționale sau a unei dizabilități

nevoia specială de protecție în sfera rezidențială (besonderer Schutzbedarf beim Wohnen)

apare în cazul următorilor refugiați: femei însărcinate, persoane cu dizabilități, persoane grav bolnave, femeile care călătoresc singure cu copii, homosexuali sau transsexuali

Nivel de îngrijire (Pflegestufe)

categoria situațiilor care necesită îngrijire, în funcție de gradul necesității de îngrijire

Notă de salariu Notă de venit (Lohnabrechnung Gehaltsabrechnung)

Listarea în scris a salariului lunar brut, toate deducerile pentru impozite, contribuții la asigurările sociale, beneficii ocupaționale suplimentare etc., precum și salariul net lunar care îi rămâne unui angajat; conține de obicei informații suplimentare, cum ar fi clasa de impunere fiscală, numărul de bonificații pentru copii, data angajării în câmpul muncii etc.

Obligația de înregistrare (legea privind străinii) Obligația de raportare (Meldepflicht (ausländerrechtliche) Übermittlungspflicht)

Obligația autorităților a informa autoritatea competentă respectivă cu privire la anumite chestiuni

Obligația de școlarizare (Schulpflicht)

obligația legală pentru copiii de o anumită vârstă de a frecventa periodic o școală generală

Obligativitatea de utilizare a cimitirului (Friedhofspflicht)

Prevedere prin care se previne ca resturile fizice ale unei persoane moarte (adică sicriul cu cadavrul sau urna cu cenușa) să fie păstrată în altă parte decât într-un loc dedicat scopului, care este cimitirul

Ocupație (Beschäftigung)

activitate dependentă (= de angajat) plătită

Oficiu voluntar (Ehrenamt)

Oficiul cu exercițiu voluntar și în cea mai mare parte gratuit

Oficiul de stare civilă (Standesamt

Autoritate care certifică nașteri, căsătorii, decese sau similare

Oficiul de Stat pentru probleme privind refugiații (LAF) (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF))

autoritatea competentă pentru toate întrebările privind înregistrarea, acordarea de beneficii și cazarea refugiaților în Berlin

Oficiul Federal al Poliției Criminalistice (BKA) (Bundeskriminalamt (BKA))

Oficiul federal responsabil cu combaterea criminalității, în cooperare cu federația și țările

Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF) (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF))

Autoritate federală superioară în domeniul de afaceri a Ministerului Federal al Afacerilor Interne (IMI); este responsabilă pentru sarcinile în domeniile: azil, migrație, integrare, favorizarea întoarcerii și imigranți evrei

Oficiul fiscal (Finanzamt)

cea mai mică autoritate a administrației financiare, responsabilă cu colectarea și administrarea impozitelor

Oficiul pentru familie al Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă (Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit)

Departament al Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă; responsabil pentru alocațiile pentru copii și suplimentul de alocație pentru copii

Oficiul pentru locuințe (Wohnungsamt)

Autoritate pentru chestiuni legate de locuințe

Oraș curcubeu (Regenbogenstadt)

În conformitate cu constituția sa și cu Legea generală privind tratamentul egal (AGG), Berlinul se angajează să asigure egalitatea de tratament și egalitatea între persoanele cu identități și stiluri de viață sexuală diferite

Organizație berlineză pentru ajutorare pe perioada sezonul rece (Berliner Kältehilfe)

Program pentru a oferi persoanelor fără adăpost o posibilitate nebirocratică de cazare pe timpul nopții, pe perioada sezonului rece

Pachet pentru educație și participare (Bildungs- und Teilhabepaket)

subvenții pentru copii și adolescenți din familii cu venituri mici, pentru a asigura educația și participare socială

Partener de viață (Lebenspartnerin/ Lebenspartner)

Termenul are două semnificații: 1. cineva care are o relație de parteneriat permanentă cu altcineva, și tovarăș de viață;
2. un parteneriat civil înregistrat (între două persoane de același sex); acest lucru implică drepturi și obligații similare cu cele ale soților

Parteneriat civil înregistrat (Registrierte Lebenspartnerschaft)

parteneriat asemănător căsătoriei a cuplurilor cu aceeași identitate sexuală

Pedeapsa cu moartea (Todesstrafe)

formă de pedeapsă inumană abrogată în Germania prin articolul 102 al Constituției, respinsă de Organizația Națiunilor Unite, de membrii Consiliului Europei și de Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale

Perioadă de expirare (Befristung)

Limitarea la o anumită perioadă

Perioadă de probă (Probezeit)

perioadă limitată în care o persoană trebuie să-și dovedească capacitatea și adecvarea pentru muncă sau altele similare

Perioada de protecție în timpul sarcinii (Mutterschutzfristen)

Perioada de protecție legală a muncii pentru femeile însărcinate

Permis de rezidență (Niederlassungserlaubnis)

Titlu de ședere nelimitată în conformitate cu Legea privind șederea

Permis de ședere (Aufenthaltserlaubnis)

titlu de ședere temporară în conformitate cu Legea privind șederea

permis umanitar de ședere (humanitäre Aufenthaltserlaubnis)

Titlu de ședere în temeiul Legii privind șederea, care se eliberează din motive umanitare sau pentru a atenua sau remedia o stare urgență umanitară

Persoană cu drept de custodie (Sorgeberechtigte/ Sorgeberechtigter)

Persoana care are dreptul de custodie (pentru un anumit copil)

Pierderea locuinței (Wohnungslosigkeit)

o persoană este lipsită de locuință atunci când nu dispune de un spațiu locativ asigurat prin contract de închiriere

Proceduri de azil (Asylverfahren)

Procedurile de recunoaștere stabilite în Legea azilului, pe care trebuie să le parcurgă solicitanții de azil. Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați efectuează procedurile de azil și decide dacă solicitantul de azil ar trebui să primească azil, protecție pentru refugiați sau protecție subsidiară, dacă există obstacole în calea deportării sau dacă solicitarea de azil ar trebui respinsă.

Procedurile Dublin (Dublin-Verfahren)

Verificarea pentru a se determina care stat din Europa este responsabil de punerea în aplicare a procedurilor de azil și, după caz, a procedurilor ulterioare de transferare a solicitantului în statul corespunzător

Promovarea talentelor (Begabtenförderung)

Susținerea prin finanțare atât a elevilor, cât și a studenților deosebit de talentați

Protecția mamelor (Mutterschutz)

Protecția legală a muncii pentru femeile însărcinate active în câmpul muncii și elementul principal al muncii femeilor

Recunoaștere (Anerkennung)

confirmare (oficială), declarație de acceptare a valabilității, legalitate

Reducerea beneficiilor (Leistungskürzung)

Reducerea unei serviciu social principal datorat persoanei în cauză pentru a impune sancțiuni

Registrul central al străinilor (AZR) (Ausländerzentralregister (AZR))

Baza de date a Oficiului Administrației Federale cu înregistrări de date cu caracter personal privind străinii care locuiesc sau se află în Germania

Registrul meșteșugurilor (Handwerksrolle)

un registru ținut de o Cameră a meșteșugarilor, în care meșteșugarii independenți sunt înregistrați cu meșteșugul pe care îl fac

Regulamentul de ordine interioară (Hausordnung)

setul de reguli emis de locatorul unui imobil sau de administrația unui cămin pentru conduita chiriașilor sau a rezidenților cu privire la utilizarea anumitor facilități care aparțin imobilului

Regulamentul privind situațiile dificile (dreptul de ședere) (Härtefallregelung (Aufenthaltsrecht))

Persoanele care nu dețin un titlu de ședere și care sunt obligate să părăsească țara, pot să se adreseze Comisiei pentru situații dificile din Berlin și să solicite un permis de ședere pentru situații dificile în conformitate cu articolul 23a al Legii privind șederea (AufenthG). Precondiția este că prezența continuă pe teritoriul federal să fie justificată prin motive urgente umanitare sau personale.

Regulamentul privind situațiile dificile (îngrijire) (Härtefallregelung (Pflege))

se poate solicita dacă îngrijirea are o anvergură extraordinară

Relocare (Resettlement)

reinstalarea permanentă a refugiaților într-o țară terță

Relocarea familiei (Familiennachzug)

Intrarea în Germania a membrilor familiei unui cetățean german sau a unui străin cu permis de ședere, pentru a trăi împreună ca familie

Remunerație (Vergütung)

Suma de bani cu care se plătește un bun, serviciu sau activitate

Restricționarea șederii (Aufenthaltsbeschränkung)

restricționarea administrativă a zonei de ședere a solicitanților de azil și a persoanelor tolerate către un district, un județ sau un stat federal

Reunificarea familiei (Familienzusammenführung)

consultați Relocarea familiei

Reziliere (Kündigung)

Încetarea de a mai fi în vigoare a unui contract, a unei relații de închiriere sau a unui raport special de muncă

Salariu minim (Mindestlohn)

salariul cel mai mic (permis legal)

Școală la seral (Abendschule)

Instituții de învățământ în care mai ales persoanele care muncesc își continuă educația prin cursuri în timpul serii

Școală primară (Grundschule)

prima școală care trebuie urmată de toți copiii de vârstă școlară; în Berlin, acesta include primele șase clase, însă pentru cel de-al cincilea an școlar copiii pot trece deja în școlile secundare

Școală profesională (Berufsschule)

Școală care se urmează pe lângă formarea profesională practică în întreprindere, de una-două ori pe săptămână (sau pe perioade de seminarii)

Școală secundară integrată (școală secundară) (Integrierte Sekundarschule (weiterführende Schule))

școală generală (pe lângă școala primară și gimnaziu)

Scutirea de la furnizarea certificatului de capacitate matrimonială (Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses)

se emite după examinarea condițiilor preliminare de căsătorie de către președinții instanțelor regionale superioare, sau în Berlin de către președintele Curții de Apel, pentru a permite încheierea căsătoriei logodnicilor străini a căror țară de origine nu eliberează certificat de căsătorie.

Servicii de asigurare de bază (Grundsicherungsleistungen)

1. ajutorul social (SGB XII): Asigurare de bază la bătrânețe și în caz de reducere a câștigurilor salariale și ajutor pentru mijloacele de trai

2. pentru șomeri (SGB II): Indemnizația de șomaj II (Alg II) și alocația socială pentru apartenenții neîncadrați în muncă )copii, partener)

Servicii de asigurări de bază (SGB II, SGB XII, AsylbLG) (Leistungen der Grundsicherung (SGB II, SGB XII, AsylbLG))

servicii sociale adaptate necesităților și în funcție de nevoi, pentru asigurarea mijloacelor de trai

Situație de viață (Lebensumstand)

Particularitate sau fapt care determină viață

Solicitare de azil (Asylantrag)

Solicitare de a beneficia de primire și protecție ca persoană persecutată politic în temeiul articolului 16a alineatul 1 din Legea fundamentală, ca refugiat în temeiul Convenției de la Geneva privind refugiații sau ca așa-numită persoană protejată în subsidiar

Solicitare de urgență (Eilantrag)

cerere expeditivă urgentă/în instanță: solicitarea unui ordin, resp. de restabilire a efectului suspensiv al unei acțiuni, resp. de soluționare temporară a unei situații printr-un ordin provizoriu

spațiu locativ social locuință socială (sozialer Wohnraum Sozialwohnung)

locuințe construite din fonduri publice, cu costuri de închiriere relativ scăzute, pentru chiriași cu venituri reduse

Stabilirea stadiului limbajului (Sprachstandsfeststellung)

verificarea legală a dezvoltării limbajului în cazul tuturor copiilor

Stagiar (Azubi/ Auszubildende/ Auszubildender

Persoană care face o ucenicie sau absolvă un curs de formare profesională

Stagiul de formare profesională (BB) și stadiul de formare avansată (eBB) (Berufsbildungsreife (BB) und erweiterte Bildungsreife (eBB))

după trecerea examenului de încheiere a școlii (după clasa a 9-a sau a 10-a )

Stat social (Sozialstaat)

stat democratic care încearcă să asigure siguranța economică a cetățenilor săi și să echilibreze dezechilibrele sociale din cadrul societății

Statut de ședere (Aufenthaltsstatus)

dreptul migranților de a rămâne în Germania

Subvenție de chirie (Mietzuschuss)

Subvenție pentru chiriași pentru cheltuielile pentru spațiul locativ, pentru siguranța economică a unei locuințe adecvate și corespunzătoare pentru familie

Subvenție de stat pentru copii (Kinderzuschlag

subvenție de stat pentru părinții cu venituri mici

țările de origine sigure state de origine sigure (sichere Herkunftsländer sichere Herkunftsstaaten)

Statelor în care, pe baza situației politice generale, există prezumția legală că nu are loc nici persecuția politică, nici pedepsirea sau tratament inuman sau degradant (art. 29a AsylVfG)

Toleranță (Duldung)

suspendarea temporară a deportării migranților care trebuie să părăsească țara; se acordă dacă deportarea nu este posibilă din motive reale sau legale sau nu poate fi preconizată în mod rezonabil din motive personale sau umanitare urgente

Tortură (Folter)

Acțiuni prin care unei persoane i se provoacă durere sau suferință fizică sau psihică mare, în scopul de a-i anihila sau influența voința

Transcriere din registrul de naștere (Abschrift aus dem Geburtsregister)

Certificatul de stare civilă (fotocopie); reflectă registrul de bază și toate modificările statutului civil (schimbări de nume, adopții)

Transfer bancar (Überweisung)

Instrument de plată prin care un titular de cont poate pune la dispoziția beneficiarului sau beneficiarilor săi o anumită sumă în contul acestuia sau acestora prin intermediul propriei sale bănci

Transportul public de proximitate sau transportul public de proximitate al persoanelor (ÖPNV) (Öffentlicher Nahverkehr oder Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV))

aria geografică pentru transportul persoanelor în traficul profesional, de formare, pentru cumpărături și alte activități zilnică cu vehiculele rutiere, feroviare și navale (feriboturi) în transportul regulat

Turist (Touristin/ Tourist)

Călător; persoană care călătorește pentru a cunoaște locuri și țări străine

Tutore legal (gesetzlicher Vormund)

Persoana care printr-un ordin al familiei reprezintă în mod legal un minor în locul persoanelor care au dreptul la custodia legală

Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) (Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD))

oferă pacienților, fie aceștia cu asigurare legală de sănătate, cu asigurare privată de sănătate sau fără asigurare de sănătate,consiliere cuprinzătoare, inteligibile, neutre și gratuită – la cerere și anonim

UNHCR (UNHCR)

Înaltul Comisariat pentru refugiați al Națiunilor Unite

Vacanțe intersemestriale (Semesterferien)

Durata dintre două semestre în care nu se face școală

Venit brut (Bruttogehalt)

Venitul fără deduceri

Violență rasistă (rassistische Gewalt)

Utilizarea violenței pe motive rasiste

Viză (Visum)

Titlu de ședere ca remarcă în pașaport privind autorizarea de trecere a frontierei

Viză turistică (Touristenvisum)

Titlu de ședere în conformitate cu Legea privind șederea

Viziunea asupra lumii (Weltanschauung)

Rezumatul modului în care cineva înțelege lumea sau explică lumea

Zone tarifare (Tarifgebiete)

aria geografică de aplicare a unui tarif