Servicii de sprijin

O familie completează formularele pentru asistență

Alocația pentru copii și alocația parentală

Familiile cu copii sunt sprijinite de către stat. Puteți solicita Alocația pentru copii și Alocația parentală.

Cum primesc alocația pentru copii?

Alocația pentru copii se acordă până când copilul împlinește vârsta de 18 ani; atâta timp cât copilul nu lucrează, dar este înregistrat ca fiind în căutarea unui loc de muncă în Germania, alocația pentru copii poate fi acordată până la împlinirea vârstei de 21 de ani. Atâta timp cât copilul se află în perioada primei sale formări profesionale, până la împlinirea vârstei de 25 de ani. Alocația pentru copii este în prezent de 194 euro pe lună pentru primul și al doilea copil, 200 euro pentru cel de-al treilea copil și 225 euro de la cel de-al patrulea copil. Începând cu data de 01.07.2019, alocația pentru copii se majorează cu crește cu 10 euro pe copil.

Părintele care solicită plata alocației pentru copii trebuie să aibă domiciliul în Germania. În principiu copilul trebuie să trăiască, de asemenea, împreună cu acesta. Cu toate acestea, în anumite condiții, este posibil să se solicite și plata alocației pentru copiii care locuiesc într-un alt stat membru al UE sau într-un stat cu care Republica Federală a încheiat un acord privind securitatea socială (de exemplu cu Turcia). În acest din urmă caz, alocația pentru copii poate fi semnificativ mai mic decât pentru copiii din Germania.

Cetățenii din statele nemembre ale UE au nevoie de un permis de ședere pe durată nedeterminată sau de un permis de ședere în Germania pentru pentru a avea dreptul la plata alocației pentru copii. Permisul de ședere trebuie să permită prestarea unei activități remunerate, adică să permită atât lucrul ca angajat, cât și lucrul în activități independente.

În cazul în care părintele are un permis de ședere din motive umanitare, eliberat în temeiul art. 23 alin. 1 din Legea privind dreptul de ședere ”din cauza unui război în țara sa de origine” sau în temeiul art. 23a, 24, 25 alin. 3 până la 5 din Legea privind dreptul de ședere, o condiție suplimentară este este ca acesta să locuiască deja de trei ani în Germania cu permis de ședere sau cu tolerare tacită, să desfășoare o muncă permisă sau să beneficieze de ajutor de șomaj I, respectiv să se afle în concediu parental.

Nu se acordă alocație pentru copii cetățenilor din afara spațiului UE care dețin un permis de ședere pentru studii (art. 16 din Legea privind dreptul de ședere) sau pentru formare profesională (art. 17 din Legea privind dreptul de ședere). Nici cetățenii din afara spațiului UE care dețin un permis de ședere pentru muncă nu primesc alocație pentru copii, dacă autorizația pentru muncă nu li s-a putut elibera decât pentru o perioadă limitată de timp. Această situație din urmă este reglementată prin Ordonanța privind ocuparea forței de muncă și se referă, de exemplu, la lucrătorii sezonieri, au pair, îngrijitori în gospodării particulare și bucătari de specialități.

Solicitați, de principiu, plata alocației pentru copii la Casa de asistență pentru familie a Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Funcționarii din serviciile comunitare și funcționarii publici primesc alocația pentru copii prin angajatorul acestora.

Întrucât detaliile copiilor care trăiesc în străinătate pot fi complicate, ar trebui să luați în considerare, într-un asemenea caz, obținerea de informații de la un centru specializat de consiliere socială.

Cum primesc alocația parentală?

Alocația parentală este o altă prestație socială prin care statul german sprijină familiile. În principiu, alocația parentală poate fi solicitată de orice persoană care are copii minori în întreținere, pe care îi crește și îi îngrijește și, prin urmare, lucrează cel mult cu normă redusă. Este posibilă munca cu normă redusă de până la 30 de ore pe săptămână, fără a pierde dreptul la alocație parentală.

Alocația parentală poate fi achitată timp de un an de la nașterea copilului. În cazul ambilor părinți, aceștia pot decide dacă alocația parentală trebuie achitată unui părinte, dacă trebuie împărțită între cei doi, sau dacă unul dintre părinți trebuie să primească alocația parentală pentru câteva luni, iar celălalt părinte pentru restul lunilor. Dacă ambii părinți își reduc activitatea lucrativă pentru câte cel puțin două luni, părinții pot primi alocația parentală timp de încă două luni (”luni partener”).

Este, de asemenea, posibil să primiți doar jumătate din alocația parentală pe lună, și pentru aceasta pe o durată dublă de timp (“Alocație parentală Plus”). În cadrul acestui model, părinții pot primi alocație parentală Plus timp de încă patru luni, dacă ambii parteneri lucrează cel puțin 25 de ore și cel mult 30 de ore pe săptămână în aceste patru luni.

Alocația parentală este plătită, în general, în cuantum de 65 până la 67% din venitul pe care părintele l-a obținut înainte de nașterea copilului. Se vor plăti minim 300 de euro și maxim 1.800 de euro lunar. În cazul în care există doi copii sub vârsta de trei sau trei sau mai mulți copii sub vârsta de șase ani în întreținere, se va plăti un ”bonus pentru frați și surori” de zece procente din alocația parentală, cel puțin în sumă de 75 de euro pe lună.

Pentru o prezentare inițială a sumei aproximative a alocației parentale pe care o veți primi, puteți utiliza și Calculatorul online pentru alocații parentale. Vă rugăm să aveți, însă, în vedere, că suma exactă a alocației dumneavoastră parentale poate fi diferită, deoarece calculatorul online calculează doar o valoare aproximativă orientativă a alocației parentale.

Similar ca în cazul alocației pentru copii, cetățenii UE pot beneficia de alocație parentală, chiar dacă familia locuiește într-o altă țară a UE, dar un părinte lucrează în Germania.

Pentru cetățenii din afara UE, se aplică aceleași restricții legale ca și pentru alocațiile pentru copii: Trebuie să dețineți un permis de ședere pe perioadă nedeterminată sau un permis de ședere; anumite tipuri de permis de ședere sunt supuse unor restricții suplimentare. În plus față de reglementările privind alocațiile pentru copii, titularii unui permis de ședere acordat conform art. 104a din Legea privind dreptul de ședere sunt excluși de la plata alocației parentale.

Cererea pentru alocație parentală se depune la Centrul pentru alocații parentale din districtul în care locuiți. Găsiți Centrul competent pentru alocație parentală în Berlin în Oficiul pentru tineret în Autoritățile districtuale. Acolo veți primi informații suplimentare și veți beneficia personal de consiliere. Puteți, de asemenea, să completați cererea dumneavoastră online cu asistentul on-line pentru cereri Alocație parentală Digital, să o imprimați și apoi să o transmiteți centrului pentru alocație parentală din districtul dumneavoastră.

Ce sprijin există pentru părinții singuri?

Dacă aveți singur copilul în îngrijire, iar celălalt părinte obține un venit din care ar trebui să achite și întreținere pentru copilul comun, fără însă ca acesta să-și îndeplinească această obligație, atunci puteți solicita o Plata în avans pentru întreținere.
Puteți atunci primi o sumă lunară pentru întreținere egală cu suma minimă legală acordată pentru întreținerea copilului dumneavoastră. Această sumă se acordă în funcție de suma minimă legală de subzistență pentru copii. Alocația pentru copii și plățile efective pentru întreținere ale celuilalt părinte sunt deduse. În prezent, copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani primesc 154 de euro lunar, copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani primesc 205 de euro lunar, iar copiii între 12 și 18 ani primesc 273 de euro lunar (aici alocația pentru primul copil în sumă de 194 de euro au fost deja dedusă). Avansul pentru întreținere este plătit pentru o perioadă maximă de șase ani (72 de luni) și cel târziu până când copilul va împlini vârsta de optsprezece ani, în funcție de evenimentul care survine mai întâi.

Puteți atunci primi o sumă lunară pentru întreținere egală cu suma minimă legală acordată pentru întreținerea copilului dumneavoastră. Această sumă se acordă în funcție de suma minimă legală de subzistență pentru copii. Alocația pentru copii și plățile efective pentru întreținere ale celuilalt părinte sunt deduse. În prezent, copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 5 ani primesc 145 de euro lunar, copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 194 euro lunar (aici alocația pentru primul copil în sumă de 190 de euro au fost deja dedusă). Avansul pentru întreținere este plătit pentru o perioadă maximă de șase ani (72 de luni) și cel târziu până când copilul va împlini vârsta de doisprezece ani, în funcție de evenimentul care survine mai întâi.

Pentru cetățenii din afara UE, se aplică aceleași restricții ca și în cazul alocației pentru copii: Trebuie să dețineți un permis de ședere pe perioadă nedeterminată sau un permis de ședere; pentru deținătorii anumitor tipuri de permis de ședere se aplică restricții suplimentare.

Cererea de avans pentru întreținere se depune la Casa pentru fonduri de întreținere. Acesta se găsește în Berlin în Oficiul pentru Tineret de pe lângă Autoritățile districtuale. Acolo veți primi și informații suplimentare

Ce sprijin există pentru familii?

Cerința pentru prestațiile sociale din Pachetul educațional și de participare este beneficierea de prestații pentru asigurarea de bază a persoanelor în căutarea unui loc de muncă conform SGB II – Codul Social (Indemnizația de șomaj II, “Hartz IV”), asistență socială (în special asigurarea de bază pentru bătrânețe și incapacitate de muncă, SGB XII), subvenție pentru locuință sau alocație suplimentară pentru copii.

În principiu, cetățenii UE au, de asemenea, dreptul la aceste beneficii și, astfel, la beneficiile pachetului educațional și de participare pentru copiii lor. Sunt excluși cetățenii UE care au doar dreptul la liberă circulație pentru a căuta un loc de muncă. Chiar și cetățenilor UE care nu (mai) au dreptul la liberă circulație, autoritățile de asistență socială le suspendă în mod regulat acordarea prestațiilor de bază în materie de securitate socială și, prin urmare, și plata beneficiilor pachetul educațional și de participare.

Persoanele din state din afara UE au dreptul la prestații sociale de bază (și, prin urmare, și dreptul la pachetul educațional și de participare), dacă dețin un permis de ședere. Sunt excluși cetățenii statelor din afara UE pentru care a fost eliberat un permis de ședere

  • a) din cauza războiului din țara lor de origine, în temeiul art. 23 alin. 1 sau art. 24 din Legea privind dreptul de ședere,
  • b) în temeiul art. 25 alin. 4 teza 1 din Legea privind dreptul de ședere
  • c) în temeiul art. 25 alin. 5 din Legea privind dreptul de ședere, în măsura în care decizia privind suspendarea expulzării acestora nu este mai veche de 18 luni

de către autorități. Acest grup de persoane nu are dreptul la prestații sociale în temeiul Codului Social II/XII, ci în temeiul Legii privind prestațiile sociale pentru solicitanții de azil. Și aici pot fi solicitate servicii suplimentare ale pachetului educațional și de participare.

În cele din urmă, de dreptul la prestații conform Legii privind prestațiile sociale pentru solicitanții de azil (și, suplimentar, din pachetul educațional și de participare) beneficiază și refugiații pe durata procedurii de azil, respectiv cetățenii străini care nu au drept de ședere (de exemplu, ca urmare a respingerii cererii lor de azil sau a ne-înnoirii permisului lor de ședere) și sunt obligați să părăsească țara. Acest lucru este valabil chiar dacă aceștia, de exemplu din motive de sănătate sau de lipsă a documentelor, nu pot fi extrădați, primind în schimb o dovadă de tolerare tacită.

Persoanele care beneficiază de prestații în temeiul Legii privind prestațiile sociale pentru solicitanții de azil pot pierde dreptul la pachetul educațional și de participare, dacă este întrunit unul dintre motivele pentru diminuarea prestațiilor. Potrivit legii, astfel de diminuări de prestații pot fi dispuse, de exemplu, atunci când cineva încalcă în mod deliberat obligația de a părăsi țara sau dacă împiedică în mod intenționat propria expulzare.