Inhaltsspalte

Reîntregirea familiei

Membrii familiei ajung în Berlin

Cetățenii germani și cetățenii statelor nemembre UE care dețin un permis de ședere sau un permis de ședere pe perioadă nedeterminată își pot aduce membrii de familie în Germania. Acest lucru se numește ”reîntregirea familiei”. Pentru intrarea în Germania, membrii de familie au nevoie de o viză, iar pentru a rămâne în continuare, de un permis de ședere. Reunificarea familiei este limitată la soție sau soț (respectiv parteneră sau partener, în cazul unu parteneriat civil înregistrat) și copiii minori comuni sau, în cazul minorilor care trăiesc în Germania, la părinții acestora. Alți membri de familie – așadar de ex. unchi, mătuși sau bunici – vă pot urma doar în cazuri excepționale foarte limitate.

Pentru cetățenii UE care trăiesc în Germania, se aplică reguli speciale, mai generoase pentru reîntregire a familiei. În cazul în care cetățeanul UE are drept de liberă circulație (de exemplu în calitate de lucrător sau persoană care desfășoară o activitate independentă), iar soțul/soția călătorește împreună în Germania sau dorește să se mute la el/ea, atunci și soțul/soția are, de asemenea, drept de liberă circulație. El sau ea nu are nevoie nici de viză, nici de permis de ședere. Acest lucru se aplică și în cazul în care soțul/soția nu este cetățean al UE și de asemenea, în cazul partenerilor din parteneriate civile înregistrate.

Ce trebuie să fac pentru reîntregirea familiei cu soțul/soția?

De regulă este necesar pentru reîntregirea familiei ca membrul de familie care vine din străinătate să solicite o viză la misiunea diplomatică din străinătate (ambasadă/consulat) a statului în care membrul de familie respectiv are domiciliul permanent (adică unde locuiește, cu permis de ședere, timp de cel puțin șase luni). Este important ca viza să fie solicitată pentru destinația reală intenționată de ședere – de exemplu nu o viză turistică.

Cererea de viză este examinată în paralel de către misiunea diplomatică și de către Autoritatea pentru străini din localitatea de reședință a partenerului care locuiește deja în Germania.

În acest sens, trebuie îndeplinite în mod regulat o serie de condiții generale:

  • Membru de familie care dorește să se mute în Germania trebuie să prezinte un pașaport valabil.
  • Trebuie să fie clarificată identitatea persoanei (clarificarea se face, în mod normal, prin prezentarea pașaportului).
  • Persoana a cărui membru de familie dorește să se mute trebuie să dispună de venituri suficiente pentru a întreține și membrul de familie care se mută, fără a trebui să depindă de prestații sociale.
  • Nu trebuie să existe un așa-numit ”interes pentru expulzare”, ceea ce înseamnă, în special, că membrul familiei care urmează să se mute nu trebuit să fi săvârșit infracțiuni și nu trebuie să fi pus în pericol siguranța și ordinea publică în Germania.

Membrul de familie care locuiește deja în Germania trebuie să dețină un permis de ședere sau un permis de ședere pe perioadă nedeterminată (sau să fie cetățean german). În cazul în care căsătoria nu a a avut încă loc în țara de origine, partenerul care locuiește în Germania trebuie să dețină înainte de toate permisul de ședere de doi ani, înainte ca soțul/soția să poată să sosească. O reîntregire a familiei în timpul procedurii de azil nu este posibilă, întrucât nu se eliberează niciun permis de ședere în această perioadă; nici persoanele care dețin un acord de tolerare tacită nu au dreptul la reîntregirea familiei prin sosirea membrilor de familie.

De principiu, membrul familiei care locuiește deja în Germania trebuie să dispună, dacă nu este cetățean german, de suficient spațiu de locuit, cerințele în acest sens nefiind însă foarte mari.

Există și alte cerințe care rezultă depinzând de soțul sau soția sau copiii care doresc să se mute:

Reîntregirea familiei cu soția sau soțul presupune încheierea prealabilă a unei căsătorii valide (în cazul partenerilor de același sex: un parteneriat civil înregistrat). Însă nu este suficient ca căsătoria să fi fost încheiată formal. Este necesar ca partenerul și partenerul să dorească să trăiască într-un parteneriat efectiv, cu responsabilitate reciprocă unul pentru celălalt. Pentru o ”căsătorie de conveniență” în care partenera și partenerul nu își doresc acest lucru, nu se acordă nicio viză. O suspiciune de căsătorie de conveniență este adesea exprimată atunci când există o diferență mare de vârstă între parteneră și partener, sau când aceștia abia s-au cunoscut înainte de încheierea căsătoriei. De asemenea, atunci când există indicii că partenera sau partenerul a fost obligat(ă) să se căsătorească, nu se acordă nicio viză. Dacă în țara de origine este permisă poligamia, doar partenera sau partenerul cu care a fost încheiat(ă) prima căsătorie are dreptul la reîntregirea familiei.

Ambii soți trebuie să aibă cel puțin vârsta de 18 ani. Soția sau soțul care urmează să se mute trebuie cel puțin să fie în măsură să comunice în limba germană în mod simplu (nivelul A1).

Copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani au dreptul la reîntregirea familiei, dacă ambii părinți sau părintele căruia i s-a încredințat custodia exclusivă dețin un permis de ședere sau permis de ședere pe perioadă nedeterminată. Adolescenții care au împlinit deja vârsta de 16 ani sau 17 ani au acest drept doar dacă fie se mută în Germania împreună cu ambii părinți, respectiv cu părintele căruia i s-a încredințat custodia exclusivă, fie dacă stăpânesc limba germană (nivelul C1), precum și în cazul în care din alte motive se poate presupune faptul că aceștia se vor integra bine în Germania (un motiv poate fi, de exemplu, o calificare finalizată).
În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele pentru acordarea dreptului de ședere, atunci este la aprecierea Autorității pentru străini să decidă dacă va fi acordat, respectiv aprobat un permis de ședere, pentru a elibera o viză. Autoritatea poate însă dispune acest lucru doar dacă altfel s-ar crea o ”situație de dificultate deosebită”, adică la o situație dificilă pentru cei în cauză.

Dacă copii sau adolescenți locuiesc singuri în Germania, de exemplu deoarece s-au refugiat fără părinți aici, poate fi posibilă și imigrarea părinților. Dacă adolescentei sau adolescentului îi este recunoscut statutul de refugiat, și niciunul dintre părinți, respectiv părintele căruia i s-a încredințat custodia nu are încă domiciliul în Germania, atunci acesta are dreptul la sosirea părinților pentru reîntregirea familiei. Adolescenta sau adolescentul nu trebuie să dovedească nici realizarea de venituri suficiente, nici deținerea de spațiu locuibil suficient, pentru ca părinții să poată imigra. Dacă adolescenta sau adolescentul nu are statut recunoscut de refugiat, se aplică regulile pentru reîntregirea familiei ”pentru alți membri de familie” și în cazul părinților săi.
Începând cu data de 01.08.2018, reîntregirea familiei pentru membrii de familie ai persoanelor care beneficiază de protecție subsidiară este limitată la 1.000 de persoane pe lună pe întreg teritoriul Germaniei. În principiu, soția, soțul, copiii minorii și părinții copiilor minori pot depune cerere pentru reîntregirea familiei. Reîntregirea familiei presupune existența unui motiv umanitar. Aici sunt incluse durata separării familiei, pericole concrete pentru sănătate și viață și membrelor, precum și boli grave, o dizabilitate severă sau necesități în cazuri grave de îngrijire. Un motiv umanitar există în special atunci când copiii minori sunt afectați de separarea familiei. În plus, trebuie luate în considerare în mod pozitiv și eforturile de integrare (de exemplu asigurarea traiului, spațiul locuibil suficient, cunoașterea limbii germane). Membrii de familie care doresc să imigreze pentru reîntregire se pot înregistra pe Pagina de internet pentru un termen de predare a cererii de viză.
Alți membri de familie – astfel de exemplu frați și surori adulți, bunicii, unchi și mătuși – pot imigra numai dacă prin acest lucru se evită ”o situație neobișnuit de gravă”. Cerințele în acest caz sunt stricte. Un exemplu ar putea fi necesitatea îngrijirii bunicii care trăiește singură în țara de origine cu afecțiuni grave de sănătate, dacă aceasta nu poate fi îngrijită acolo. În aceste cazuri, Autoritatea pentru străini are o marjă de apreciere, un spațiu de evaluare, dacă încuviințează reunificarea familiei, însă rareori face uz de acestea. În plus, cheltuielile de întreținere, inclusiv asigurarea de sănătate, trebuie asigurate.

Unele reglementări au excepții.

Se poate face o excepție în cadrul procedurii de acordare a vizei și se poate solicita permisul de ședere direct în Germania, dacă există un temei legal pentru acordarea permisului sau dacă derularea procedurii de eliberare a vizei este considerată nefezabilă. În orice caz, autoritățile pentru străini tratează această prevedere cu mare prudență. De regulă se insistă ca procedura de obținere a vizei să fie efectuată.

Cetățenii anumitor state – în plus față de statele UE: Australia, Israel, Japonia, Canada, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și SUA – pot intra în Germania fără viză. Aceștia pot, de asemenea, solicita permisul de ședere pentru a locui împreună cu membrii familiilor acestora după intrarea în țară. Și cetățenii din Andorra, Brazilia, El Salvador, Honduras, Monaco și San Marino pot intra în Germania, de asemenea, fără viză, și pot solicita permisul de ședere pentru reîntregirea familiei după intrarea în țară. Cetățenii unor alte state – printre altele Andorra, Brazilia, Chile, El Salvador, Honduras, Monaco, Panama, San Marino – pot, de asemenea, intra în Germania fără viză în temeiul acordurilor vechi, însă în parte doar ca turiști.

În parte, excepțiile se aplică pentru persoana care locuiește deja în Germania:

Reîntregirea familiei cu cetățeni germani este în general mai ușoară decât cea cu cetățeni din afara UE. Astfel, copilul unui cetățean german sau părintele unui copil german poate veni, de asemenea, în Germania, dacă nu sunt asigurate mijloacele de trai. De regulă, acest lucru se aplică și pentru soțiile sau soții cetățenilor germanilor.

Există, de asemenea, o serie de facilități pentru refugiații cu statut recunoscut și persoane cu alte tipuri de permise de ședere din motive umanitare.

Persoana căreia i se recunoaște statutul de azilant, de persoană care are dreptul la azil sau de refugiat, sau care a venit în Germania în cadrul așa-numitului ”Program de strămutare”, poate fi scutită, prin excepție, de cerințele de asigurare a mijloacelor de trai și de a dovedi existența unui spațiu locuibil suficient. În primele trei luni după recunoașterea ca persoană care trebuie protejată, acest lucru este chiar obligatoriu – este deci important pentru acest cerc de persoane să se depună cât se poate de repede cererea pentru eliberarea vizei.

Soțiile și soții refugiaților cu statut recunoscut nu trebuie să dovedească cunoștințe de limba germană dacă căsătoria exista deja atunci când persoana refugiată a sosit în Germania.

De asemenea, perioada de așteptare de doi ani înainte ca soțul sau soția să poată imigra pentru reîntregirea familiei, nu se aplică în cazul persoanelor cu drept de azil și refugiaților cu statut recunoscut.

Soțul sau soția unei persoane care deține o Carte albastră UE, deci cu calificare înaltă și drept de ședere pentru muncă în Germania, Același lucru este valabil și pentru soțiile sau soților cetățenilor turci care sunt angajați în piața obișnuită de muncă sau care au venit în Germania în calitate de copii ai unor astfel de lucrători, precum și pentru soțiile și soții cetățenilor din Australia, Israel, Japonia, Canada, Noua Zeelandă, Coreea de Sud și SUA.

Adolescenții ai căror părinți au statut recunoscut de refugiați în Germania, sau ai căror părinți dețin ”Cartea albastră UE” nu trebuie să dovedească nici după împlinirea vârstei de 16 ani, nicio abilitate avansată în domeniul limbii germane și nicio altă perspectivă remarcabilă de integrare.

Alte excepții sunt aplicate pentru persoana membrului de familie care dorește să se mute aici din străinătate. Astfel, soțiile sau soții care se mută în Germania nu trebuie să dovedească că au învățat limba germană, dacă au fost împiedicați să învețe din motive de sănătate, sau dacă din motive speciale nu au putut să învețe limba.

În schimb, în anumite circumstanțe, se pot aplica și înăspriri care îngreunează reîntregirea familiei:

Pentru orice persoană care a venit în Germania în cadrul unui program umanitar de primire, a primit un permis de ședere, întrucât Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați a constatat în acest caz o măsură de interdicție a expulzării, sau care a obținut permisul de ședere în urma unei ședere îndelungate datorită bunei sale integrări, membrii de familie pot intra în țară doar doar ”din motive de drept internațional sau umanitare, ori pentru protejarea intereselor politice ale Republicii Federale Germania”. Pentru deținătorii unui număr de alte permise de ședere pentru motive umanitare, legea nu permite în niciun fel o reîntregire a familiei.

Informații privind procedura de eliberare a vizei Întrucât pentru refugiații cu statut recunoscut este în mod considerabil mai ușor să se depună cererea de reîntregire a familiei în termenul de trei luni de la momentul recunoașterii, este important ca în astfel de cazuri să se inițieze procedura cât mai curând posibil. Special pentru membrii de familie ai persoanelor cu statut recunoscut de azilant și pentru refugiați există posibilitatea, prin intermediul unui portal de internet a Ministerul de Externe, de a înregistra cererea de reîntregire a familiei.

Ambasade

Pentru a solicita o viză, trebuie să mergeți la o ambasadă germană sau la un consulat german. O listă a tuturor reprezentanțelor Republicii Federale Germania în străinătate găsiți pe pagina de internet a Ministerului de Externe.

Autoritățile pentru străini

Pe pagina de internet” a Autorității pentru străini sunt puse la dispoziție toate informațiile relevante, în special cu privire la locații, stabilirea unei întâlniri și întrebări frecvente.

Găsiți aici un link către pagina de internet a Organizației Internaționale pentru Migrație (IOM): IOM a deschis, în cooperare cu reprezentanța diplomatică, birouri în Istanbul, Gaziantep și Beirut, care să-i ajute pe membrii de familie ai refugiaților sirieni care trăiesc în Germania să depună cerere pentru reîntregirea familiei (Centrele de sprijin pentru familie). Găsiți aici Adresele birourilor.