Inhaltsspalte

Copii și tineri cu dizabilități

Doi copii într-un scaun cu rotile, cu persoane însoțitoare

Stadiul integrării în KiTa

Niciunui copil nu i se poate refuza, din cauza naturii și a gravității dizabilității sau a nevoilor sale speciale educaționale, accesul la un centru de zi. De regulă, copiii cu dizabilități sunt susținuți împreună cu alți copii într-o grupă, cu ajutorul personalului pedagogic de specialitate. Numai în cazuri individuale există grupe exclusiv de copii cu dizabilități.
La înregistrarea la Kita, există posibilitatea de a solicita un sprijin suplimentar pentru copilul dumneavoastră la Oficiul pentru Tineret din districtul dumneavoastră. Pentru dumneavoastră nu vor rezulta costuri suplimentare de îngrijire. În portalul de informații al Departamentului Senatului pentru Educație, Tineret și Familie puteți căuta Centre de zi cu program prelungit în zona dumneavoastră – KiTa.

Inclusiv școlarizare și forme speciale de școlarizare?

În Berlin, părinții au dreptul să decidă ce fel de formă de școlarizare trebuie să urmeze copilul lor. Aceasta poate fi întotdeauna și școala cu competență sau o altă școală primară adecvată. Începând cu anul școlar 2016/17, Berlin a înființat, de asemenea, “Școli incluzive pentru nevoi educaționale speciale”, care se specializează în educația incluzivă în una sau mai multe nevoi educaționale. În plus, există școli cu următoarele nevoi educaționale speciale, care sunt frecventate exclusiv de către eleve și elevi cu nevoi speciale educaționale diagnosticate:

O listă a tuturor școlilor din Berlin puteți găsi în secțiunea Tip de școală. Se poate selecta de aici și nevoia educațională specială.

Ajutor în situații individuale

Ajutorul în situații individuale oferă o consiliere specială pentru a stimula intens copiii și tinerii cu dizabilități, conform abilităților acestora. În mod concret, acestea pot fi măsuri educaționale timpurii, de sprijin la școală sau de ajutor în viața de societate. Ajutorul în situații individuale include lucrul cu familia persoanei cu dizabilități și mediul social al acesteia, în scopul de a le acorda, pe cât posibil, un stil de viață independent. Ajutorul în situații individuale include este oferit de furnizorii de servicii sociale. Competența revine ”oficiilor pentru tineret ale districtelor respective (link către lista oficiilor pentru tineret)”:https://service.berlin.de/jugendaemter/.

Condițiile sunt:
  • aveți nevoie de asistență socială
  • există o dizabilitate semnificativă și nu doar cu caracter temporar
  • au fost respinsă acordarea de prestații din partea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, a Oficiul pentru Integrare, a Casei de Pensii și a Casei de Asigurări de Sănătate

Mai multe informații pentru persoanele cu dizabilități găsiți în subiectul Persoane cu dizabilități