Când îmbătrâniți

Un cuplu în vârstă pe o bancă

Cum este organizat sistemul de îngrijire în Germania?

Un plafon minim de îngrijire este plătit de către asigurarea de îngrijire pe termen lung. Aceasta este împărțită, ca și asigurarea de sănătate, în asigurare privată și asigurare legal. Practic, fiecare persoană cu asigurare legală de sănătate este asigurată și de către Casa de asigurări de sănătate. Asigurarea de îngrijire pe termen lung face distincția între 4 tipuri de prestații:

  • Îngrijirea ambulatorie, care are loc acasă
  • Îngrijire parțial staționară (îngrijire de zi și de noapte)
  • Îngrijire staționară pe termen scurt pentru asistență temporară
  • Îngrijire complet staționară pentru sprijin pe termen lung

Persoanele vârstnice, înainte de trebui îngrijite și de a avea nevoie de îngrijire medicală specială, pot trăi în centre de locuit pentru vârstnici și centre de îngrijire pentru vârstnici. Centrele de locuit pentru vârstnici sunt de cele mai multe ori complexe rezidențiale care sunt adaptate nevoilor persoanelor în vârstă și oferă pe căi directe oportunități de interacțiune și sprijinire ajutor simplu. În centrele de îngrijire pentru vârstnici, nu mai există propria gospodărie, sunteți îngrijit de către centrul de îngrijire, dar se stimulează activitatea independentă existentă. Pe paginile de internet ale portalului capitalei găsiți Facilități pentru asistență medicală și îngrijirea vârstnicilor. Informații multilingve privind îngrijirea sensibilă din punct de vedere cultural persoanelor vârstnice pot fi obținute de la Centrul de Competențe pentru Deschiderea Interculturală a Îngrijirii Vârstnicilor.

Ce fac atunci când am nevoie de îngrijire?

Dacă aveți nevoie de îngrijire, discutați cu rudele dumneavoastră, împreună puteți vizita centre de informare pentru consiliere și informații. Beneficiați de consiliere în diferite locuri cum ar fi:

Centre de îngrijire medicală în Berlin găsiți prin portalul capitalei statului, Berlin.