Uroczystości

Jubileusz

Centrum Dnia 09.10.2017 Willkommenszentrum Berlin świętowało swoje pierwsze urodziny w ratuszu Rathaus Schöneberg. Spotkaniu towarzyszyły burzliwe dyskusje poświęcone kwestii wzmocnienia struktur integracyjnych w Berlinie. Zgromadzonych powitała burmistrz dzielnicy Tempelhof-Schöneberg, pani Angelika Schöttler. Następnie głos zajęli pani senator Elke Breitenbach oraz delegowany berlińskiego senatu ds. integracji i migracji, pan Andreas Germershausen. Tematem ich wypowiedzi był obecny stan kultury integracyjnej w Berlinie. Kolejny punkt stanowił interesujący i gorąco komentowany w dyskusji panelowej odczytKoraya Yılmaz-Günaya, członka zarządu Rady Migracyjnej dla Berlina i Brandenburgii (Migrationsrat Berlin-Brandenburg e.V). Poza panami Germershausen i Yılmaz-Günay, w dyskusji udział wzięli również delegowana ds. integracji w dzielnicy Pankow – pani Katarina Niewiedzial, członek zarządu Związku Turków w Berlinie i Brandenburgii (Türkischer Bund Berlin-Brandenburg) – pan Safter Çinar, wiceprzewodnicząca Rady Krajowej ds. Integracji i Migracji (Landesbeirat für Integration und Migration) – pani Nuran Yigit, jak również przewodniczący Komisji Specjalnej ds. Migracji „LIGA” – pan Dirk Arp-Stapelfeldt. Uroczystość prowadzona była przez dyrektor Willkommenszentrum, panią Nele Allenberg. Po części oficjalnej goście mieli możliwość wymienienia się swoimi poglądami w części kuluarowej.

Spotkanie dotyczące poszukiwań lokalu mieszkalnego

Austauschtreffen Wohnungssuche

Centrum Willkommenszentrum Berlin wspiera inicjatywy prywatne oraz urzędowe, mające na celu pomoc uchodźcom w znalezieniu mieszkania. Regularnie odbywające się spotkania stanowią część składową tej inicjatywy, a ich celem, poza wymianą informacji, ma również być naświetlenie tematu pod względem potrzeby podjęcia działań oraz możliwości ich realizacji. Pierwsze z cyklu spotkań „Poszukiwanie lokali mieszkalnych dla uchodźców” odbyło się we wtorek, 26.09.2017. Duże zainteresowanie spotkaniem jest dowodem nie tylko na to, jak poważny problem stanowi znalezienie lokalu mieszkalnego dla uchodźców, ale również na to, z jakim zaangażowaniem i przez ile różnych stron poszukuje się rozwiązań w tej kwestii. Spotkanie rozpoczęło przedstawienie przebiegu procesów oraz problemów, jak również propozycji wsparcia w podległych im obszarach, przez przedstawicieli Urzędu Krajowego ds. Uchodźców w Berlinie ((Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin – LAF)), Zarządu Senatu ds. Integracji, Pracy i Spraw Socjalnych, Związku Turków w Berlinie i Brandenburgii oraz organizacji GEBEWO-Soziale Dienste-Berlin. Przedmiotem dalszej otwartej dyskusji była identyfikacja problemów oraz możliwości wprowadzenia usprawnień.
Kolejne ze spotkań zaplanowano na 28.11.2017. Zapisy dla osób zainteresowanych pod adresemwillkommenszentrum@intmig.berlin.de.

Komisja Integracyjna Izby Poselskiej w Berlinie (Integrationsausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin).

Dnia 21.09.2017 Willkommenszentrum przedstawiło swoje dokonania przed Komisją ds. Integracji, Pracy i Spraw Socjalnych Izby Poselskiej w Berlinie. Przedmiotem zainteresowania komisji był zespół, petenci oraz partnerzy, a przede wszystkim różnorodne oferty podmiotów zewnętrznych, oferujących w godzinach pracy centrum porady odnośnie szerokiego spektrum tematów. Kwestiami priorytetowymi w nadchodzącym czasie są: doradztwo dla uchodźców odnośnie integracji na rynku pracy, wzmocnienie integracji na rynku pracy dla kobiet, wsparcie dla inicjatyw i osób wspomagających uchodźców przy poszukiwaniu mieszkań oraz wzmocnienie struktur integracyjnych. Pozytywna ocena komisji odnośnie działań centrum Willkommenszentrums stanowi powód do radości – silniejsi wkroczymy w nowy rok!

Konferencja „Doradztwo migracyjne 4.0.”

Zainteresowanie było wysokie, a debata burzliwa: Na konferencji „Doradztwo migracyjne 4.0”, zorganizowanej dn. 29.06.2017 w instytucie Institut Français w Berlinie
poruszony został temat rosnącej digitalizacji w postawach informacyjnych i komunikacyjnych nowo przybyłych migrantów i uchodźców, a także zawiązana została dyskusja odnośnie możliwości obchodzenia się z tym problemem przez oferentów doradczych w trybie offline. Minor – komórka odpowiedzialna za oświatę i badania naukowe oraz centrum Willkommenszentrum Berlin przedstawiły nowy, wspólny projekt doradztwa na forach grupowych Facebooka: „Neu in Berlin“ (nowy w Berlinie) i tym samym być może udzieliły odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób można dotrzeć do poszukujących porady online? Na miejscu obecne były również liczne pozostałe inicjatywy, jak np. Wefugees i InfoCompass, prezentujące swoje dokonania oraz pomysły w zakresie doradztwa online.

Bliższe informacje na temat projektu „Neu in Berlin“: www.minor-kontor.de/de/projekte/neu-in-berlin.

Otwarcie centrum Willkommenszentrums Berlin

Dnia 18.08.2016, w obecności burmistrza Berlina i senator ds. pracy, integracji i kobiet, pani Dilek Kolat oraz delegowany berlińskiego senatu ds. integracji i migracji, pana Andreasa Germershausena, otwarte zostało centrum Willkommenszentrum Berlin. Na otwarciu pojawiła się również nowa dyrektor centrum, pani Nele Allenberg, prezentując jego cele i stojące przed nim zadania.

Willkommenszentrum jest odpowiedzią senatu na rozwój miasta i aktualne prognozy dotyczące zaludnienia. Przewidują one przyrost populacji do roku 2030 o 232 tyś. mieszkańców, uwzględniając napływ nowo przybyłych z samej tylko zagranicy. Centrum ma stanowić centralny adres kontaktowy dla wszystkich nowo przybyłych, umożliwić im załatwienie różnorakich formalności w jednym miejscu oraz swą działalnością przyczynić się do lepszej integracji.