Kolumna treści

Zdrowie

Mężczyzna ze złamaną nogą, który porusza się o kulach, w rejestracji przychodni

Jak działa system opieki zdrowotnej?

Prawo do opieki zdrowotnej jest prawem powszechnym. W ramach systemu opieki zdrowotnej działają gabinety lekarskie i szpitale. W niektórych gabinetach przyjmowani są wyłącznie pacjenci prywatni, czyli osoby, które wykupiły prywatne ubezpieczenie zdrowotne. W normalnych sytuacjach terminy wizyt lekarskich uzgadnia się najczęściej telefonicznie; w sytuacjach awaryjnych należy udać się do szpitala, na izbę przyjęć. Izby przyjęć są otwarte przez całą dobę, również w nocy – zarówno w weekendy, jak i w dni świąteczne. Adresy i dane kontaktowe konkretnych szpitali w Berlinie można sprawdzić w Wykazie szpitali w Berlinie (po niemiecku). Wykaz lekarzy w Berlinie (po niemiecku) jest dostępny na stronie internetowej portalu serwisowego miasta Berlina. Wielu lekarzy zna różne języki obce – o konkretne informacje należy pytać w gabinecie.

Opieka medyczna dla uchodźców

Uchodźcy, którzy przybyli do Niemiec, zostają poddani badaniu lekarskiemu. Takie badanie zazwyczaj jest przeprowadzane w ciągu 24 godzin po przybyciu. Jego celem jest wykluczenie gruźlicy i innych chorób zakaźnych, zaoferowanie szczepień oraz stwierdzenie potrzeby objęcia specjalną ochroną (kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne). Jeśli za postępowanie o udzielenie azylu odpowiada miasto Berlin, podczas pierwszej rejestracji zostaje złożony wniosek o wydanie elektronicznej karty zdrowia (eGK). Do czasu wydania elektronicznej karty zdrowia (trwa to ok. 5 tygodni) otrzymuje się tymczasowe zaświadczenie Behandlungsschein (zaświadczenie do celów leczenia). Jeśli karta zdrowia albo zaświadczenie do celów leczenia zostaną wydane, można udać się do wybranego przez siebie lekarza. Ustawa o świadczeniach dla ubiegających się o azyl (AsylbLG) reguluje, które świadczenia lekarskie są finansowane. Koszty opieki medycznej uchodźców zasadniczo pokrywa Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (urząd ds. uchodźców). Jednak nie ze wszystkich usług opieki medycznej można korzystać od razu – w przypadku niektórych najpierw należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie ds. uchodźców. W dużych ośrodkach uchodźcy mogą uzyskać opiekę medyczną bezpośrednio na miejscu w punktach medycznych „MedPoints”. W wyniku doświadczeń związanych z wojną i ucieczką wielu z nich cierpi na choroby psychiczne, na przykład ma lęki czy depresję. W poniżej wymienionych placówkach można uzyskać niezbędną pomoc. Pracownicy postarają się zapewnić jak najszybszy dostęp do wymaganego leczenia:

Niepełnosprawni uchodźcy mogą wnioskować o potrzebne środki pomocnicze i zabiegi. Centralnym punktem kontaktowym jest Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben e.V. (po niemiecku).

Jeśli podczas wizyty lekarskiej potrzebne jest wsparcie tłumacza, istnieje możliwość pokrycia kosztów takiej pomocy. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.
Pracownicy socjalni pomogą w znalezieniu tłumacza albo lekarza posługującego się konkretnym językiem.

Gdzie mam zadzwonić w razie nagłych problemów zdrowotnych?

112 to numer pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej. 110 to numer policji.

Numery alarmowe są bezpłatne i czynne przez całą dobę.

Więcej numerów do osób kontaktowych w nagłych sytuacjach (po niemiecku) jest podanych na stronie internetowej portalu serwisowego miasta Berlina.

Co mam zrobić, jeśli nie mam ubezpieczenia zdrowotnego?

W Niemczech zasadniczo istnieje obowiązek ubezpieczenia. Osoby pobierające świadczenia socjalne mogą liczyć na ochronę ubezpieczeniową, której koszty pokryje urząd pracy, urząd zatrudnienia lub urząd ds. opieki społecznej.
Malteser Migranten Medizin Berlin (po niemiecku) oferuje bezpłatną i anonimową pomoc lekarską wszystkim osobom. Również medibüro (po niemiecku) oferuje pomoc w razie choroby i zapewnia anonimowe, bezpłatne leczenie niezależnie od statusu pobytowego.
W pilnych sytuacjach także szpitale mają obowiązek udzielić niezbędnej pomocy medycznej. W takim przypadku należy później wyjaśnić kwestię kosztów z urzędem ds. opieki społecznej.

Jak postępować w przypadku zgonu osoby bliskiej?

Zgon krewnego musi zostać potwierdzony przez lekarza. Firma pogrzebowa zajmie się ciałem, pomoże też w organizacji pogrzebu i ewentualnie w ceremonii pogrzebowej. Wykaz firm pogrzebowych znajduje się w wyszukiwarce Berlin Finder (po niemiecku). W Niemczech istnieje obowiązek pochówku na cmentarzu; także urny muszą zostać umieszczone na oficjalnym terenie przeznaczonym do grzebania zmarłych. Istnieje możliwość spalenia ciała albo pochówku w ziemi. Życzenia osoby zmarłej należy spełnić, o ile nie wiążą się one z nadmiernym wysiłkiem członków rodziny. Członkowie rodziny muszą pokryć koszty pogrzebu albo pogrzeb zostanie opłacony ze spadku. Poza tym istnieje możliwość przejęcia niezbędnych kosztów pochówku (zgodnie z przepisami o ochronie socjalnej) za osoby, które muszą spełnić obowiązek pochówku, o ile nie są one w stanie pokryć takich kosztów.

Ceremonia pogrzebowa jest kwestią bardzo indywidualną i może się różnić w zależności od kultury. W Berlinie funkcjonuje wiele wspólnot wyznaniowych, które odbywają różne rytuały i czasami mają też własne cmentarze.