Wsparcie w trudnych sytuacjach

Kobieta z chustą na głowie, osoba na wózku inwalidzkim i para homoseksualna (pod, dużym wspólnym parasolem)
 • Policja: 110
 • Straż pożarna i pogotowie ratunkowe: 112
 • Pogotowie chemiczne: (030) 19 240
 • Pogotowie opiekuńcze: 030 610061
 • Biuro informacji telefonicznej o dyżurnych aptekach (0800) 00 22 8 33, z telefonów komórkowych (wszystkie sieci): tel. 22833 (0,69 EUR/min)
 • Pogotowie lekarskie 116117 – bezpłatny numer ogólnokrajowy, także dla telefonów komórkowych
 • Pogotowie lekarskie (030) 310031
 • Pogotowie stomatologiczne (030) 89004333
 • Transport chorych – Niemiecki Czerwony Krzyż w Berlinie (030) 19727
 • Ogólnokrajowy telefon zaufania dla osób uzależnionych i narkomanów: 01805 313031
 • Pogotowie dla narkomanów (030) 19237
 • Centrala położnicza (030) 2142771
 • Pogotowie weterynaryjne (kontakt z klinikami weterynaryjnymi) (030) 83229000
 • Telefon zaufania Berlin-Brandenburg 0800 1110111 lub 0800 1110222 (numer bezpłatny)
 • Pogotowie gazowe / wodno-kanalizacyjne / energetyczne:
  • Berlińskie wodociągi 0800 2927587 (numer bezpłatny)
  • Służby ds. usuwania awarii gazowych (030) 787272
  • VATTENFALL – Zarządzanie awariami energetycznymi – numer bezpłatny: 0800 2112525
 • Zgłaszanie awarii, sygnalizacja świetlna / oświetlenie publiczne (oświetlenie w ruchu drogowym)
  VATTENFALL – Zarządzanie awariami sygnalizacji świetlnej i oświetlenia publicznego – numer bezpłatny: 0800 1102010
 • Berlińskie centralne biuro rzeczy znalezionych(z informacją on-line)
  (030) 902773101
  • Biuro rzeczy znalezionych w berlińskich środkach transportu – BVG (autobusy, metro, tramwaje) (030) 19449
  • Biuro rzeczy znalezionych Deutsche Bahn AG i [dei)S-Bahn Berlin 0900 1990599
  • Biuro rzeczy znalezionych na lotnisku Berlin-Tegel (030) 41012315
  • Biuro rzeczy znalezionych na lotnisku Berlin-Schönefeld (030) 34397533
 • Blokowanie kart EC/Maestro lub kart kredytowych: 116 116 (numer ogólnokrajowy, bezpłatny na terenie kraju)