Kolumna treści

Wiadomości i media

Trzech młodych mężczyzn korzysta w salonie z telewizora, laptopa i smartfona

Co oznacza wolność prasy?

Wolność prasy jest zapisana w art. 5 ustawy zasadniczej. Gwarantuje ona wszystkim osobom prowadzącym działalność dziennikarską swobodę rozpowszechniania wiadomości i opinii oraz niezależność relacji dziennikarskich. W Niemczech cenzura jest zakazana. Państwo nie może więc decydować o tym, co zostanie upublicznione, a co nie.

Ograniczenia wolności prasy mają na celu ochronę młodzieży i godności osobistej. Produkty medialne, które promują przemoc, nie mogą być sprzedawane na przykład młodzieży. Ten, kto upublicznia opinię, która uraża inne osoby lub wzywa do nienawiści i przemocy, popełnia przestępstwo.

Więcej informacji na temat Zasad wspólnego życia znajduje się w Kroku 1.

Co oznacza Rundfunkbeitrag (opłata radiowo-telewizyjna)?

Celem Opłaty radiowo-telewizyjnej (po niemiecku) jest finansowanie programów ARD, ZDF i radia niemieckiego. W odniesieniu do pełnoletnich obywateli obowiązuje prosta zasada: jedno mieszkanie – jedna opłata. Nie ma znaczenia, ile urządzeń radiowo-telewizyjnych znajduje się w mieszkaniu albo ile osób liczy gospodarstwo domowe – miesięczna opłata zawsze wynosi 17,50 EUR. Jeśli kilka osób mieszka razem, wystarczy że zgłosi się jedna osoba; będzie ona uiszczać opłatę radiowo-telewizyjną za całe mieszkanie. Wspomniana opłata obejmuje także urządzenia radiowo-telewizyjne wykorzystywane w prywatnych samochodach, lecz nie obejmuje urządzeń radiowo-telewizyjnych w kolejnych lub dodatkowych mieszkaniach. Za każde kolejne mieszkanie należy zapłacić oddzielną opłatę.
Osoby pobierające państwowe świadczenia socjalne mogą wnioskować o zwolnienie z opłaty radiowo-telewizyjnej. Osoby niepełnosprawne uiszczają niższą opłatę.