Kolumna treści

Starzenie się

Starsze małżeństwo na ławce

Jak w Niemczech zorganizowana jest opieka?

Minimalny zakres opieki jest opłacany w ramach ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Ubezpieczenie pielęgnacyjne może być prywatne albo ustawowe – tak samo jak ubezpieczenie zdrowotne. Zasadniczo każda osoba mająca ustawowe ubezpieczenie zdrowotne posiada również ubezpieczenie pielęgnacyjne, za które odpowiada kasa chorych. W ramach ubezpieczenia pielęgnacyjnego wyróżnia się 4 formy usług:
  • opieka ambulatoryjna w domu,
  • opieka częściowo stacjonarna (w dzień i w nocy),
  • krótkoterminowa opieka stacjonarna do celów doraźnej pomocy,
  • opieka w pełni stacjonarna do celów pomocy długoterminowej.

Osoby starsze, zanim będą potrzebowały kompleksowej opieki i specjalnej pomocy medycznej, mogą mieszkać w domach spokojnej starości lub w domach starców. Domy spokojnej starości to najczęściej kompleksy mieszkalne, które są przystosowane do potrzeb osób starszych i dzięki niewielkim odległościom oferują możliwości doraźnej pomocy. W domach starców nie posiada się już własnego mieszkania, o całe zaopatrzenie dbają pracownicy. Jednak mimo wszystko dąży się do zapewnienia niezależności. Na portalu serwisowym miasta Berlina znajduje się wykaz placówek oferujących usługi opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi (po niemiecku). Informacje dotyczące opieki nad osobami starszymi uwzględniające uwarunkowania kulturowe można uzyskać w Centrum Kompetencji Interkulturelle Öffnung der Altenpflege (po niemiecku)

Co mogę zrobić, jeśli potrzebuję opieki?

Jeśli konieczne jest przydzielenie opieki, należy porozmawiać ze swoimi członkami rodziny – wspólnie można udać się do placówki doradczej, aby uzyskać niezbędne informacje. Doradztwo oferują różne placówki, na przykład:

Wykaz zakładów opiekuńczych w Berlinie (po niemiecku) znajduje się na stronie internetowej portalu serwisowego miasta Berlina.