Religia

Różne symbole religijne

Jak mogę praktykować moją religię w Berlinie?

Każdy człowiek ma prawo do wyboru religii lub światopoglądu – żadna religia ani żaden światopogląd nie stoją ponad przepisami państwowymi. Każdy człowiek ma prawo wierzyć w to, co uważa za słuszne. Religia jest sprawą prywatną. Każdy człowiek może wybrać dowolną religię lub dowolny światopogląd, zmieniać je i żyć według ich reguł albo żyć bez wiary religijnej.
Ale: przepisy państwowe są ważniejsze od przepisów religijnych.

Na stronie internetowej (po niemiecku) Pełnomocnika Senatu ds. Kościołów, Wspólnot Religijnych i Światopoglądowych można znaleźć dalsze informacje: dostępny jest tam także wykaz wspólnot religijnych i światopoglądowych w Berlinie (po niemiecku)