Religia i światopogląd

Różne symbole religijne

Jak mogę praktykować moją religię w Berlinie?

Każdy człowiek ma prawo do wyboru religii lub światopoglądu. Można je zmieniać, żyć zgodnie z nimi albo też żyć bez religii. Każdy człowiek ma prawo wierzyć w to, co uważa za słuszne. Religia państwowa nie istnieje. Religia jest sprawą prywatną, nawet gdy wspólnoty religijne i światopoglądowe także kształtują życie publiczne i społeczne.
Ale: przepisy państwowe są ważniejsze od przepisów religijnych.

Na stronie internetowej (po niemiecku) Pełnomocnika Senatu ds. Kościołów, Wspólnot Religijnych i Światopoglądowych można znaleźć dalsze informacje: dostępny jest tam także wykaz wspólnot religijnych i światopoglądowych w Berlinie (po niemiecku)