Kolumna treści

Ochrona w razie dyskryminacji

Różne grupy osób wymagających ochrony (pod dużym, wspólnym parasolem)

Nie wolno godzić się na dyskryminację i przemoc na tle rasistowskim – należy korzystać z oferty doradztwa

Berlin jest metropolią, która jest kształtowana przez różnorodność swoich mieszkańców. Otwartość na świat, tolerancja i wzajemny szacunek są ważne, aby wspólne życie funkcjonowało w sposób właściwy. Jednak cały czas zdarzają się przypadki dyskryminacji oraz przemocy na tle rasistowskim. Ofiary dyskryminacji i przemocy tego typu mogą korzystać z doradztwa i pomocy.

Czym jest dyskryminacja?

Dyskryminacja oznacza nierówne traktowanie lub odtrącenie ze względu na określone aspekty, takie jak:
 • Religia: młoda muzułmanka nie może odbyć stażu, ponieważ nosi na głowie chustę.
 • Pochodzenie etniczne: rodzinie, która zbiegła do Berlina, odmawia się podpisania umowy najmu dlatego, że jej członkowie nie mówią dobrze po niemiecku.
 • Płeć: kobieta wykonująca taki sam zawód zarabia mniej niż mężczyzna.
 • Status pobytowy: osoba, która nie może otworzyć konta, ponieważ ma tylko ograniczone czasowo zezwolenie na pobyt.
 • Kolor skóry: ochroniarze nie wpuszczają na dyskotekę młodego mężczyzny o ciemnym kolorze skóry.
 • Niepełnosprawność: osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim zostaje poproszona o opuszczenie restauracji, ponieważ jej widok „przeszkadza innym gościom”.
 • Tożsamość seksualna: przechodnie obrażający dwóch mężczyzn trzymających się za ręce.
 • Wiek: osobom starszym zarzuca się, że nie potrafią już tak dobrze pracować, dlatego mają gorsze szanse na znalezienie pracy.

§ Co mówią przepisy prawne?

Nie ma żadnej ustawy o dyskryminacji – istnieje ogólna ustawa o równouprawnieniu.

Dyskryminacja ze względów rasistowskich albo ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub tożsamość płciową jest zakazana (albo: nie jest dozwolona).

Równouprawnienie jest prawem.

Osoby, które na rynku pracy albo w ramach dostępu do towarów i usług – na przykład podczas szukania mieszkania – doświadczą dyskryminacji z powyższych względów, mogą ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z przepisami ogólnej ustawy o równouprawnieniu. W takim przypadku warto jest zasięgnąć porady we właściwej poradni lub u kompetentnego prawnika.

Dyskryminacja – kto może pomóc?

W Berlinie działa obszerna sieć placówek doradczych. Ich pracownicy podpowiedzą, co najlepiej zrobić w konkretnym przypadku dyskryminacji. Każdy krok jest uzgadniany z zainteresowanymi osobami, a wszystkie informacje są traktowane poufnie. Doradztwo jest bezpłatne.

 • ADNB TBB – Berlińska sieć antydyskryminacyjna
  Oranienstraße 53, 10969 Berlin (stacja metra: Moritzplatz)
  Tel.: (030) 61 30 53 28, faks: (030) 61 30 43 10
  E-Mail, strona internetowa (po niemiecku)
 • BDB – Związek ds. przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji w RFN
  Sprengel Haus, Sprengelstr. 15, 13353 Berlin
  Tel.: (030) 216 88 84, faks: (030) 219 96 896
  E-Mail, strona internetowa (po niemiecku)
 • Usługi doradztwa w zakresie dyskryminacji ze względu na wiek lub niepełnosprawność, oferowane przez LV Selbsthilfe Berlin
  Beratungsstelle der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e.V.

  Littenstr. 108, 10179 Berlin
  Tel.: (030) 27 59 25 27, faks: (030) 27 59 25 26
  E-Mail, strona internetowa (po niemiecku)
 • Administracja Senatu ds. Pracy, Integracji i Kobiet (dyskryminacja ze względu na płeć)
  Departament polityki na rzecz kobiet i równouprawnienia
  Oranienstraße 106, 10969 Berlin
  Tel.: (030) 9028-2116, faks: (030) 9028 2066
  strona internetowa (po niemiecku)
 • Berlińska sieć działająca na rzecz równouprawnia oraz walki z dyskryminacją lesbijek, gejów i osób transpłciowych
  Tel.: (030) 233690-80
  E-Mail
Pisemną informację na temat dyskryminacji na tle płci oferuje departament senatu ds. zdrowia, opieki i równouprawnienia:
 • Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
  (Diskriminierung aufgrund des Geschlechts)
  Abt. Frauen- und Gleichstellungspolitik
  Oranienstraße 106, 10969 Berlin
  Tel.: (030) 9028-2116 und Fax: (030) 9028 2066
  Internet

Pomoc ofiarom przemocy na tle rasistowskim

Ofiary przemocy najpierw powinny zgłosić się na policję. Ofiary przemocy mogą udać się także do poradni niepaństwowych – tam również otrzymają pomoc i wsparcie.
ReachOut jest poradnią przeznaczoną dla ofiar skrajnie prawicowej, rasistowskiej lub antysemickiej przemocy w Berlinie; wspiera także członków rodzin oraz przyjaciół ofiar i świadków ataku, oferuje im doradztwo.

ReachOut – Doradztwo na rzecz ofiar oraz edukacja ukierunkowana na zwalczanie prawicowego ekstremizmu,
rasizmu i antysemityzmu
Oranienstraße 159, 10969 Berlin
Tel.: (030) 695 68 339, faks: (030) 695 68 346
E-Mail, strona internetowa (po niemiecku)

Wytyczne te przygotowała placówka LADS: berlińska sieć działająca na rzecz równouprawnia oraz walki z dyskryminacją. W poradniku oraz na stronie internetowej LADS (po niemiecku) znajdują się dalsze informacje, adresy i dane osób kontaktowych.