Nadanie obywatelstwa

Para korzysta z doradztwa w zakresie nadania obywatelstwa

Jak mogę uzyskać obywatelstwo?

Osoby, które od dawna żyją w Niemczech oraz posiadają zezwolenie na pobyt albo zezwolenie na osiedlenie, mogą ubiegać się o obywatelstwo niemieckie. W tym celu muszą spełnić dalsze wymagania. W większości przypadków wymagane jest jednak zrezygnowanie z poprzedniego obywatelstwa.

Informacje dotyczące nadania obywatelstwa można znaleźć na portalu serwisowym miasta Berlina (po niemiecku), na stronie internetowej rządu federalnego (po niemiecku) oraz w broszurze pełnomocnika ds. migracji, uchodźców i integracji (po niemiecku)
Broszura zawiera przydatne informacje dotyczące prawa do obywatelstwa – na przykład, w jaki sposób można ubiegać się o obywatelstwo dla siebie i członków rodziny – oraz nowe przepisy dotyczące tak zwanego obowiązku wyboru.

Wymagania

  • W momencie ubiegania się o obywatelstwo należy mieć nieograniczone czasowo prawo do pobytu lub odpowiednie zezwolenia pobytowe.
  • Od ośmiu lat, zgodne z prawem, należy mieć w Niemczech stałe miejsce pobytu.
  • Należy zagwarantować możliwość pokrycia kosztów utrzymania (także w odniesieniu do członków rodziny uprawnionych do alimentów) bez pobierania zasiłków socjalnych i zasiłku dla bezrobotnych II („Hartz IV”).
  • Należy dostatecznie znać język niemiecki (poziom B1).
  • Należy znać porządek prawny i porządek społeczny oraz warunki życia w Niemczech („test obywatelski”).
  • Nie wolno być osobą skazaną ze względu na popełnienie czynu karalnego.
  • Należy zaakceptować wolnościowy, demokratyczny porządek podstawowy przewidziany w ustawie zasadniczej Federalnej Republiki Niemiec.
  • Należy zrezygnować z poprzedniego obywatelstwa.

Dziecko nabywa obywatelstwo niemieckie w momencie przyjścia na świat: o ile przynajmniej jeden rodzic posiada obywatelstwo niemieckie. Takie same zasady obowiązują wtedy, gdy rodzice są imigrantami – w momencie przyjścia dziecka na świat przynajmniej jeden rodzic musi od ośmiu lat żyć legalnie w Niemczech i posiadać nieograniczone czasowo prawo do pobytu. Jeżeli takie dziecko wychowuje się głównie poza granicami Niemiec, wówczas po ukończeniu 21 roku życia musi ono zdecydować, czy chce zatrzymać obywatelstwo niemieckie, czy obywatelstwo innego państwa.