Nadanie obywatelstwa

Para korzysta z doradztwa w zakresie nadania obywatelstwa

Jak mogę uzyskać obywatelstwo?

Osoby, które od dawna żyją w Niemczech oraz posiadają zezwolenie na pobyt albo zezwolenie na osiedlenie, mogą ubiegać się o obywatelstwo niemieckie. W tym celu muszą spełnić dalsze wymagania. W większości przypadków wymagane jest jednak zrezygnowanie z poprzedniego obywatelstwa.

Informacje dotyczące nadania obywatelstwa można znaleźć na portalu serwisowym miasta Berlina (po niemiecku), na stronie internetowej rządu federalnego (po niemiecku) oraz w broszurze pełnomocnika ds. migracji, uchodźców i integracji (po niemiecku)
Broszura zawiera przydatne informacje dotyczące prawa do obywatelstwa – na przykład, w jaki sposób można ubiegać się o obywatelstwo dla siebie i członków rodziny – oraz nowe przepisy dotyczące tak zwanego obowiązku wyboru.

Wymagania:

  • W momencie ubiegania się o obywatelstwo należy mieć nieograniczone czasowo prawo do pobytu lub odpowiednie zezwolenia pobytowe.
  • Od ośmiu lat, zgodne z prawem, należy mieć w Niemczech stałe miejsce pobytu.
  • Należy zagwarantować możliwość pokrycia kosztów utrzymania (także w odniesieniu do członków rodziny uprawnionych do alimentów) bez pobierania zasiłków socjalnych i zasiłku dla bezrobotnych II („Hartz IV”).
  • Należy dostatecznie znać język niemiecki (poziom B1).
  • Należy znać porządek prawny i porządek społeczny oraz warunki życia w Niemczech („test obywatelski”).
  • Nie wolno być osobą skazaną ze względu na popełnienie czynu karalnego.
  • Należy zaakceptować wolnościowy, demokratyczny porządek podstawowy przewidziany w ustawie zasadniczej Federalnej Republiki Niemiec.
  • Należy zrezygnować z poprzedniego obywatelstwa.

Dziecko nabywa obywatelstwo niemieckie w momencie przyjścia na świat: o ile przynajmniej jeden rodzic posiada obywatelstwo niemieckie. Takie same zasady obowiązują wtedy, gdy rodzice są imigrantami – w momencie przyjścia dziecka na świat przynajmniej jeden rodzic musi od ośmiu lat żyć legalnie w Niemczech i posiadać nieograniczone czasowo prawo do pobytu. Jeśli jednak takie dziecko wychowuje się głównie poza terytorium Niemiec, w momencie ukończenia 21. roku życia musi jeszcze raz zadeklarować, czy chce zachować obywatelstwo niemieckie.