Mobilność

Prezentacja środków transportu (samochód, rower i autobus)

Jak mogę korzystać z transportu publicznego?

Lokalny transport publiczny (po niemiecku) w Berlinie obejmuje wiele różnych linii i środków transportu. Poniżej można znaleźć informacje dotyczące szybkiej kolei miejskiej, metra, autobusów i linii autobusowych, tramwajów i MetroTram, autobusów nocnych i linii nocnych, rowerów, usług towarzyszących w ramach transportu autobusowego i kolejowego, utrudnień w transporcie lokalnym, taksówek, promów w Berlinie, lotnisk, dworców kolejowych i dworców autobusowych w Berlinie, a także informacje dotyczące transportu autobusowego i kolejowego dla uchodźców (w języku angielskim i arabskim), sieci S-Bahn i U-Bahn z połączeniami kolei regionalnej Berlin ABC, sieci tramwajowej i stref taryfowych oraz łącza do pobrania aplikacji.

Uchodźcy i ubiegający się o azyl, którzy muszą jeszcze mieszkać w ośrodku tymczasowego zakwaterowania, podczas rejestracji otrzymują spersonalizowany bilet „Welcome to Berlin-Ticket”. Bilet ten uprawnia do korzystania ze wszystkich tramwajów, autobusów, szybkiej kolei miejskiej i metra oraz wszystkich środków transportu obsługiwanych przez inne firmy transportowe w strefie taryfowej Berlin AB. Osoby ubiegające się o azyl, które nie muszą już mieszkać w ośrodku tymczasowego zakwaterowania, otrzymują Berlinpass (po niemiecku) i mogą same zdecydować, czy nabyć Berlin-Ticket S, czy też kupować bilety jednoprzejazdowe. Należy pamiętać, że aby korzystać z lokalnego transportu publicznego, trzeba posiadać ważny bilet. W razie braku ważnego biletu podczas kontroli należy zapłacić dodatkowo 60 EUR. W przypadku wielokrotnego uchylania się od okazania biletu podczas kontroli może zostać wszczęte postępowanie karne. Wyroki w postępowaniu karnym mogą wpływać na status pobytowy.