Kolumna treści

Berlin jako miasto przyjazne homoseksualistom

Dwie pary homoseksualne (pod dużym, wspólnym parasolem)

Berlin jest miastem przyjaznym społeczności LGBT oraz angażuje się w akcje na rzecz otwartości na świat, akceptacji i wzajemnego szacunku. Tęcza stała się międzynarodowym symbolem wolności i równouprawnienia
osób homoseksualnych i transpłciowych.
W Berlinie żyją ludzie o różnej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Od ponad 25 lat miasto realizuje aktywną politykę na rzecz interesów lesbijek, gejów oraz osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI). Dlatego Berlin jest atrakcyjnym miastem dla osób należących do środowiska LGBTI, oferując im wiele możliwości. Także uchodźcy, którzy są osobami homoseksualnymi, biseksualnymi, transseksualnymi i interpłciowymi, mogą liczyć na wsparcie i doradztwo. Zachęcamy do szukania informacji!

Czy wiesz, że w Niemczech….

  • nikogo nie wolno dyskryminować ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową – ani w miejscu pracy, ani podczas poszukiwania pracy albo mieszkania?
  • od 2001 r. dwie kobiety lub dwóch mężczyzn mogą zawrzeć tak zwany „zarejestrowany związek partnerski”?
  • w różnych miejscach związki jednopłciowe pod kątem prawnym są stawiane na równi z małżeństwem?
  • żyje wiele par gejów i lesbijek z dziećmi? Nazywane są one tęczowymi rodzinami.
  • prześladowanie ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową może być przyczyną ubiegania się o azyl?
  • osoby transpłciowe mogą oficjalnie zmienić swoje imiona i wpis dotyczący płci w dowodzie osobistym?

Gdzie mogę się zwrócić, jeśli doświadczam dyskryminacji i przemocy?

Nawet jeśli miłość między osobami tej samej płci jest coraz częściej akceptowana, także w Berlinie osoby homoseksualne mogą być narażone na przemoc lub dyskryminację. To samo dotyczy osób transpłciowych i interpłciowych.

Osoby doświadczające przemocy lub dyskryminacji – ponieważ jako kobiety kochają inne kobiety albo jako mężczyźni kochają innych mężczyzn – mogą skorzystać z doradztwa i pomocy. Również osoby transpłciowe i interpłciowe mogą liczyć na pomoc w razie doświadczenia przemocy i dyskryminacji.

W Berlinie działa obszerna sieć placówek doradczych. Placówki te oferują wsparcie i doradzają, co można zrobić, jeśli doświadcza się dyskryminacji lub przemocy. Każdy krok jest uzgadniany z zainteresowanymi osobami, a wszystkie informacje są traktowane poufnie. Doradztwo jest bezpłatne.

Oprócz wspomnianych placówek doradczych istnieją także osoby kontaktowe ds. LGBTI w berlińskiej policji i prokuraturze, które ściśle współpracują z organizacjami LGBTI i mogą zaoferować wsparcie.

Wytyczne dotyczące ochrony i wsparcia uchodźców należących do środowiska LGBTTI* znajdują się w dokumencie PDF (po niemiecku).