Kolumna treści

Życie codzienne

Codzienność w berlińskim parku

Mobilność

Lokalny transport publiczny w Berlinie obejmuje wiele różnych linii i środków transportu. Poniżej można znaleźć informacje dotyczące szybkiej kolei miejskiej, metra, autobusów i linii autobusowych, tramwajów i MetroTram, autobusów nocnych i linii nocnych, rowerów, usług towarzyszących Więcej informacji

Wiadomości i media

Wolność prasy jest zapisana w art. 5 ustawy zasadniczej. Gwarantuje ona wszystkim osobom prowadzącym działalność dziennikarską swobodę rozpowszechniania wiadomości i opinii oraz niezależność relacji dziennikarskich. W Niemczech cenzura jest zakazana. Więcej informacji

Zdrowie

Prawo do opieki zdrowotnej jest prawem powszechnym. W ramach systemu opieki zdrowotnej działają gabinety lekarskie i szpitale. W niektórych gabinetach przyjmowani są wyłącznie pacjenci prywatni, czyli osoby, które wykupiły prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Więcej informacji

Osoby niepełnosprawne

Uchodźcy niepełnosprawni mogą ubiegać się o potrzebne środki pomocnicze i zabiegi (np. zabiegi fizjoterapeutyczne). Główną placówką doradztwa dla osób niepełnosprawnych jest BZSL e. V.. Więcej informacji

Starzenie się

Minimalny zakres opieki jest opłacany w ramach ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Ubezpieczenie pielęgnacyjne może być prywatne albo ustawowe – tak samo jak ubezpieczenie zdrowotne. Więcej informacji

Czas wolny

Oferta spędzania czasu wolnego w Berlinie jest bogata i różnorodna. Więcej informacji

Religia i światopogląd

Każdy człowiek ma prawo do wyboru religii lub światopoglądu – żadna religia ani żaden światopogląd nie stoją ponad przepisami państwowymi. Każdy człowiek ma prawo wierzyć w to, co uważa za słuszne. Religia jest sprawą prywatną. Więcej informacji

Berlin jako miasto przyjazne homoseksualistom

Berlin jest miastem przyjaznym społeczności LGBT oraz angażuje się w akcje na rzecz otwartości na świat, akceptacji i wzajemnego szacunku. Tęcza stała się międzynarodowym symbolem wolności i równouprawnienia osób homoseksualnych i transpłciowych. Więcej informacji

Pomoc i oferty dla kobiet

Prawa kobiet Zgodnie z ustawą zasadniczą wszyscy ludzie w Niemczech są równi wobec prawa. Kobiety i mężczyźni mają takie same prawa i nikt nie może być dyskryminowany ze względu na płeć. Równe prawa należy także egzekwować w społeczeństwie – nie dzieje się tak jeszcze we wszystkich obszarach. Więcej informacji

Ochrona w razie dyskryminacji

Berlin jest metropolią, która jest kształtowana przez różnorodność swoich mieszkańców. Otwartość na świat, tolerancja i wzajemny szacunek są ważne, aby wspólne życie funkcjonowało w sposób właściwy. Jednak cały czas zdarzają się przypadki dyskryminacji oraz przemocy na tle rasistowskim. Więcej informacji

Adresy kontaktowe

Ochrona przed przemocą Ogólnokrajowy telefon zaufania dla kobiet będących ofiarami przemocy Więcej informacji

Nadanie obywatelstwa

Osoby, które od dawna żyją w Niemczech oraz posiadają zezwolenie na pobyt albo zezwolenie na osiedlenie, mogą ubiegać się o obywatelstwo niemieckie. W tym celu muszą spełnić dalsze wymagania. W większości przypadków wymagane jest jednak zrezygnowanie z poprzedniego obywatelstwa. Więcej informacji

Ważne informacje

nformacje dotyczące Berlina (polityka i historia) Na stronie internetowej berlin.de można znaleźć wiele informacji na temat historii, życia w stolicy i gospodarki, a także dodatkowe liczby i fakty. Strefa czasowa: Berlin leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego. Więcej informacji

Wsparcie w trudnych sytuacjach

Policja, Straż pożarna i pogotowie ratunkowe, Pogotowie chemiczne, Pogotowie opiekuńcze, Biuro informacji telefonicznej o dyżurnych aptekach Więcej informacji