Życie codzienne

Codzienność w berlińskim parku

Mobilność

Lokalny transport publiczny w Berlinie obejmuje wiele różnych linii i środków transportu. Poniżej można znaleźć informacje dotyczące szybkiej kolei miejskiej, metra, autobusów i linii autobusowych, tramwajów i MetroTram, autobusów nocnych i linii nocnych, rowerów, usług towarzyszących Mobilność

Wiadomości i media

Wolność prasy jest zapisana w art. 5 ustawy zasadniczej. Gwarantuje ona wszystkim osobom prowadzącym działalność dziennikarską swobodę rozpowszechniania wiadomości i opinii oraz niezależność relacji dziennikarskich. W Niemczech cenzura jest zakazana. Wiadomości i media

Zdrowie

Prawo do opieki zdrowotnej jest prawem powszechnym. W ramach systemu opieki zdrowotnej działają gabinety lekarskie i szpitale. W niektórych gabinetach przyjmowani są wyłącznie pacjenci prywatni, czyli osoby, które wykupiły prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Zdrowie

Osoby niepełnosprawne

Uchodźcy niepełnosprawni mogą ubiegać się o potrzebne środki pomocnicze i zabiegi (np. zabiegi fizjoterapeutyczne). Główną placówką doradztwa dla osób niepełnosprawnych jest BZSL e. V.. Osoby niepełnosprawne

Starzenie się

Minimalny zakres opieki jest opłacany w ramach ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Ubezpieczenie pielęgnacyjne może być prywatne albo ustawowe – tak samo jak ubezpieczenie zdrowotne. Starzenie się

Religia i światopogląd

Każdy człowiek ma prawo do wyboru religii lub światopoglądu – żadna religia ani żaden światopogląd nie stoją ponad przepisami państwowymi. Każdy człowiek ma prawo wierzyć w to, co uważa za słuszne. Religia jest sprawą prywatną. Religia i światopogląd

Berlin jako miasto przyjazne homoseksualistom

Berlin jest miastem przyjaznym społeczności LGBT oraz angażuje się w akcje na rzecz otwartości na świat, akceptacji i wzajemnego szacunku. Tęcza stała się międzynarodowym symbolem wolności i równouprawnienia osób homoseksualnych i transpłciowych. Berlin jako miasto przyjazne homoseksualistom

Pomoc i oferty dla kobiet

Prawa kobiet Zgodnie z ustawą zasadniczą wszyscy ludzie w Niemczech są równi wobec prawa. Kobiety i mężczyźni mają takie same prawa i nikt nie może być dyskryminowany ze względu na płeć. Równe prawa należy także egzekwować w społeczeństwie – nie dzieje się tak jeszcze we wszystkich obszarach. Pomoc i oferty dla kobiet

Ochrona w razie dyskryminacji

Berlin jest metropolią, która jest kształtowana przez różnorodność swoich mieszkańców. Otwartość na świat, tolerancja i wzajemny szacunek są ważne, aby wspólne życie funkcjonowało w sposób właściwy. Jednak cały czas zdarzają się przypadki dyskryminacji oraz przemocy na tle rasistowskim. Ochrona w razie dyskryminacji

Nadanie obywatelstwa

Osoby, które od dawna żyją w Niemczech oraz posiadają zezwolenie na pobyt albo zezwolenie na osiedlenie, mogą ubiegać się o obywatelstwo niemieckie. W tym celu muszą spełnić dalsze wymagania. W większości przypadków wymagane jest jednak zrezygnowanie z poprzedniego obywatelstwa. Nadanie obywatelstwa

Ważne informacje

nformacje dotyczące Berlina (polityka i historia) Na stronie internetowej berlin.de można znaleźć wiele informacji na temat historii, życia w stolicy i gospodarki, a także dodatkowe liczby i fakty. Strefa czasowa: Berlin leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego. Ważne informacje