Emerytura

Starsze małżeństwo na ławce

Jak działa system emerytalny w Niemczech?

Niemiecki system emerytalny opiera się na modelu 3-filarowym:
Pierwszy filar obejmuje ustawowe ubezpieczenie emerytalne. Jest ono obowiązkowe dla pracowników, którzy wykonują pracę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia. Oddzielne regulacje obowiązują dla urzędników, rolników oraz dla innych form samozatrudnienia.
Drugi filar obejmuje ochronę zakładową. Oznacza to, że pracodawca oszczędza na emerytury pracowników.
Trzeci filar to prywatne zabezpieczenie emerytalne. Każda osoba samodzielnie podejmuje działania na rzecz prywatnego zabezpieczenia w formie ubezpieczenia na życie albo oszczędzania pieniędzy.
Wszyscy pracownicy (osoby zatrudnione), które wykonują w Niemczech pracę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia, muszą zostać członkami systemu ustawowego ubezpieczenia emerytalnego ze względu na obowiązek ubezpieczenia emerytalnego.

Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego

W Niemczech istnieje obowiązek ubezpieczenia emerytalnego (po niemiecku). Obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego zasadniczo podlegają wszyscy pracownicy. Poza tym także praktykanci, matki i ojcowie wychowujący dzieci, osoby opiekujące się członkami rodziny wymagającymi opieki, osoby niepełnosprawne, osoby odbywające służbę wojskową, osoby świadczące usługi socjalne, studenci pracujący dorywczo oraz osoby, które pobierają zasiłki chorobowe lub zasiłki dla bezrobotnych. Niektóre osoby samozatrudnione także podlegają – zgodnie z określonymi warunkami – obowiązkowi ubezpieczenia (po niemiecku) (na przykład rzemieślnicy, nauczyciele, położne, wychowawcy, opiekunowie, artyści, publicyści).

Pozostałe osoby samozatrudnione również mogą przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego (po niemiecku) ubezpieczyć się prywatnie.