Kolumna treści

Praca i edukacja

Arbeit - Männchen von verschiedenen Berufen

Nauka języka niemieckiego

Osoby, które chcą nauczyć się języka niemieckiego, mogą udać się na kurs językowy. Dostępna w Berlinie oferta kursów języka niemieckiego na różnych poziomach jest bardzo bogata. Tutaj znajduje się wykaz szkół językowych w Berlinie Więcej informacji

Edukacja i dalsze kształcenie

W przypadku kształcenia nie jest wymagana szczególna wiedza wstępna. Podczas kształcenia nauka zawodu przebiega od nowa. Natomiast dokształcanie polega na zdobywaniu dalszej wiedzy na temat konkretnego zawodu, na przykład zmian prawnych, nowych technik itd. Więcej informacji

Studia

Zgodnie z przepisami prawa dostęp do szkół wyższych nie jest uzależniony od obywatelstwa ani ograniczony dla obywateli określonych państw. Więcej informacji

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Przydatny przegląd wielu cennych informacji i odnośników można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Instytutu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (BIBB), stworzonej na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. Więcej informacji

Praca

Warunki stosunku pracy (np. okres próbny, czas zatrudnienia, możliwości wypowiedzenia stosunku pracy) określa niemieckie prawo pracy. Umowy o pracę można zawierać ustnie albo pisemnie. W Niemczech minimalna stawka godzinowa standardowo wynosi 8,50 EUR albo. Więcej informacji

Niezależność / własna działalność gospodarcza

Obywatele UE mogą założyć firmę w każdym państwie członkowskim UE. Dotyczy to także obywateli Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W przypadku osób pochodzących z państw spoza UE kwestia własnej działalności gospodarczej jest uzależniona od posiadanego dokumentu pobytowego. Więcej informacji

Podatki

W Niemczech istnieje 40 różnych podatków. Środki pobierane w ramach podatków są dzielone pomiędzy federacją, krajami związkowymi i gminami. Z tych środków są finansowane, między innymi, szkoły, infrastruktura drogowa i pomoc socjalna. Więcej informacji

Bezrobocie

Zgodnie z konstytucją Niemcy są państwem socjalnym. Oznacza to, że określone rodzaje ryzyka życiowego ponoszą wspólnie wszyscy obywatele. Jednym z rodzajów takiego ryzyka jest ryzyko utraty pracy i długotrwałego bezrobocia. Więcej informacji

Emerytura

Niemiecki system emerytalny opiera się na modelu 3-filarowym: Pierwszy filar obejmuje ustawowe ubezpieczenie emerytalne. Jest ono obowiązkowe dla pracowników, którzy wykonują pracę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia. Więcej informacji