Kwestie mieszkaniowe w ramach procedury azylowej

Młody mężczyzna siedzi na fotelu w salonie

Gdzie mogę mieszkać w trakcie procedury azylowej?

Osoby ubiegające się o azyl mogą zostać zobowiązane do pobytu w ośrodku tymczasowego zakwaterowania przez maksymalnie sześć miesięcy po rejestracji. Osoby pochodzące z tak zwanego „bezpiecznego kraju pochodzenia” (obecnie do takich krajów zalicza się: Ghanę, Senegal, Bośnię i Hercegowinę, Serbię, Macedonię, Czarnogórę, Albanię i Kosowo) muszą przebywać w ośrodku tymczasowego zakwaterowania przez cały czas trwania procedury azylowej. W innym razie mogą przeprowadzić się do kolejnego miejsca zakwaterowania – zazwyczaj po upływie sześciu miesięcy; obecnie brakuje jednak mieszkań, w związku z czym okres ten może być dłuży.
Kolejnym miejscem zakwaterowania może być mieszkanie lub obiekt zbiorowego zakwaterowania, gdzie znów można mieszkać razem z wieloma innymi ludźmi. W ramach późniejszego zakwaterowania otrzymają Państwo nie tylko mieszkanie, lecz także regularnie będą otrzymywać od urzędu ds. opieki społecznej miesięczne świadczenie (świadczenie przeznaczone dla osób ubiegających się o azyl), aby móc samemu zaspokajać najpilniejsze potrzeby.

Co oznacza Aufenthaltsbeschränkung?

Aufenthaltsbeschränkung (ograniczenie pobytu) oznacza, że nie można opuścić rejonu podlegającego urzędowi ds. cudzoziemców, w którym znajduje się dany ośrodek kwaterunkowy – w tym przypadku jest to kraj związkowy Berlin. W trakcie obowiązywania ograniczenia pobytu nie wolno pracować. W przypadku osób ubiegających się o azyl i osób, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany, ograniczenie pobytu obowiązuje tylko przez pierwsze trzy miesiące od złożenia wniosku. Po upływie tego okresu osoby te mogą się zazwyczaj swobodnie poruszać po Republice Federalnej Niemiec. Osoby przebywające w ośrodku tymczasowego zakwaterowania (patrz poprzedni punkt) dodatkowo podlegają ograniczeniu pobytu przez czas pobytu w ośrodku (czyli przez sześć miesięcy od wprowadzenia się do ośrodka).
Wyjątki dotyczą osób ubiegających się o azyl, pochodzących z „bezpiecznych krajów pochodzenia”, które często przez cały czas trwania procedury azylowej, a w przypadku odrzucenia wniosku o azyl – aż do wyjazdu, muszą pozostać w ośrodku tymczasowego zakwaterowania.

Co oznacza Wohnsitzauflage (wymóg zamieszkania w określonymi miejscu)?

Wohnsitzauflage zasadniczo obowiązuje przez cały czas trwania procedury azylowej. Wymóg ten dotyczy także osób, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany. Osoby posiadające zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych (§ 25 ust. 3 ustawy o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców (Aufenthaltsgesetz) również mogą zostać zobowiązane przez urząd ds. cudzoziemców do zamieszkania w określonym miejscu. Od 6 sierpnia 2016 r. obowiązuje także przepis, że wymóg zamieszkania w określonym miejscu w ramach procedury azylowej obowiązuje przez kolejne trzy lata również w sytuacji, gdy wniosek o azyl został przyjęty. W tym zakresie istnieje bardzo dużo dalszych regulacji i wyjątków. W razie wątpliwości należy skonsultować się z prawnikiem lub doradcą.

Kiedy mam mieszkać w ośrodku tymczasowego zakwaterowania/tymczasowym schronisku?

W tymczasowym schronisku mieszkają Państwo do czasu rejestracji oraz przydziału do zewnętrznej jednostki Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). Następnie zostają Państwo przeniesieni do ośrodka tymczasowego zakwaterowania. Może się zdarzyć, że obie placówki znajdują się w tym samym budynku. W ośrodku tymczasowego zakwaterowania mieszkają Państwo przez pierwszych sześć tygodni, a maksymalnie przez pierwszych sześć miesięcy po rejestracji. Osoby ubiegające się o azyl, pochodzące z tak zwanych „bezpiecznych krajów pochodzenia”, zazwyczaj muszą pozostać w ośrodku tymczasowego zakwaterowania do czasu rozpatrzenia wniosku o azyl, a w przypadku odrzucenia wniosku – do czasu wyjazdu.

Kiedy mam mieszkać w Gemeinschaftsunterkunft (obiekcie zbiorowego zakwaterowania)?

Po maksymalnie 6-miesięcznym pobycie w ośrodku tymczasowego zakwaterowania zostaną Państwo jak najszybciej przeniesieni do obiektu zbiorowego zakwaterowania. W wielu miejscowościach brakuje jednak mieszkań, w związku z czym czasami istnieje konieczność przedłużenia pobytu w ośrodku tymczasowego zakwaterowania.

Jakie są warunki przydziału mieszkania w trakcie procedury azylowej?

Należy wziąć pod uwagę dwa niezależne od siebie terminy: Przez sześć miesięcy po wprowadzeniu się do właściwego ośrodka tymczasowego zakwaterowania i przez trzy miesiące po wydaniu pierwszego pozwolenia na pobyt w trakcie trwania postępowania o udzielenie azylu mają Państwo obowiązek mieszkania w ośrodku tymczasowego zakwaterowania. Po upływie obydwu terminów mogą Państwo przeprowadzić się do niezależnego mieszkania.
Jeśli koszty Państwa utrzymania pokrywa kraj związkowy Berlin, mieszkanie nie powinno być zbyt drogie.

Przed rozpoczęciem szukania mieszkania muszą Państwo złożyć w centralnej jednostce ds. osób ubiegających się o azyl wniosek o Mietübernahmeschein (potwierdzenie przejęcia płatności czynszu). Po otrzymaniu takiego zaświadczenia mogą Państwo zarejestrować się w EJF (po niemiecku) jako osoby szukające mieszkania i skorzystać z oferowanych porad.

Następnie należy rozpocząć szukanie mieszkania. Wskazówki i propozycje, jak szukać mieszkania, znajdują się w punkcie Mieszkanie. Państwa mieszkanie musi mieć odpowiednią wielkość i nie może być zbyt drogie; poza tym musi być wyposażone w kuchenkę i zlewozmywak.

Przed podpisaniem umowy najmu muszą Państwo uzyskać potwierdzenie, że władze pokryją koszty wybranego przez Państwo mieszkania. W tym celu należy przedstawić w EJF następujące dokumenty:

  • Ogólne zaświadczenie o przejęciu płatności czynszu (Mietübernahmeschein)
  • Ważne pozwolenie na pobyt w trakcie trwania postępowania o udzielenie azylu
  • Wypełniony formularz pozwolenia na przekazywanie danych
  • Oferta wynajmu zawierające informacje o wysokości czynszu bez opłat za ogrzewanie, kosztach utrzymania i kosztach ogrzewania
  • Aktualne dane kontaktowe osoby wynajmującej i Państwa dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail)
  • Ewentualnie potwierdzenie przejęcia kosztów i decyzja wykonania, wystawione przez urząd okręgowy lub urząd pośrednictwa pracy.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w EJF (po niemiecku).

Po uzyskaniu konkretnego potwierdzenia przejęcia kosztów muszą Państwo przedłożyć je wynajmującemu i zapytać się go o możliwość wynajmu.

Jeśli sami mają Państwo pokój na wynajem i chcą przyjąć uchodźcę, istnieją różne możliwości zaoferowania wynajmu pokoju. Na przykład mogą Państwo zgłosić wolny pokój na stronie internetowej Flüchtlinge Willkommen (po niemiecku). Więcej informacji na ten temat znajduje się w niniejszej Broszurze informacyjnej (po niemiecku).

Kto podlega szczególnej ochronie w kwestiach mieszkaniowych?

Szczególnej ochronie w kwestiach mieszkaniowych podlegają przede wszystkim kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, osoby ciężko chore, kobiety samotnie podróżujące z dziećmi, homoseksualiści i transseksualiści.

Jeśli potrzebują Państwo szczególnej ochrony w kwestiach mieszkaniowych, prosimy poinformować o tym organ rejestrujący lub służby socjalne urzędu ds. uchodźców. Zostaną Państwo skierowani do właściwej osoby kontaktowej, która pomoże Państwu w szukaniu mieszkania.