Inhaltsspalte

Informacja dla najemców

 Ein junger Mann sitzt auf dem Sessel in einem Wohnzimmer eine Gedankenblase über seinem Kopf

Jakie prawa i obowiązki dotyczą mnie jako najemcy oraz kto może mi pomóc w razie problemów?

Jeżeli wynajęli Państwo mieszkanie, mają Państwo prawo w nim mieszkać i żyć. Mogą Państwo urządzić mieszkanie zgodnie ze swoimi wyobrażeniami. W przypadku przebudów zazwyczaj niezbędna jest uprzednia zgoda osoby, od której wynajmują Państwo mieszkanie.
W mieszkaniu razem z Państwem mogą zamieszkać Państwa małżonka lub małżonek oraz małoletnie dzieci, nawet jeżeli umowa najmu została zawarta przez Państwa indywidualnie. W przypadku innych osób zasadniczo wymagana jest zgoda osoby, od której wynajmują Państwo mieszkanie, jeśli osoby te chcą mieszkać z Państwem na stałe.
Korzystając z mieszkania, są Państwo zobowiązani do właściwego zachowania się w relacjach z sąsiadkami i sąsiadami. Zazwyczaj obowiązuje tzw. regulamin domu, w którym ujęte są zasady regulujące te relacje – np. to, od której godziny muzyka i inne odgłosy nie powinny być słyszalne poza danym mieszkaniem.
Państwa obowiązkiem jest utrzymywanie mieszkania w dobrym stanie. Obejmuje ono regularne sprzątanie i wietrzenie. Ponadto, umowa najmu może zobowiązywać Państwa do odnawiania mieszkania w określonych odstępach czasu bądź przy wyprowadzce. Odnowienie mieszkania obejmuje odmalowanie ścian bądź położenie nowych tapet. Poważne szkody, w szczególności w obrębie instalacji wodnych, gazowych i elektrycznych oraz pojawienie się pleśni i robactwa należy natychmiast zgłaszać odpowiadającej za naprawy osobie, od której wynajmują Państwo lokal. (W zależności od rodzaju umowy najmu możliwe jest ponoszenie kosztów drobnych napraw przez najemcę.)

Pomoc w przypadku problemów z wynajmującą lub wynajmującym, prawem najmu oraz pokryciu kosztów mieszkania

Jeżeli mają Państwo problemy lub pytania w związku ze swoimi prawami jako najemcy, istnieje wiele możliwości doradztwa, które są dla Państwa dostępne i udzielą Państwu wsparcia. Należą do nich na przykład związek ochrony najemców Mieterschutzbund Berlin e.V., berlińskie stowarzyszenie najemców Berliner Mietverein e.V. oraz berlińska wspólnota najemców Berliner MieterGemeinschaft e.V..

Ważna informacja dla osób, które w ramach przepisów wykonawczych dotyczących spraw mieszkaniowych (AV-Wohnen) pobierają świadczenia na pokrycie kosztów mieszkania i ogrzewania zgodnie z SGB II, SGB XII (pomoc socjalna) oraz Ustawy o świadczeniach dla ubiegających się o azyl (AsylbLG): od dnia 01.01.2019 r. pokrywane będą dla Berliner Mieterverein. Dotyczy to także ochrony prawnej. Ten, kto potrzebuje porady z dziedziny prawa najmu (np. odliczenie kosztów eksploatacji, grzyb, wypowiedzenie umowy, modernizacja itp.) i otrzymuje dopłaty do czynszu, nie musi zatem dłużej płacić samodzielnie składek członkowskich. Urząd pośrednictwa pracy, urząd ds. opieki społecznej bądź Krajowy urząd ds. uchodźców jako właściwy świadczeniodawca po uzyskaniu odpowiedniej zgody przez dwa lata płacą składkę członkowską bezpośrednio do stowarzyszenia najemców.

Bezpłatne porady dzielnicowe w dziedzinie prawa najmu

Coraz więcej berlińskich dzielnic oferuje bezpłatne porady w dziedzinie najmu. Bezpłatną poradę uzyskają Państwo obecnie w urzędach dzielnic Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Pankow oraz Reinickendorf dzielnicowych porad dla najemców dostępna jest także w Lichtenbergu.

Wsparcie w przypadku dyskryminacji na rynku mieszkaniowym

Czy są Państwo dyskryminowani podczas szukania mieszkania ze względu na pochodzenie, język lub wyznanie? Ogólna ustawa o równym traktowaniu (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG) zabrania dyskryminowania kandydatów ze względu na następujące aspekty § 1 AGG:

 • pochodzenie etniczne
 • płeć
 • religia / światopogląd
 • niepełnosprawność
 • wiek
 • tożsamość płciowa

Wyspecjalizowany ośrodek „Fair mieten – Fair wohnen. Berliner Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt” (berliński ośrodek przeciwko dyskryminacji na rynku mieszkaniowym) wspiera osoby doświadczające dyskryminacji na rynku mieszkaniowym.

Ośrodek ten doradza, towarzyszy i pomaga osobom, które ze względu na swoje
 • (przypisywane) pochodzenie
 • język
 • religię
 • tożsamość płciową
 • orientację seksualną
 • niepełnosprawność
 • wiek
 • status społeczny
  …. albo z kilku wymienionych powodów doświadczają dyskryminacji.

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej specjalistycznego ośrodka.

Działalność organu finansowana jest przez departament senatu ds. wymiaru sprawiedliwości, ochrony konsumentów i przeciwdziałania dyskryminacji ze środków Krajowego ośrodka równego traktowania – przeciw dyskryminacji (Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung, LADS).

Linki przydatne podczas poszukiwania mieszkania

W Berlinie działa wiele dzielnicowych, honorowych i kościelnych inicjatyw, które specjalnie dla uchodźców i migrantów dokonały zestawienia przydatnych informacji i linków dotyczących kwestii poszukiwania mieszkania. Poniżej prezentujemy Państwu wybór tych linków:

Czy mogę otrzymać wsparcie finansowe?

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest, gdy dochód własny pokrywa koszty życia, nie wystarcza jednak całkowicie, by zapłacić czynsz. Dodatek ten ma zapobiegać utracie mieszkania i konieczności przeprowadzki w inne okolice wyłącznie ze względu na niedostateczny dochód.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy mogą składać także osoby pochodzące spoza UE. Nie ma przy tym znaczenia, czy posiadają one pozwolenie na pobyt, oczekują na przyznanie azylu bądź posiadają jedynie status osoby tolerowanej.
Jeżeli korzystają Państwo ze świadczeń w ramach dochodu podstawowego (SGB II, SGB XII, AsylbLG), wówczas nie otrzymają Państwo dodatku mieszkaniowego, bowiem w tym przypadku, jeżeli nie osiągają Państwo wystarczających dochodów, koszty mieszkania w pełnym wymiarze opłacane są przez świadczeniodawcę.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć we właściwym Urzędzie Spraw Obywatelskich bądź urzędzie mieszkaniowym Państwa dzielnicy.

To, czy i jak wysoki dodatek mieszkaniowy Państwu przysługuje, zależy także od czynszu, jaki muszą Państwo płacić oraz od liczby i dochodów zamieszkujących wspólnie z Państwem osób. Dokładne warunki, wymagane dokumenty oraz formularze znajdą Państwo na portalu usług Miasta Berlina.

Kolejną możliwością pomocy, jaką można uzyskać, jest dopłata do czynszu.

Jeżeli mieszkają Państwo w tzw. mieszkaniu socjalnym, pobierają zasiłek dla bezrobotnych grupy II od agencji pośrednictwa pracy albo pomocy społecznej bądź otrzymują Państwo od urzędu ds. pomocy społecznej świadczenia dla ubiegających się o azyl, przy czym agencja pośrednictwa pracy bądź urząd ds. pomocy społecznej nie pokrywa pełnej wysokości czynszu, na określonych warunkach mogą Państwo wnioskować o dopłatę do czynszu.

Warunki te są następujące:
 • Płacą Państwo na czynsz ponad 30% swojego dochodu (bez kosztów dodatkowych i kosztów ciepłej wody)
 • Państwa dochód jest niższy od granicy uprawniającej do mieszkania socjalnego – mogą to Państwo sprawdzić, korzystając z weryfikacji uprawnień do mieszkania socjalnego.