Bezdomność

Młody mężczyzna siedzi w fotelu w salonie (dymek nad jego głową)

Gdzie znajdę pomoc jako osoba bezdomna i gdzie mogę zasięgnąć porady?

Jeśli grozi Państwu bezdomność albo jeśli nie mają Państwo gdzie mieszkać, mogą Państwo skorzystać z różnorodnej oferty wsparcia Administracji Senatu ds. Zdrowia i Pomocy Socjalnej. Na przykład tutaj znajduje się wykaz usług wsparcia (po niemiecku) wraz z numerami telefonów do ośrodków pomocy bezdomnym, wspieranych przez Senat. Ponadto działa szereg innych placówek prowadzonych przez instytucje charytatywne i parafie.

Zwłaszcza zimą może być bardzo zimno w Berlinie. Dlatego Administracja Senatu wspólnie z parafiami i instytucjami charytatywnymi powołała do życia program Berliner Kältehilfe. Jego bogata oferta zawiera szereg możliwości zatrudnienia, doradztwa i opieki. W Broszurze informacyjnej (po niemiecku) znajduje się wykaz nocnych kawiarni, noclegowni, ośrodków dziennych, punktów spotkań, kuchni dla ubogich, placówek opieki medycznej i placówek doradczych oraz dodatkowe informacje (takie jak numery telefonów i osoby kontaktowe), gdzie mogą uzyskać dalszą pomoc.

Jeśli chcą Państwo uzyskać pomoc socjalną lub pomoc państwa, prosimy skontaktować się z Administracją Senatu ds. Zdrowia i Pomocy Socjalnej (po niemiecku) w celu uzyskania informacji na temat właściwych organów. Prosimy pamiętać o tym, że podlegają Państwo urzędowi ds. opieki społecznej w dzielnicy, w której ostatnio Państwo mieszkali lub będą mieszkać niebawem. Jeśli jeszcze nigdy nie byli Państwo zameldowani w Berlinie, zostaną Państwo przydzieleni na podstawie miesiąca urodzenia.

Gdzie znajdę schronienie na noc?

Jeżeli nie mają Państwo mieszkania, wówczas, by przespać się, wziąć prysznic, zrobić pranie i otrzymać coś do jedzenia mogą Państwo także skorzystać z noclegowni dla osób bezdomnych. Tutaj (po niemiecku) znajduje się wykaz placówek otwartych cały rok.

W czasie miesięcy zimowych program pomocy zimowej Berliner Kältehilfe oferuje osobom bezdomnych możliwość przenocowania bez zbędnej biurokracji Berliner Kältehilfe jest wspólnym programem berlińskiego senatu, berlińskich wspólnot religijnych, stowarzyszeń dobroczynnych oraz innych organizacji i inicjatyw. Dane dotyczące lokalizacji poszczególnych placówek oraz dojazdu do nich znajdą Państwo w przewodniku Kältehilfe-Wegweiser. Dostępny jest wykaz w językach rosyjskim, bułgarskim, polskim, rumuńskim i angielskim.
Poprzez przewodnik Kältehilfe-Wegweiser, obok ofert całorocznych noclegowni i pogotowia zimowego mogą Państwo szukać dalszych ofert pomocy, takich jak np. pobyty dzienne, placówki doradcze, projekty w zakresie zaopatrzenia medycznego bądź higienicznego, izby odzieżowe i jadłodajnie.
Wielojęzyczne doradztwo i wsparcie zdrowotne, w szczególności dla bezdomnych obywatelek i obywateli UE, oferuje Projekt Frostschutzengel

Czym jest „soziale Wohnhilfe der Bezirke” (pomoc socjalna w kwestiach mieszkaniowych, oferowana w poszczególnych dzielnicach)?

Mieszkaniowa pomoc socjalna w dzielnicach to dla Państwa najważniejszy adres. Dowiedzą się tam Państwo, czy przysługują Państwu świadczenia z pomocy społecznej. Jeżeli tak, wówczas ośrodek mieszkaniowej pomocy społecznej może udzielić Państwu tych świadczeń bądź skierować Państwa do odpowiedniej placówki. Świadczenia te mogą obejmować również kontynuację pomocy socjalpedagogicznej.
Mieszkaniowa pomoc socjalna to także miejsce, które w razie pilnej potrzeby skieruje Państwa do miejsca zakwaterowania lub domu pomocy społecznej.
Wykaz punktów, w których udzielana jest mieszkaniowa pomoc socjalna, dostępny jest w urzędach ds. opieki społecznej.

Pomoc socjalna w kwestiach mieszkaniowych jest ofertą wsparcia i doradztwa socjalnego w poszczególnych dzielnicach Berlina. Wykaz placówek jest dostępny w urzędach ds. opieki społecznej (po niemiecku).
Oferta ta obejmuje pomoc i doradztwo w zakresie szukania i wynajmu mieszkania. Oprócz tego można poradzić się w kwestiach związanych z długami, przede wszystkim w przypadku zalegania z czynszem i rachunkami za prąd.