żłobek

Dzieci bawią się razem z wychowawczynią

W Niemczech wiele dzieci uczęszcza do Kindertagesstätte/Kita (placówek dziennej opieki nad dziećmi). W takich placówkach razem się bawią i uczą, a także poznają inne dzieci i uczą się języka niemieckiego. Dzięki temu są lepiej przygotowane do pójścia do szkoły. Także osoby, które same się dokształcają, pracują lub studiują i mają dzieci, mogą oddać je do placówek opieki dziennej, gdzie dziećmi od okresu niemowlęctwa do wieku szkolnego opiekuje się wykwalifikowany personel. W placówkach opieki dziennej nad dziećmi czuwają wykwalifikowani wychowawcy.

Kiedy można oddać dziecko do placówki opieki dziennej?

Od 1 sierpnia 2013 roku do takich placówek można oddawać dzieci już od 1. roku życia.
Adresy placówek dziennej opieki nad dziećmi w Berlinie można znaleźć w bazie danych dostępnej na stronie internetowej (po niemiecku) Administracji Senatu ds. Kształcenia, Młodzieży i Rodziny.

Uchodźcy, którzy chcą zgłosić swoje dziecko do placówki opieki dziennej, muszą skontaktować się z pracownikiem socjalnym lub kierownikiem ośrodka, w którym mieszkają – osoby te udzielą dalszych informacji.

Ile kosztuje miejsce w placówce opieki dziennej?

Koszty pobytu dzieci w placówkach opieki dziennej są stopniowo zmniejszane. Od 1 sierpnia 2016 roku nie trzeba płacić dodatku opiekuńczego w ostatnich 4 latach przed rozpoczęciem ustawowego obowiązku szkolnego, a od 1 sierpnia 2017 roku nie trzeba będzie płacić takiego dodatku w ostatnich 5 latach. Od 1 sierpnia 2018 roku miejsca w takich placówkach będą darmowe. Trzeba będzie w dalszym ciągu płacić jedynie za jedzenie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej (po niemiecku) Administracji Senatu ds. Kształcenia, Młodzieży i Rodziny. W tym miejscu dostępne są również informacje dotyczące Kita-Gutschein (bonu do placówki dziennej opieki nad dziećmi).
Dodatkowe informacje dotyczące bonu i dopłat znajdują się również w broszurze informacyjnej dotyczącej dopłat (po niemiecku).

Czym jest Sprachstandsfeststellung (ocena znajomości języka)? (Pomoc w nauce języka)

Wszystkie dzieci, które w kolejnym roku szkolnym mają rozpocząć naukę, muszą wziąć udział w przedszkolnej ocenie znajomości języka. Ocena ta ma wykazać ewentualną potrzebę pomocy w nauce języka, aby lepiej przygotować dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Zaproszenia do udziału w ocenie znajomości języka wysyła w formie pisemnej właściwy urząd szkolny – Schulamt. Udział w ocenie znajomości języka jest obowiązkowy. Ocenę przeprowadza zespół doradców językowych we właściwym okręgu.