Szkoła

Nauczycielka uczy uczennicę i ucznia

Jak działa niemiecki system szkolnictwa?

Wszystkie dzieci mieszkające w Niemczech muszą chodzić do szkoły przez co najmniej 9 lat. Istnieje również możliwość nauczania indywidualnego we własnym zakresie. Uczęszczanie do szkoły jest nieodpłatne.

Grundschule (szkoła podstawowa)

Z reguły wszystkie dzieci od 6. roku życia uczęszczają najpierw do szkoły podstawowej. W szkole podstawowej przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu języka niemieckiego, matematyki, przedmiotów ścisłych, sztuki, muzyki i sportu. W Berlinie szkoła podstawowa trwa 6 lat. Następnie dzieci muszą uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej.
Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci i młodzież przechodzą do integrierte Sekundarschule (zintegrowanej szkoły średniej) lub do gimnazjum.

Zintegrowana szkoła średnia (szkoła ponadpodstawowa)

W zintegrowanej szkole średniej uczniowie mogą liczyć na wsparcie (w zależności od potrzeb) i przez cały dzień są objęci opieką. Mogą uzyskać różne dyplomy ukończenia szkoły: Berufsbildungsreife (BB) – podstawowe świadectwo ukończenia szkoły, erweiterte Bildungsreife (eBB) – rozszerzone świadectwo ukończenia szkoły lub Mittlerer Schulabschluss (MSA) – świadectwo ukończenia szkoły realnej. Po 13. klasie można zdawać Abitur, egzamin maturalny.

Gimnazjum (szkoła ponadpodstawowa)

W gimnazjum od uczniów oczekuje się dużo motywacji własnej. Dzieci zazwyczaj chodzą do gimnazjum przez 6 lat (do 12. klasy), zanim przystąpią do egzaminu końcowego Abitur, tj. do matury.

Dyplomy ukończenia szkoły

Berufsbildungsreife (BB) – podstawowe świadectwo ukończenia szkoły lub erweiterte Bildungsreife (eBB) – rozszerzone świadectwo ukończenia szkoły

Dyplomy BB i eBB z reguły uzyskuje się na podstawie zdanego egzaminu po 9. lub 10. klasie; stanowią one podstawę do rozpoczęcia praktycznej nauki zawodu w zakładzie.

Mittlerer Schulabschluss (MSA) – świadectwo ukończenia szkoły realnej

Aby uzyskać ten dyplom, uczniowie muszą po 10. klasie zdać egzamin centralny. Dyplom ten uprawnia do nauki w Fachoberschule (technikum) lub Fachgymnasium (liceum zawodowym).

Abitur (matura)

Matura uprawnia uczniów do studiowania na uczelni wyższej (uniwersytecie).

Informacje ogólne: Po uzyskaniu dyplomów BB, eBB lub MSA istnieje w Niemczech wiele różnych możliwości kontynuowania nauki i przygotowania się do matury; jedną z nich jest Berufsschule szkoła zawodowa.

Informacje dotyczące świadczeń na kształcenie i udział w życiu społecznym, czyli dopłaty lub pełne finansowanie wycieczek organizowanych w szkołach lub placówkach opieki dziennej, wspólnych posiłków, zajęć sportowych, kulturalnych itp., pomocy w nauce, materiałów szkolnych i dojazdów do szkoły znajdują się w sekcji: Na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny?

Czym jest Willkommensklasse (klasa na powitanie)? (Pomoc w nauce języka)

Dzieci i młodzież, które nie znają języka niemieckiego, najpierw trafiają do specjalnej klasy, w której mogą się go nauczyć. Takie klasy nazywane są Willkommensklasse (klasa na powitanie) lub Übergangsklasse (klasa przejściowa). Uczęszczanie do nich ułatwia późniejszą naukę w zwykłej szkole. Najpóźniej po roku dzieci powinny rozpocząć naukę w zwykłej szkole.
Niektóre placówki oferują dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Władze Berlina starają się, aby wszystkie dzieci jak najszybciej rozpoczynały naukę w zwykłej szkole. Osoby zainteresowane powinny koniecznie dowiedzieć się, jakie możliwości spośród zajęć wyrównawczych są dostępne dla ich dzieci.
Uchodźcy, którzy chcieliby uzyskać informacje i porady dotyczące kwestii związanych z edukacją, szkołą, studiami, młodzieżą i rodziną, powinni skontaktować się z punktem informacyjnym (po niemiecku) Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny.

W jaki sposób mogę uzyskać dyplom ukończenia szkoły w późniejszym okresie?

Najpierw należy dowiedzieć się, jak działa niemiecki system szkolnictwa.
Na stronie internetowej (po niemiecku) Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny – w sekcji „Edukacja drugiej szansy” – znajdują się wszystkie istotne informacje oraz dalsze linki.
Informacje dotyczące okresów szkolnych i terminów zgłoszeń są podane na stronie internetowej (po niemiecku) właściwej Administracji Senatu w sekcji konkretnego rodzaju szkoły.

Informacje dotyczące programu nauczania i warunków udziału w lekcjach religii (po niemiecku), lekcjach etyki (po niemiecku) i zajęciach sportowych (po niemiecku) w berlińskich szkołach znajdują się na stronach internetowych Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny.