Małżeństwo i związki partnerskie

Młode małżeństwo z dzieckiem w urzędzie stanu cywilnego

Czy mogę zawrzeć związek małżeński lub związek partnerski w Niemczech?

W przypadku chęci zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech należy udać się do urzędu stanu cywilnego. Adresy wszystkich urzędów stanu cywilnego w Berlinie można znaleźć na stronie internetowej berlin.de (po niemiecku).

Urzędnicy stanu cywilnego sprawdzają spełnienie tak zwanych „warunków zawarcia związku małżeńskiego” – w szczególności tożsamość osób mających zawrzeć związek małżeński oraz to, czy nie pozostają one obecnie w związku małżeńskim. Małżonkowie muszą przedłożyć w tym celu kilka dokumentów. Zazwyczaj są to: ważny paszport lub dowód osobisty, akt urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu oraz zaświadczenie o wolnym stanie cywilnym. Rodzaj wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kraju pochodzenia. W urzędzie stanu cywilnego można dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne. Należy pamiętać o tym, że urzędnicy stanu cywilnego bardzo skrupulatnie gromadzą i sprawdzają dokumenty – czasami zdarza się, że nie można zawrzeć związku małżeńskiego, ponieważ nie został dostarczony wymagany dokument.

Osoby niebędące obywatelami Niemiec lub innego państwa UE oraz osoby mające status równoważny ze statusem osoby niebędącej obywatelem Niemiec lub innego państwa UE prawo pobytu zazwyczaj muszą także przedstawić potwierdzenie swojego statusu pobytowego, czyli wizę, zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na osiedlenie, pozwolenie na pobyt w trakcie trwania postępowania o udzielenie azylu lub dokument poświadczający odroczenie deportacji.

Dodatkowo urzędnicy stanu cywilnego powinni sprawdzić, czy partnerzy naprawdę są w związku i czy chcą wziąć za siebie wzajemną odpowiedzialność. Nie powinno się zawierać tak zwanego „małżeństwa fikcyjnego”, w którym dwoje ludzi nie żyje ze sobą i nie chce brać za siebie odpowiedzialności.

Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów urząd stanu cywilnego przekazuje je do Wyższego Sądu Krajowego w Berlinie. Tam dokumenty są ponownie sprawdzane i zostaje wystawione „zwolnienie od przedłożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego”. Może to potrwać kilka tygodni. Urząd stanu cywilnego informuje zainteresowanych o zakończeniu procedury. Następnie może zostać zawarty związek małżeński.

Na podobnych warunkach pary homoseksualne – dwóch mężczyzn lub dwie kobiety – mogą zawrzeć w Niemczech tak zwany „zarejestrowany związek małżeński”. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego lub na stronie internetowej Begründung von Lebenspartnerschaften (po niemiecku)

Wszelkie istotne informacje na temat rozwodu można znaleźć na stronie internetowej (po niemiecku) portalu serwisowego miasta Berlina.