Kolumna treści

Małżeństwo i związki partnerskie

Młode małżeństwo z dzieckiem w urzędzie stanu cywilnego

Czy mogę zawrzeć związek małżeński lub związek partnerski w Niemczech?

W przypadku chęci zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech należy udać się do urzędu stanu cywilnego. Adresy wszystkich urzędów stanu cywilnego w Berlinie można znaleźć na stronie internetowej berlin.de.

Urzędnicy stanu cywilnego sprawdzają spełnienie tak zwanych „warunków zawarcia związku małżeńskiego” – w szczególności tożsamość osób mających zawrzeć związek małżeński oraz to, czy nie pozostają one obecnie w związku małżeńskim. Małżonkowie muszą przedłożyć w tym celu kilka dokumentów. Zazwyczaj są to: ważny paszport lub dowód osobisty, akt urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu oraz zaświadczenie o wolnym stanie cywilnym. Rodzaj wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od kraju pochodzenia. W urzędzie stanu cywilnego można dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne. Należy pamiętać o tym, że urzędnicy stanu cywilnego bardzo skrupulatnie gromadzą i sprawdzają dokumenty – czasami zdarza się, że nie można zawrzeć związku małżeńskiego, ponieważ nie został dostarczony wymagany dokument.

Jeżeli nie są Państwo obywatelami niemieckimi bądź obywatelami jednego z państw UE albo nie posiadają statusu równego obywatelom UE, wówczas potrzebują Państwo poświadczenia swojego statusu pobytu, czyli wizę, zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na osiedlenie, pozwolenie na pobyt w trakcie trwania postępowania o udzielenie azylu lub dokument poświadczający odroczenie deportacji.

Dodatkowo urzędnicy stanu cywilnego powinni sprawdzić, czy partnerzy naprawdę są w związku i czy chcą wziąć za siebie wzajemną odpowiedzialność. Nie powinno się zawierać tak zwanego „małżeństwa fikcyjnego”, w którym dwoje ludzi nie żyje ze sobą i nie chce brać za siebie odpowiedzialności.

Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów urząd stanu cywilnego przekazuje je do Wyższego Sądu Krajowego w Berlinie. Tam dokumenty są ponownie sprawdzane i zostaje wystawione „zwolnienie od przedłożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego”. Może to potrwać kilka tygodni. Urząd stanu cywilnego informuje zainteresowanych o zakończeniu procedury. Następnie może zostać zawarty związek małżeński.

Na podobnych warunkach, w Niemczech do dnia 30.09.2017 r. również pary jednopłciowe, czyli kobieta z kobietą lub mężczyzna z mężczyzną mogli tworzyć tzw. “zarejestrowane związki partnerskie”. Wraz z wejściem w życie ustawy o małżeństwie dla wszystkich, od dnia 01.10.2017 r. nie można zawierać jednopłciowych związków partnerskich.

Zamiast tego, od dnia 01.10.2017 r. w Niemczech również partnerzy i partnerki tej samej płci niezależnie od swojego obywatelstwa mogą zawierać z sobą związki małżeńskie.

Wszelkie istotne informacje na temat rozwodu można znaleźć na stronie internetowej portalu serwisowego miasta Berlina.