Dzieci niepełnosprawne

Dwoje dzieci na wózkach inwalidzkich z osobami towarzyszącymi

Status integracyjny w placówce dziennej opieki nad dziećmi

Każde dziecko mieszkające w Berlinie ma prawo do miejsca w placówce opieki dziennej, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Z reguły dzieci niepełnosprawne uczą się i bawią razem z innymi dziećmi w grupie, którą opiekuje się wykwalifikowany personel pedagogiczny. Tylko w pojedynczych przypadkach istnieją grupy, w których znajdują się wyłącznie dzieci niepełnosprawne
Przy zgłaszaniu dziecka do placówki opieki dziennej można złożyć wniosek w sprawie objęcia dziecka dodatkową opieką w swoim okręgowym urzędzie ds. młodzieży w Berlinie (po niemiecku). Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami opieki. Na portalu informacyjnym Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny można wyszukać placówki opieki dziennej w swojej okolicy (po niemiecku).

Edukacja integracyjna czy szkoły specjalne?

Berlin postawił sobie za cel ukierunkowanie wszystkich szkół na edukację integracyjną, aby zapewnić integrację wszystkich uczniów – zarówno zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Od roku szkolnego 2016/2017 niektóre szkoły oferują klasy integracyjne. Ponadto działają centra wsparcia uczniów niepełnosprawnych. Szkoły te koncentrują się na różnych obszarach, takich jak:

 • ćwiczenie wzroku
 • ćwiczenie słuchu
 • rozwój fizyczny i motoryczny
 • język
 • uczenie się
 • rozwój duchowy
 • rozwój emocjonalny i społeczny
 • potrzeby dzieci autystycznych
 • potrzeby dzieci cierpiących na przewlekłe schorzenia

Wykaz wszystkich szkół w Berlinie można znaleźć w sekcji rodzaj szkoły (po niemiecku). Przy wyszukiwaniu można również zaznaczyć potrzebę konkretnego wsparcia.

Einzelfallhilfe (pomoc indywidualna)

Dostępna jest również szczególna oferta pomocy indywidualnej, której celem jest zapewnienie intensywnej pomocy dostosowanej do możliwości dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej. W praktyce są to działania w zakresie wczesnego wspierania w rozwoju, pomocy w szkole lub pomocy w życiu społecznym. Pomoc indywidualna obejmuje pracę z rodziną osoby niepełnosprawnej i otaczającym środowiskiem społecznym – celem jest maksymalne usamodzielnienie osoby niepełnosprawnej. Pomoc indywidualną oferują placówki pomocy socjalnej. Za organizację pomocy indywidualnej odpowiadają urzędy ds. młodzieży w poszczególnych okręgach (po niemiecku).
Aby uzyskać pomoc indywidualną:

 • należy wymagać pomocy socjalnej
 • należy mieć udokumentowaną istotną i trwałą niepełnosprawność
 • urząd pracy, urząd ds. integracji, organ ds. rent i kasa chorych odrzuciły wnioski o wypłatę zasiłków

Więcej informacji skierowanych do osób niepełnosprawnych można znaleźć w sekcji Osoby niepełnosprawne.