Ciąża i poród

Kobieta w ciąży i matka z dzieckiem na rękach, z wózkiem

Jak mogę przygotować się do porodu?

W Berlinie można skorzystać z wielu różnych usług wsparcia i doradztwa, aby jak najlepiej przygotować się do porodu i połogu.
W okresie ciąży i podczas porodu można skorzystać z pomocy położnej. Wiele gabinetów położniczych oferuje również usługi wsparcia i doradztwa. Tutaj znajduje się wykaz położnych w Berlinie (po niemiecku) und http://www.berliner-hebammenverband.de/de/eltern/hebammenhilfe.html.

Gabinety położnicze i inne placówki organizują również kursy w zakresie przygotowania do porodu (po niemiecku), które pozwalają przygotować się na narodziny dziecka.

Ponadto ciężarne bądź przyszli rodzice (zazwyczaj przy narodzinach pierwszego dziecka) w trudnych sytuacjach życiowych mogą skorzystać z tzw. „domowej pomocy rodzicom“ (niem. „Aufsuchende Elternhilfe“, AEH). O trudnej sytuacji życiowej mówimy w przypadku, gdy rodzice cierpią z powodu niedostatecznej integracji społecznej, braku wsparcia ze strony sieci socjalnych, ciężkiej sytuacji finansowej, bezrobocia, złych warunków mieszkaniowych, przemocy domowej bądź traumy. Doradcy socjalni wraz z położnymi wspierają takich rodziców na początku ich życia jako rodziny, oferując im kompetentną pomoc i usługi doradcze.

Szczegółowe informacje na temat domowej pomocy dla rodziców i adresów kontaktowych znajdą Państwo na stronie internetowej departamentu senatu ds. edukacji, młodzieży i rodziny.

Oprócz tego, przyszli rodzice oraz rodziny z dziećmi do lat 3 mogą korzystać z różnych możliwości doradztwa i wsparcia za pośrednictwem ośrodków wczesnej pomocy „Frühe Hilfe”. W zmaganiach z codziennością, szczególnie w ciężkich sytuacjach życiowych, mogą Państwa wspomóc położne rodzinne, honorowe projekty patronackie i oferty kursów w dzielnicach. Tutaj uzyskają Państwo dalsze informacje na temat ośrodków wczesnej pomocy „Frühe Hilfe” w Berlinie.

Gdzie odbiorę akt urodzenia?

Akt urodzenia dziecka należy odebrać w urzędzie stanu cywilnego – właściwym dla okręgu, w którym urodziło się dziecko. Jeśli dziecko przyszło na świat w szpitalu, szpital przekazuje bezpośrednio do urzędu stanu cywilnego zawiadomienie o urodzeniu dziecka. Jeśli dziecko przyszło na świat w domu, zaświadczenie o urodzeniu dziecka wystawiają położne i lekarze. Takie zaświadczenie należy następnie dostarczyć w ciągu tygodnia do właściwego urzędu stanu cywilnego.

Wypełniając oświadczenie o nadaniu imienia dziecku, podaje się pracownikowi urzędu wybrane imię. Odpowiedni formularz można pobrać w szpitalu lub urzędzie stanu cywilnego. Do wystawienia aktu urodzenia urząd stanu cywilnego potrzebuje oryginałów następujących dokumentów: dowodu lub paszportu od obojga rodziców, oświadczenia o nadaniu imienia dziecku, jeśli szpital nie dostarczył go razem z zawiadomieniem o urodzeniu dziecka, oraz aktu urodzenia matki. Tutaj (po niemiecku) można dowiedzieć się, jakie dokumenty mogą być wymagane dodatkowo.

Kiedy otrzymam jedynie odpis z rejestru urodzeń?

Jeśli nie można dostarczyć dokumentów wymaganych do wystawienia aktu urodzenia, zostanie wydany jedynie odpis z rejestru urodzeń. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy nie można jednoznacznie stwierdzić tożsamości co najmniej jednego rodzica, np. w przypadku, kiedy nie ma możliwości otrzymania paszportów. Odpis z rejestru urodzeń jest oficjalnym dokumentem, który można przedstawiać przy ubieganiu się o różne świadczenia.

Czym jest Mutterschutz (ustawowa ochrona pracującej kobiety w ciąży i po połogu)?

Mutterschutz jest niemieckim przepisem ustawowym, którego celem jest ochrona kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią i ich dzieci przed zagrożeniami, nadmiernym obciążeniem, szkodami zdrowotnymi w miejscu pracy oraz przed stratami finansowymi lub utratą miejsca pracy w czasie ciąży i przez 4 miesiące po porodzie. Przed utratą miejsca pracy chronione są również wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni na urlopie wychowawczym. Kobiety w ciąży mogą nie pracować w ostatnich sześciu tygodniach przed rozwiązaniem, chyba że wyraźnie oświadczyły, że są zdolne do pracy. Po porodzie matki mogą nie pracować przez 8 tygodni, a w przypadku przedwczesnych porodów lub porodów mnogich okres ten zostaje wydłużony do 12 tygodni. Okres ochrony ustawowej (przed porodem i po porodzie) trwa łącznie co najmniej 14 tygodni.

Czym jest Elternzeit (urlop wychowawczy)?

Elternzeit to urlop, który mogą wziąć matka i ojciec na opiekę nad dzieckiem. Na ten czas umowa o pracę zostaje zawieszona, ale pracodawca nie może jej rozwiązać. Każdy z rodziców może wziąć do trzech lat urlopu wychowawczego od narodzin do 8. roku życia dziecka. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj. (po niemiecku) Rodzice mogą liczyć na pomoc finansową w formie zasiłku wychowawczego Elterngeld.

Gdzie uzyskać pomoc w razie problemów podczas ciąży?

W razie problemów w czasie ciąży zawsze można skorzystać z Schwangerschaftsberatung – doradztwa skierowanego do kobiet w ciąży. (po niemiecku) W ramach ogólnego doradztwa skierowanego do kobiet w ciąży można poznać swoje przyszłe prawa rodzica oraz uzyskać wiele wskazówek na temat tego, jak radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami.
Tutaj (po niemiecku) można wyszukać placówkę ogólnego doradztwa skierowanego do kobiet w ciąży w swojej okolicy (na terenie Berlina):

Placówki doradztwa w przypadku konfliktów związanych z ciążą, udzielają specjalistycznej pomocy ciężarnym kobietom, które znalazły się w trudnych i konfliktowych sytuacjach. Oferują doradztwo w zakresie pomocy i wsparcia oraz możliwość oddania dziecka do ośrodka opiekuńczego lub adopcji. Ponadto w placówkach można zasięgnąć informacji na temat metod przerywania ciąży i dowiedzieć się, z jakimi zagrożeniami się one wiążą.
Doradztwo w przypadku konfliktów związanych z ciążą jest anonimowe i bezpłatne, przeprowadzają je wyspecjalizowani lekarze i placówki doradcze. Tutaj (po niemiecku) można znaleźć placówkę doradztwa w przypadku konfliktów związanych z ciążą w swojej okolicy.