Kolumna treści

Rodzina

Rodzina – różne modele rodziny

Małżeństwo i związki partnerskie

W przypadku chęci zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech należy udać się do urzędu stanu cywilnego. Adresy wszystkich urzędów stanu cywilnego w Berlinie można znaleźć na stronie internetowej berlin.de Więcej informacji

Świadczenia pomocowe

Państwo wspiera rodziny z dziećmi. Można złożyć wniosek o zasiłek rodzinny Merkblatt Kindergeld jest przydzielany na dziecko do 18. roku życia; jeśli dziecko nie pracuje i pozostaje zarejestrowane jako osoba bezrobotna, zasiłek rodzinny może być wypłacany do 21. roku życia. Więcej informacji

Żłobek

W Niemczech wiele dzieci uczęszcza do placówek dziennej opieki nad dziećmi. W takich placówkach razem się bawią i uczą, a także poznają inne dzieci i uczą się języka niemieckiego. Dzięki temu są lepiej przygotowane do pójścia do szkoły. Więcej informacji

Szkoła

Wszystkie dzieci mieszkające w Niemczech muszą chodzić do szkoły przez co najmniej 9 lat. Istnieje również możliwość nauczania indywidualnego we własnym zakresie. Uczęszczanie do szkoły jest nieodpłatne. Więcej informacji

Dzieci niepełnosprawne

Każde dziecko mieszkające w Berlinie ma prawo do miejsca w placówce opieki dziennej, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Z reguły dzieci niepełnosprawne uczą się i bawią razem z innymi dziećmi w grupie, którą opiekuje się wykwalifikowany personel pedagogiczny. Więcej informacji

Sprowadzanie członków rodziny

Obywatele niemieccy lub obywatele krajów nienależących do UE, którzy posiadają zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na osiedlenie, mogą sprowadzić do Niemiec członków swoich rodzin. Procedura ta nosi nazwę. Aby móc wjechać na terytorium Niemiec, członkowie rodzin potrzebują wizy; Więcej informacji

Ciąża i poród

W Berlinie można skorzystać z wielu różnych usług wsparcia i doradztwa, aby jak najlepiej przygotować się do porodu i połogu. W okresie ciąży i podczas porodu można skorzystać z pomocy położnej. Wiele gabinetów położniczych oferuje również usługi wsparcia i doradztwa. Więcej informacji