Zasady wspólnego życia

Dwaj sąsiedzi rozmawiają przy płocie w ogrodzie

Wszyscy ludzie mają taką samą godność ludzką oraz przysługują im prawa podstawowe i prawa człowieka – państwo ma obowiązek urzeczywistnić te prawa.
Każdy człowiek ma godność ludzką i prawa. Dotyczy to wszystkich ludzi, ponieważ są ludźmi – niezależnie od płci oraz niezależnie od tego, czy są młodzi czy starzy, czy są wierzący czy niewierzący, czy są żydami, chrześcijanami, muzułmanami, wyznawcami innej religii czy mają inny światopogląd, a także niezależnie od pochodzenia oraz od tego, czy są biedni czy bogaci. Państwo niemieckie jest zobowiązane do przestrzegania oraz ochrony godności i praw wszystkich ludzi.

Wszyscy ludzie są różni, ale jako ludzie są tacy sami. Dyskryminacja jest zakazana.
Wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Kobiety i mężczyźni mają takie same prawa i wolności. Nikogo nie wolno dyskryminować ze względu na płeć, kolor skóry (wygląd), pochodzenie, religię lub światopogląd, tożsamość seksualną lub niepełnosprawność. Wszyscy ludzie muszą traktować siebie nawzajem bez stosowania przemocy oraz z szacunkiem.

Treść ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec i niemieckiej konstytucji znajduje się na stronie internetowej Bundestagu (po niemiecku) .