Kolumna treści

Ubezpieczenie zdrowotne

Mężczyzna ze złamaną nogą, który porusza się o kulach, w rejestracji przychodni

Czym jest ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne służy zapewnieniu własnego bezpieczeństwa i jest obowiązkowe dla wszystkich osób mieszkających w Niemczech. Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia; można z niego skorzystać wtedy, gdy z powodu choroby samemu nie można pokryć kosztów opieki medycznej. Istnieje możliwość wyboru ustawowego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są ubezpieczone przez swojego pracodawcę. Oznacza to, że pracodawca opłaca połowę składki na rzecz systemu opieki zdrowotnej; składki na ubezpieczenie chorobowe, opiekuńcze, społeczne i na wypadek bezrobocia są automatycznie potrącane z wynagrodzenia brutto.

W ramach podstawowej ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej przez ustawowe kasy chorych opłacane są następujące świadczenia:
  • leczenie ambulatoryjne
  • podstawowe leczenie stomatologiczne
  • pobyty stacjonarne i leczenie w szpitalach
  • niezbędna rehabilitacja
  • usługi dla kobiet w ciąży i usługi położnicze.

Jeśli nie mają jeszcze Państwo umowy o pracę, należy dobrowolnie ubezpieczyć się w wybranej przez siebie kasie chorych. Dokonanie wyboru ułatwi Poradnik dotyczący ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego Federalnego Ministerstwa Zdrowia).

Prywatne firmy ubezpieczeniowe oferują szereg różnych pakietów ubezpieczeniowych.

Obywatelom UE przysługuje jeszcze ubezpieczenie zdrowotne zapewniane w kraju ojczystym. Najczęściej ogranicza się ono jednak do leczenia w nagłych przypadkach. Dlatego obywatelom UE zaleca się możliwie jak najszybciej przystąpić do niemieckiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę istnieje nawet obowiązek ubezpieczenia.

Uchodźcy przebywający w Berlinie zostają zgłoszeni do kasy chorych przez urząd ds. uchodźców. W ciągu pierwszych 15 miesięcy pobytu przysługuje im jednak tylko ograniczone prawo do opieki medycznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Zdrowie.

W jaki sposób mogę przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Po dokonaniu wyboru kasy chorych można złożyć wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego. Wnioski są dostępne on-line na stronach internetowych poszczególnych kas chorych lub w placówkach w Berlinie.