Kolumna treści

Przyjazd

Ludzie przybywają do Berlina

Jakich dokumentów potrzebuję, aby móc przyjechać do Niemiec?

Obywatele państw członkowskich UE nie potrzebują wizy, aby móc przyjechać do Niemiec. Osoby, które chcą w Niemczech pracować, dokształcać się lub studiować, mogą przyjeżdżać do Niemiec bez ograniczeń. Każdy, kto mieszka w Niemczech na stałe, musi zameldować się w Bürgeramt (urzędzie dzielnicowym), jak tylko wprowadzi się do mieszkania. Obywatele Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii są traktowani tak samo jak obywatele UE – nie potrzebują wizy, aby pracować i studiować w Niemczech.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Obowiązek meldunkowy oraz na stronie internetowej portalu serwisowego miast Berlina (po niemiecku) .

Osoby nieposiadające obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE albo obywatelstwa Islandii, Liechtensteinu, Norwegii bądź Szwajcarii, by wjechać na teren Niemiec potrzebują wizy wjazdowej. Jeżeli planują Państwo pobyt w Niemczech w wymiarze do 90 dni, wówczas potrzebna będzie tzw. wiza Schengen (wiza kategorii C). Jeżeli chcą Państwo przyjechać na okres dłuższy niż 90 dni, na przykład ze względu na studia, pracę bądź przeprowadzkę rodziny, przed przyjazdem muszą Państwo złożyć wniosek o wizę krajową (wiza kategorii D) dla danej okoliczności.

Obywatele państw spoza UE potrzebują wizy wjazdowej, aby móc przyjechać do Niemiec. Istnieją jednak wyjątki od obowiązku wizowego. To, czy jest się zwolnionym z obowiązku wizowego, można sprawdzić na liście Ministerstwa Spraw Zagranicznych (po niemiecku).
Osoby zwolnione z obowiązku wizowego mogą przebywać w Niemczech przez 90 dni w ciągu pół roku. Okres pół roku rozpoczyna się w dniu przybycia do Niemiec lub do strefy Schengen. W tym czasie osoby te mogą przyjeżdżać do Niemiec i wyjeżdżać z Niemiec dowolną liczbę razy, dopóki łączny czas przebywania na terenie Niemiec nie przekroczy 90 dni.

Obywatele Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Korei Południowej i USA mogą przebywać w Niemczech dłużej niż 90 dni. Osoby, które chcą sprowadzić się do Niemiec na stałe, mogą uzyskać dokument pobytowy także po przyjeździe (po niemeicku) do Niemiec. To samo dotyczy obywateli Andory, Brazylii, El Salwadoru, Hondurasu, Monako i San Marino, o ile nie zamierzają oni podejmować działalności gospodarczej.

„Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj(link do zagadnień związanych z procedurą wizową)”:https://www.berlin.de/labo/willkommen-in-berlin/einreise/visumsverfahren/

Gdzie mogę złożyć wniosek wizowy?

Wniosek wizowy należy złożyć przed przyjazdem do Niemiec. Taki wniosek składa się we właściwej ambasadzie lub w konsulacie generalnym Republiki Federalnej Niemiec w kraju, w którym aktualnie się żyje. Ważne jest, aby wniosek wizowy został złożony zgodnie z planowanym celem pobytu. Na początku wiza pełni funkcję dokumentu pobytowego, który jest niezbędny do podjęcia studiów, rozpoczęcia pracy lub w celu złożenia wniosku o sprowadzenie członków rodziny.

W przypadku wizy typu Schengen obecnie opłata wynosi 60,00 euro, zaś w przypadku wizy krajowej 75,00 euro. Dokładne opłaty można sprawdzić w Karcie opłat wizowych (po niemiecku).

Czas wydania wizy może być bardzo różny i zależy od celu planowanego pobytu. Dlatego wniosek wizowy należy złożyć odpowiednio wcześnie:

Wniosek wizowy w przypadku krótkiego pobytu (po niemiecku) (do 90 dni)

Wniosek wizowy w przypadku długiego pobytu (po niemiecku).

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (po niemiecku) można znaleźć dane kontaktowe wszystkich przedstawicielstw Federalnej Republiki Niemiec za granicą.

Wykaz wszystkich przedstawicielstw innych państw w Niemczech także można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (po niemiecku).