Kolumna treści

Otwarcie konta

Para otwiera konto w okienku bankowym

W Niemczech konto bankowe jest niezbędne do płacenia czynszu oraz do otrzymywania wynagrodzenia lub świadczeń publicznych. Od czerwca 2016 r. niemieckie banki są ustawowo zobowiązane do otwarcia podstawowego konta każdej osobie. Za pomocą takiego konta można realizować przelewy on-line, wpłaty i wypłaty, polecenia zapłaty i transakcje za pośrednictwem kart płatniczych. Zasadniczo podstawowe konto jest rachunkiem pieniężnym, którego nie można przekraczać. Warunki i opłaty za prowadzenie konta są różne w poszczególnych bankach.

Jak mogę otworzyć konto?

Aby otworzyć konto, w wybranym banku należy złożyć formularz wniosku (po niemiecku) oraz przedłożyć dowód osobisty lub paszport. Jeśli nie mają Państwo żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość, należy przedłożyć potwierdzenie przybycia, zezwolenie na pobyt lub zgodę na pobyt tolerowany. Osoby, które nie skończyły jeszcze 18. roku życia, potrzebują dodatkowo zgody rodzica lub opiekuna prawnego.