Obowiązek zameldowania się

Ludzie meldują się lub rejestrują w Berlinie

Co oznacza Meldepflicht (obowiązek meldunkowy)?

W ciągu dwóch tygodni od wprowadzenia się do mieszkania należy zameldować się w Bürgeramt (po niemiecku) (urzędzie dzielnicowym). Dotyczy to także przeprowadzek w obrębie Berlina. Turyści nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu.

Uchodźcy zostają zarejestrowani w ramach procedury azylowej.
W związku z tym obowiązek meldunkowy nie dotyczy Państwa.

Po znalezieniu mieszkania należy zameldować się w jednym z 40 berlińskich urzędach spraw obywatelskich (po niemiecku) . W tym celu należy stawić się w urzędzie osobiście. Nie można zameldować się, wysyłając dokumenty drogą pocztową. Aby uniknąć długiego czasu oczekiwania, można ustalić termin spotkania w urzędzie dzielnicowym przez internet lub telefonicznie (pod numerem 115). W celu zameldowania się należy przynieść ze sobą następujące dokumenty (po niemiecku):

  • dowód osobisty lub paszport,
  • formularz wniosku,
  • umowę najmu,
  • zaświadczenie udzielającego mieszkania o wprowadzeniu się
  • dokumenty tożsamości lub akty urodzenia dzieci, które chce się zameldować, oraz
  • ew. akty ślubu.