Obowiązek szkolny

Nauczycielka uczy uczennicę i ucznia

Co oznacza Schulpflicht (obowiązek szkolny)?

W Niemczech każde dziecko od 6. roku życia ma obowiązek uczęszczania do szkoły. Obowiązek szkolny trwa dziesięć lat. Zasadniczo zwolnienie z obowiązku szkolnego jest niemożliwe.

Na stronie internetowej Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki (po niemiecku) można obejrzeć kilka filmów wideo w języku arabskim na temat szkolnictwa w Berlinie.
Więcej informacji na temat szkolnictwa i kształcenia znajduje się w sekcji Szkoła.

Jak mogę znaleźć szkołę?

Na stronie internetowej Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki znajduje się wykaz (po niemiecku) wszystkich szkół w Berlinie. Wyszukiwanie można prowadzić według dzielnic i rodzajów szkół.
Przez pierwszych sześć lat dzieci z reguły uczęszczają do szkoły podstawowej. Od 7. klasy dzieci mogą chodzić do zintegrowanej szkoły średniej lub do gimnazjum. Gimnazjum przygotowuje do matury, która uprawnia do podjęcia studiów na uniwersytecie. W zintegrowanej szkole średniej oprócz matury można też uzyskać Mittlerer Schulabschluss (świadectwo ukończenia szkoły realnej), Berufsbildungsreife (podstawowe świadectwo ukończenia szkoły) lub erweiterte Bildungsreife (rozszerzone świadectwo ukończenia szkoły). Świadectwa te uprawniają do podjęcia nauki różnych rodzajów zawodów.

Oprócz tego w Berlinie działają też inne rodzaje szkół. Na przykład są takie szkoły, gdzie młodzież po 16. roku życia (czyli po zakończeniu obowiązku szkolnego), która przybyła do Niemiec, może jeszcze uzyskać świadectwo ukończenia szkoły. Są też takie szkoły, gdzie można odbyć kształcenie zawodowe.
Więcej informacji na temat szkolnictwa i kształcenia znajduje się w sekcji Szkoła.