Obowiązek szkolny

Nauczycielka uczy uczennicę i ucznia

Co oznacza Schulpflicht (obowiązek szkolny)?

W Niemczech każde dziecko od 6. roku życia ma obowiązek uczęszczania do szkoły. Obowiązek szkolny trwa przez dziesięć lat uczęszczania do szkoły lub do 18 roku życia. Zasadniczo zwolnienie z obowiązku szkolnego jest niemożliwe.

Objaśniający działanie systemu szkolnictwa w Berlinie film „Die Berliner Schule“ („Szkoła w Berlinie“), dostępny jest w wersji niemieckiej, rumuńskiej, bułgarskiej, tureckiej i arabskiej na stronie departamentu senatu ds. edukacji, młodzieży i rodziny.
Więcej informacji na temat szkolnictwa i kształcenia znajduje się w sekcji Szkoła.

Jak mogę znaleźć szkołę?

Dzieci ze słabą bądź żadną znajomością języka niemieckiego zazwyczaj uczęszczają najpierw do klasy tzw. powitalnej (niem. Willkommensklasse), w której uczą się niemieckiego. Nowo przybyłe rodziny z dziećmi objętymi obowiązkiem szkolnym, które nie znają języka niemieckiego lub znają go słabo, zwracają się do punktów koordynacji dla klas powitalnych w rejonie, w którym mieszkają. W punktach tych przeprowadzony zostanie sprawdzian kompetencji językowych dziecka, na podstawie którego dziecko otrzyma miejsce w szkole. Kartę informacyjną dla nowych mieszkanek i mieszkańców Berlina na temat zapisów do szkoły oraz spis punktów koordynacji znajdą Państwo w językach niemieckim i angielskim tutaj. Dla uchodźców tutaj dostępne są specjalne informacje (w językach niemieckim i angielskim).

Przegląd berlińskiego systemu szkolnego i różnych typów szkół można znaleźć na stronie internetowej Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Nauki.