Kolumna treści

Przybycie

Imigranci przybywają do Berlina

Przyjazd

Obywatele państw członkowskich UE nie potrzebują wizy, aby móc przyjechać do Niemiec. Osoby, które chcą w Niemczech pracować, dokształcać się lub studiować, mogą przyjeżdżać do Niemiec bez ograniczeń. Więcej informacji

Obowiązek zameldowania się

W ciągu dwóch tygodni od wprowadzenia się do mieszkania należy zameldować się w Bürgeramt. Dotyczy to także przeprowadzek w obrębie Berlina. Turyści nie podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Uchodźcy zostają zarejestrowani w ramach procedury azylowej. Więcej informacji

Obowiązek szkolny

W Niemczech każde dziecko od 6. roku życia ma obowiązek uczęszczania do szkoły. Obowiązek szkolny trwa dziesięć lat. Zasadniczo zwolnienie z obowiązku szkolnego jest niemożliwe. Na stronie internetowej Administracji Senatu ds. Więcej informacji

Prawo pobytu

Obywatele UE, którzy chcą sprowadzić się do Berlina, nie potrzebują dokumentu pobytowego. Muszą jedynie posiadać ważny dowód osobisty. Obywatele UE mają prawo pobytu, jeśli pracują zawodowo lub szukają pracy (przez określony czas). Więcej informacji

Procedura azylowa

Aby złożyć wniosek o azyl, należy przebywać w Niemczech. Wniosku o azyl nie można złożyć w placówkach zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Ponadto należy go złożyć osobiście. Aby móc złożyć wniosek o azyl w Niemczech, na początku należy się zarejestrować. Więcej informacji

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne służy zapewnieniu własnego bezpieczeństwa i jest obowiązkowe dla wszystkich osób mieszkających w Niemczech. Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia; można z niego skorzystać wtedy, gdy z powodu choroby samemu nie można pokryć kosztów opieki medycznej. Więcej informacji

Otwarcie konta

W Niemczech konto bankowe jest niezbędne do płacenia czynszu oraz do otrzymywania wynagrodzenia lub świadczeń publicznych. Od czerwca 2016 r. niemieckie banki są ustawowo zobowiązane do otwarcia podstawowego konta każdej osobie Więcej informacji

Zasady wspólnego życia

Każdy człowiek ma godność ludzką i prawa. Dotyczy to wszystkich ludzi, ponieważ są ludźmi – niezależnie od płci oraz niezależnie od tego, czy są młodzi czy starzy, czy są wierzący czy niewierzący, czy są żydami, chrześcijanami, muzułmanami, wyznawcami innej religii czy mają inny światopogląd, Więcej informacji