تحرک

نمایی از وسایل حمل و نقل (خودرو، دوچرخه و اتوبوس)

چگونه باید از وسائل نقلیه عمومی استفاده کنم؟

وسایل نقلیه عمومی در برلین از روش‌ها و خطوط حمل و نقل بسیاری تشکیل شده است. از این پس اطلاعاتی را درباره قطارهای برقی، قطارهای زیرزمینی، اتوبوس و ایستگاه‌های اتوبوس، تراموا و مترو، اتوبوس‌های شبانه و ایستگاه‌های شبانه، دوچرخه، خدمات همراه برای اتوبوس و قطار، وقفه در خدمات حمل و نقل، تاکسی، کشتی در برلین، فرودگاه، ایستگاه های قطار و ایستگاه‌های قطار/اتوبوس، اتوبس‌ها و قطارها برای پناهندگان به زبان انگلیسی و عربی، خطوط قطار برقی و زیرزمینی با ایستگاه قطار منطقه‌ای Berlin ABC ، ایستگاه‌های تراموا، بخش‌های ترافیکی و نیز لینک‌های دانلود اپلیکیشن‌ها را خواهید یافت.

پناهندگان یا متقاضیان پناهندگی مرد/زن، که ملزم هستند هنوز اقامت موقت داشته باشند، در طول ثبت نام یک “بلیط به برلین خوش آمدید” شخصی دریافت می‌کنند. با این بلیط، آنها اجازه دارند از تمام ترامواها، اتوبوس‌ها، قطارهای برقی و زیرزمینی و نیز سایر وسایل نقلیه در بخش تعرفه Berlin AB استفاده کنند. اگر شما یک متقاضی پناهندگی مرد/زن هستید و دیگر ملزم به اقامت موقت نیستید، یک گذرنامه برلین دریافت خواهید کرد و می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید یک بلیط برلین- Sتخفیف خورده خریداری کنید یا بلیط‌های فردی. باید بدانید که فقط می‌توانید با یک بلیط معتبر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. اگر بلیط نداشته باشید و شما را کنترل کنند، باید 60 یورو دیگر نیز بپردازید. اگر چندین بار در صورت تقاضا بلیط به مسئول مربوطه ارائه ندهید، اتهامات جنایی علیه شما در نظر گرفته خواهد شد. محکومیت‌های کیفری می‌توانند روی وضعیت اقامت شما تاثیر بگذارند.