پشتیبانی در مواقع اضطراری

یک زن با روسری، یک فرد روی صندلی چرخدار و یک زوج همجنس (در زیر یک چتر بزرگ)
 • پلیس: 110
 • آتش نشانی و آمبولانس: 112
 • کنترل سم: 03019240
 • خدمات اضطراری کودکان: 030610061
 • اطلاعات داروخانه اضطراری 08000022833 ، تماس از تلفن همراه (تمام شبکه‌ها): تلفن: 22833 (ct/min 69)
 • خدمات پزشک آماده باش 116117 رایگان در سراسر کشور، حتی از یک شبکه تلفن همراه
 • خدمات پزشک آماده باش 030310031
 • خدمات اضطراری دندانپزشک 03089004333
 • حمل و نقل بیمار آلمان صلیب سرخ برلین 03019727
 • خط تلفن سراسری اعتیاد و مواد 01805313031
 • خدمات اضطراری داروها 03019237
 • تماس مرکزی ماما 0302142771
 • خدمات اضطراری دامپزشک (پیام برای کلینیکهای حیوانات) 03083229000
 • تلفن پشتیبانی روانی برلین – Brandenburg 08001110111 یا 08001110222 رایگان
 • خدمات قطع گاز/آب/برق:
  • منابع آب برلین 08002927587 رایگان
  • خدمات قطع گاز/بوی گاز 030787272
  • مدیریت قطع برق VATTENFALL 08002112525 رایگان
 • علان قطعی، چراغ خیابان/چراغ عمومی (چراغ راهنما)
  مدیریت قطع چراغ‌های عمومی و چراغ‌ها خیابان VATTENFALL 08001102010 رایگان
 • دفتر مرکزی گم شده‌ها و پیداشده‌های دولت برلین (با جستجوی لوازم آنلاین) 030902773101
  • دفتر گمشده ها و پیداشده های حمل و نقل عمومی برلین – BVG (اتوبوس، قطار زیرزمینی، تراموا) 03019449
  • دفتر گم‌شده ها و پیداشده های راه آهن آلمان AG و قطار برقی برلین 09001990599
  • دفتر گمشده ها و پیداشده های فرودگاه برلین- Tegel 03041012315
  • دفتر گمشدهها و پیداشدههای فرودگاه برلین- Schönefeld 03034397533
 • لغو کارتهای EC /مستر یا کارتهای اعتباری، تماس لغو اضطراری 116116 (سراسری، رایگان در داخل کشور)