پشتیبانی در مواقع اضطراری

یک زن با روسری، یک فرد روی صندلی چرخدار و یک زوج همجنس (در زیر یک چتر بزرگ)
 • پلیس: 110
 • آتش نشانی و آمبولانس: 112
 • کنترل سم: 03019240
 • خدمات بحران محافظت از کودکان ادارات جوانان برلین
  دوشنبه تا جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
  • 90291-5555 Charlottenburg-Wilmersdorf (شارلوتنبورگ-ویلمرسدورف)
  • 90298-5555 Friedrichshain-Kreuzberg (فریدریشسهاین-کرویتسبرگ)
  • 90296-55555 Lichtenberg (لیشتنبرگ)
  • 90239-5555 Marzahn (مارتسان)
  • 90182-55555 Mitte (مرکز)
  • 90239-55555 Neukölln (نوی کلن)
  • 90295-5555 Pankow (پانکوو)
  • 90294-5555 Pankow (راینیکندورف)
  • 90279-5555 Spandau (اشپانداو)
  • 90299-5555 Steglitz-Zehlendorf (اشتگلیتس-تسلندروف)
  • 90277-55555 Tempelhof-Schöneberg (تمپلهوف-شونِبرگ)
  • 90297-55555 Treptow-Köpenick (ترپتوو-کوپنیک)
 • خط ویژه برلین برای محافظت از کودکان – شبانه روزی: (030)610066
  • عربی (دوشنبه ها) 14:00 تا 22:00
  • ترکی (چهارشنبه ها) 14:00 تا 22:00
  • روسی (جمعه ها) 14:00 تا 22:00
 • خدمات اضطراری برلین برای محافظت از کودکان
  مشاوره و سرپرستی کودکان و جوانان، شبانه روزی
  • خدمات اضطراری کودکان: 610061
  • خدمات اضطراری پسران: 610062
  • خدمات اضطراری دختران: 610063
  • مرکز تماس و مشاوره (KuB)، خواب در محل کار: 61006800
 • اطلاعات داروخانه اضطراری 08000022833 ، تماس از تلفن همراه (تمام شبکه‌ها): تلفن: 22833 (ct/min 69)
 • خدمات پزشک آماده باش 116117 رایگان در سراسر کشور، حتی از یک شبکه تلفن همراه
 • خدمات پزشک آماده باش 030310031
 • خدمات اضطراری دندانپزشک 03089004333
 • حمل و نقل بیمار آلمان صلیب سرخ برلین 03019727
 • خط تلفن سراسری اعتیاد و مواد 01805313031
 • خدمات اضطراری داروها 03019237
 • تماس مرکزی ماما 0302142771
 • خدمات اضطراری دامپزشک (پیام برای کلینیکهای حیوانات) 03083229000
 • تلفن پشتیبانی روانی برلین – Brandenburg 08001110111 یا 08001110222 رایگان
 • خدمات قطع گاز/آب/برق:
  • منابع آب برلین 08002927587 رایگان
  • خدمات قطع گاز/بوی گاز 030787272
  • مدیریت قطع برق VATTENFALL 08002112525 رایگان
 • علان قطعی، چراغ خیابان/چراغ عمومی (چراغ راهنما)
  مدیریت قطع چراغ‌های عمومی و چراغ‌ها خیابان VATTENFALL 08001102010 رایگان
 • دفتر مرکزی گم شده‌ها و پیداشده‌های دولت برلین (با جستجوی لوازم آنلاین) 030902773101
  • دفتر گمشده ها و پیداشده های حمل و نقل عمومی برلین – BVG (اتوبوس، قطار زیرزمینی، تراموا) 03019449
  • دفتر گم‌شده ها و پیداشده های راه آهن آلمان AG و قطار برقی برلین 09001990599
  • دفتر گمشده ها و پیداشده های فرودگاه برلین- Tegel 03041012315
  • دفتر گمشدهها و پیداشدههای فرودگاه برلین- Schönefeld 03034397533
 • لغو کارتهای EC /مستر یا کارتهای اعتباری، تماس لغو اضطراری 116116 (سراسری، رایگان در داخل کشور)