کمک برای زنان

چند زن نیازمند کمک (در زیر یک چتر بزرگ)

حقوق زنان

طبق قانون اساسی، در آلمان تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند. مردان و زنان حقوق مساوی دارند و هیچ‌کس به خاطر جنسیتش محروم نخواهد شد. حقوق برابر نیز در جامعه باید اعمال شود. این امر در تمام مناطق کاملاً موفق نبوده است. بنابراین، نسبت به مردان برای زنان سخت‌تر است که در بازار کار یک شغل خوب داشته باشد و حقوق خوبی دریافت کنند. شرایط تقسیم کار در خانواده نیز باید بهبود یابد. همچنین زنانی هنوز وجود دارند که توسط شریکشان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. این وظیفه دولت است که برابری زنان و مردان را تقویت کرده و بر حذف محرومیت‌های وجود پافشاری کند. بخشی از آن وجود انواع مختلفی از مشاوره و کمک‌هایی است که در شرایط زندگی مختلف به زنان ارائه می‌شود. اینها برای شما نیز در دسترس هستند و ما احتراماً شما را به استفاده از آنها دعوت می‌کنیم. هدف آن است که تمام زنان – صرف نظر از قومیت یا مذهب آنها، صرف نظر از سطح تحصیلات، وضعیت خانوادگی یا وضعیت اقامت آنها – بتوانند یک زندگی مستقل و عاری از خشونت داشته باشند.

تحصیلات و بازار کار

در برلین فرصت‌های تحصیلی و اخذ مدرک متنوعی وجود دارد که در اختیار زنان و مردان قرار دارند. به علاوه، فرصت‌هایی وجود دارند که فقط به زنان مربوط می‌شوند.

دفاتر مشاوره

حفاظت در مقابل خشونت

حفاظت در مقابل خشونت
انواع مختلفی از خشونت وجود دارد که اکثر زنان از آنها رنج می‌برند. خط تلفن سراسری برای کمک به موارد خشونت علیه زنان – 08000116016 – اولین مرحله مشاوره ممکن برای تمام انواع خشونت‌ها است. شما می‌توانید به طور رایگان با این شماره تماس بگیرید
و مکالمات می‌توانند به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شوند.
به علاوه، سازمان‌های امدادی زیادی در برلین برای زنان مورد خشونت قرار گرفته وجود دارند که بعد از اولین مشاوره تلفنی پشتیبانی ارائه می‌دهند:

 • خشونت خانگی و خانوادگی
  • BIG e.V. – طرح برلین علیه خشونت زنان
   خط تلفن BIG: 0306110300 (به طور شبانه روزی، ترجمه به زبانهای مختلف)
   BIG-Hotline Flyer
 • دفتر مشاوره برای خشونت جنسی
 • مرکز بحران ومشاوره LARA
  Fuggerstraße 19
  10777 Berlin
  U1, U2, U-Wittenbergplatz
  تلفن: 0302188888
  ایمیل
  www.lara-berlin.de
 • دفتر مشاوره درباره قاچاق انسان
  دفتر همکاری و مشاوره Ban Ying e. V.
  Anklamer Straße 38
  10115 Berlin
  U8, U-Bernauer Straße
  تلفن 0304406373
  ایمیل
  www.ban-ying.de
 • In VIA
  دفتر مشاوره درباره زنانی که در معرض قاچاق انسان قرار گرفته اند
  Große Hamburger Straße 18
  10115 Berlin
  S5, S7, S75, S-Hackescher Markt
  Tram M1, M5, Monbijouplatz
  تلفن: 03066633487
  تلفن همراه: 01777386276
  ایمیل
  www.invia-berlin.de

شما می‌توانید از طریق شماره 0306157596 یا از طریق ایمیل با دفتر بحران زنان تماس بگیرید.