دین

نمادهای مذهبی مختلف

چگونه می‌توانم در برلین مراسم مذهبی خود را به جا آورم؟

هر انسانی حق دارد دین یا ایدئولوژی خود را انتخاب کند – هیچ دین یا ایدئولوژی بالاتر از قانون کشور نیست. هر فرد حق دارد به چیزی معتقد باشد که از نظر او درست است. دین یک انتخاب شخصی است. هر انسان می‌تواند دین یا ایدئولوژی خود را انتخاب کند، آن را تغییر دهد و طبق آن زندگی کرده یا بدون دین زندگی کند.
اما: قوانین کشور بر قوانین دینی اولویت دارند.

وبسایت نماینده مجلس سنا برای کلیساها، انجمن‌های دینی و ایدئولوژی اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهند: شما همچنین می‌توانید فهرستی از انجمن‌های دینی و ایدئولوژی در برلین را در اینجا بیابید.