محتوای ستون

اخبار و رسانه‌ها

استفاده از رایانه، تلفن همراه هوشمند و تلویزیون در یک اتاق نشیمن، سه جوان

آزادی مطبوعات چیست؟

آزادی مطبوعات در ماده 5 از قانون اساسی نوشته شده است. طبق آن، هر فردی که در رسانه کار می‌کند، حق دارد اخبار و نظارت را منتشر کند و از آزادی گزارش برخوردار است. در آلمان سانسور ممنوع است. دولت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که چه چیزهایی می‌توانند منتشر شوند و چه چیزهایی نمی‌توانند.

آزادی مطبوعات زمانی که به حفاظت از جوانان و تمامیت شخصی مربوط شود، محدود می‌گردد. محصولات رسانه‌ای که تشویق به خشونت می‌کنند، نباید به جوانان فروخته شوند. فردی که یک نظر را منتشر کرده و دیگران را اذیت می‌کند یا به دشمنی یا خشونت تمایل دارد، ممکن است از نظر کیفری مسئول به شمار رود.

اطلاعات بیشتر درباره قوانین زندگی در کنار هم مرحله 1 درج شده است.

هزینه‌های برنامه‌ رادیویی چیست؟

هزینه‌های برنامه رادیویی برای تامین بودجه برنامه‌های ARD، ZDF و ایستگاه رادیویی آلمان است. این قانون ساده برای شهروندان بزرگسال مرد/زن صدق می‌کند: یک اقامت – یک هزینه. مهم نیست چه تعداد رادیو در یک محل اقامت وجود دارد یا چه تعداد افراد در آنجا زندگی می‌کنند – هزینه ماهانه 17.50 یورو است. اگر چندین فرد با هم زندگی کنند، یک نفر خود را ثبت نام می‌کند و هزینه کل محل اقامت را پرداخت می‌نماید. این هزینه استفاده شخصی از وسایل نقلیه را نیز پوشش می‌دهد به غیر از اقامتگاه‌های دوم یا ثانویه. یک هزینه برنامه رادیویی دیگر نیز باید برای آنها پرداخت شود.
افرادی که مزایای اجتماعی دریافت می‌کنند می‌توانند برای معافیت از هزینه برنامه رادیویی تقاضا دهند. افراد معلول هزینه کمتری پرداخت می‌کنند.