افراد معلول

یک زن همراه با یک سگ راهنما و یک فرد روی صندلی چرخدار همراه با مراقب

پناهندگان دارای معلولیت حق دارند کمک و درمان‌های مورد نیاز خود را (اعم از درمان جسمی) دریافت کنند. محل گرد هم‌آیی مرکزی برای مشاوره افراد معلول Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben e. V. (BZSL e.V.) است.

مجوز معلولیت چیست؟

اگر شما تاییدیه معلولیت دارید، می‌توانید برای دریافت مجوز معلولیت تقاض دهید. دفتر مسئول دفتر بازنشستگی امور بهداشتی و اجتماعی است.
با این مجوز شما می‌توانید از حقوق خاص و تخفیف‌های مربوط به معلولیت بهره‌مند شوید. مجوز معلولیت شما تمام جزئیات درباره محدودیت‌های سلامت معلولیت شما را نشان می‌دهد. دو مجوز مختلف وجود دارد:

 • یک مجوز سبز رنگ برای افراد معلول که مدرک معلولیت حداقل 50 درصدی دارند.
 • یک مجوز سبز-نارنجی برای افراد معلولی که بر اساس معلولیتشان از حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی رایگان یا تخفیف دار برخوردار هستند.

شما برای مجوز خود به تصویر گذرنامه نیاز دارید. این مجوز به زبان‌های مختلف برای سفرهای خارجی وجود دارد. فرم تقاضا را می‌توان در صفحه خدمات برلین یافت.

اگر شما یک فرد خارجی مرد/زن هستید، باید یک نسخه از سند اقامت واقعی خود را همراه با تقاضانامه‌تان ارائه دهید. متقاضی بر اساس سوابق پزشکی تایید خواهد شد. مدت زمان رسیدگی به طور میانگین حدود 100 روز است.

اگر به دلیل معلولیت، خدمات ویژه مشارکت ضروری هستند …
مراکز مشاوره مستقل تکمیلی برای مشارکت (EUTB) مشاوره می دهند. خدمات مربوط به مشارکت، خدماتی هستند که یک شخص به دلیل معلولیت خود به آنها نیاز دارد تا بتواند برای مثال در زندگی حرفه ای، در آموزش یا در زندگی اجتماعی (اسکان، جابجایی و غیره) شرکت کند. اطلاعات بیشتر – از جمله اینکه فرد چگونه و در کجا می تواند به این مراکز مشاوره دست پیدا کند – دراینجا.

سطوح کمک کدامند؟

سه سطح کمک مختلف برای افراد معلول در آلمان وجود دارد:

 • سطح کمک 0:
  • این پیش‌-سطح کمک I است
  • سطح کمک 0 برای افراد با توانایی‌های روزانه و اولیه بسیار محدود است که به کمک (به علاوه مراقبت بدن، تغذیه و رفت و آمد) نیاز دارند و در امور خانه باید به آنها کمک شود.
 • سطح کمک I:
  • سطح کمک I برای افرادی است که به شدت به مراقبت نیاز دارند، به عبارت دیگر:
   حداقل یکبار در روز باید در حداقل دو فعالیت در یک یا چند حوزه مراقبت‌های اولیه کمک دریافت کنند.
   • چندین بار در هفته در کارهای خانه خود به کمک نیاز دارند.
   • زمان مورد نیاز باید به طور میانگین حداقل 90 دقیقه در روز باشد.
   • حداقل 45 دقیقه باید به مراقبت اولیه اختصاص داده شود.
 • سطح کمک II:
  • سطح کمک II برای افرادی است که به شدت به کمک نیاز دارند، به عبارت دیگر:
   • آنها حداقل سه بار در روز در زمان های مختلف برای مراقبت‌های اولیه خود به کمک نیاز دارند.
   • چندین بار در هفته در کارهای خانه خود به کمک نیاز دارند.
   • به طور میانگین زمان مورد نیاز باید حداقل سه ساعت در روز باشد.
   • دو ساعت باید حداقل به مراقبت اولیه اختصاص داده شود.
 • سطح کمک III:
  • سطح کمک III برای افرادی است که به شدت به کمک نیاز دارند، به عبارت دیگر:
   • به طور شبانه روز به کمک نیاز دارند.
   • چندین بار در هفته در کارهای خانه به کمک نیاز دارند.
   • زمان مورد نیاز باید به طور میانگین حداقل پنج ساعت در روز باشد.
   • حداقل چهار ساعت باید به مراقبت‌های اولیه اختصاص داده شود.

به علاوه یک قانون موارد شدید نیز وجود دارد. وقتی سطح کمک III ارائه شده است و نیاز شدید به مراقبت هنوز وجود دارد، این قانون اعمال می‌شود. این قانون زمانی اعمال می‌شود که مراقبت اولیه (مراقبت از بدن، تغذیه و رفت و آمد) حداکثر شش ساعت در روز و حداقل سه ساعت در شب طول بکشد یا مراقبت اولیه، در شب نیز، فقط توسط چندین مراقب امکان پذیر باشد. در چنین مواردی، پرسنل متخصص و اعضای خانواده یا داوطلبان می‌توانند با هم کار کنند.

دسته‌بندی سطح کمک مشخص شده تصمیم می‌گیرد که کدام خدمات توسط بیمه ارائه خواهند شد. به علاوه، شما می‌توانید به شکل‌های دیگر پشتیبانی دریافت کنید برای مثال پرداخت برای مراقبت در صورت مراقبت توسط اعضای خانواده یا داوطلبان یا از خدمات کمک پزشکی و خدمات مراقبت. بیمه مراقبت به بیمه سلامت متصل است. آنها مسئول پاسخگویی به پرسش‌ها درباره سطح کمک و بیمه مراقبت هستند.

“آزادی دسترسی” چیست؟

برای آشنایی با برلین به عنوان یک فرد معلول، از نظر دسترسی پیشنهادات زیادی وجود دارد. تقریباً در همه جا وسایل نقلیه عمومی مجهز به آسانسور و رمپ‌های مخصوص قابل دسترسی هستند. شما می‌توانید اغلب سیستم‌های راهنمای افراد نابینا را در ایستگاه‌های قطار زیرزمینی مشاهده کنید. برای دریافت کمک از هدایتگر قطار مرد/زن، همیشه باید ابتدا سوار واگن قطار شوید. اتوبوس‌ها در برلین همگی قابل دسترسی هستند (به غیر از خط مسیر 218). لطفاً از وسط وارد قطار شوید، زیرا محل خاصی برای صندلی چرخدار وجود دارد. ترامواها تقریباً همگی قابل دسترسی هستند؛ شما همیشه باید سوار واگن‌های اول شوید.
وقتی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنید برای اطمینان از ایمنی بهتر، BVG آموزش رفت و آمد رایگان ارائه می‌دهد. در صورت نیاز به کمک، برج اطلاعات در ایستگاه‌های قطار برقی و زیرزمینی شما را به یک نقطه مرکزی وصل می‌کند، که می‌تواند به پرسش‌های شما پاسخ دهد. اطلاعات بیشتر را می‌توانید BVG بیابید.
علامت “دسترسی” (Barrierefrei) لوازم نصب شده را نشان می‌دهد که برای افراد معلول تعبیه شده اند. در بین سایر آسانسورهای قطار زیرزمینی، حمام‌های شهری، فروشگاه‌ها و دفاتر، بیش از 700 لوازم نصب شده این علامت را دارند. بیشتر شهرها قابل دسترسی شده اند. با این حال، توصیه می‌شود که برای جلوگیری از هر گونه اختلال یا دوری از محل‌هایی که در دست ساخت هستند، بلافاصله خود را مطلع کنید. اطلاعات درباره رویدادهای فرهنگی قابل دسترسی را می‌توانید در mobidat بیابید. در Internetportal VisitBerlin ، شما می‌توانید اطلاعات بیشتری را دریافت کنید.
اطلاعات درباره فعالیت‌های تفریحی برای افراد معلول را می‌توانید در صفحات نماینده دولتی افراد معلول یابید. نماینده دولتی افراد معلول به طور منظم ایده‌های رویداد را به ویژه برای افراد معلول منتشر می‌کنند.

شما می‌توانید اطلاعاتی را درباره کودکان و جوانان معلول در مرحله 2 بیابید.