یادگیری زبان آلمانی

یک استاد زن به دانشجویان درس می‌دهد

کجا می‌توانم زبان آلمانی را یاد بگیرم؟

چنانچه می‌خواهید زبان آلمانی را فراگیرید، می‌توانید یک دوره زبانی را بگذرانید. کلاس های آلمانی در سطوح مختلف در موسسه های مختلف آموزشی در برلین ارائه می شوند. شما می توانید مثلا در کلاس های مدرسه های بزرگسالان، مدارس خصوصی زبان، موسسه های زبان و دانشگاه ها و نیز در مراکز و انجمن های فرهنگی شرکت کنید. در این فهرست می توانید مدارس زبان را در برلین جستجو کنید. به عنوان جایگزین یا تکمیل کننده یک کلاس زبان، می توانید یک کلاس آنلاین را به پایان برسانید. سطوح مختلفی از دوره‌های زبانی وجود دارد که تحت اختصاراتی (از قبیل A1 یا B2) فهرست شده اند. شما می‌توانید از طریق مراجعه به وبسایت europaeischer-referenzrahmen.de.

آیا می‌توان در یک دوره ادغامی شرکت کنم؟

یک دوره ادغام، یک دوره زبان آلمانی با یک واحد درسی اضافی است که در آن دانش مربوط به تاریخ، فرهنگ و نظام سیاسی آلمان آموزش داده می‌شود. این دوره، «دوره اطلاع‌رسانی» نامیده می‌شود.
دوره ادغام توسط ارائه دهندگان مختلفی ارائه می‌شود و از سوی BAMF حمایت مالی می‌شود. چنانچه از حق شرکت در دوره ادغام برخوردارید، تنها باید هزینه‌ای معادل 1.95 یورو به ازای هر ساعت بپردازید. بدر موارد ذیل واجد شرایط هستید: درصورتی که برای اولین بار اجازه اقامت دریافت کرده اید، که امکان کار کردن و پیوستن اعضاء خانواده را فراهم می‌آورد، به خاطر یک پذیرش پناهندگی یا دریافت حمایت تکمیلی به دلایل بشردوستانه (بخش § 23 پاراگراف 2 یا پاراگراف 4، بخش § 25 پاراگراف 4a جمله 3 یا بخش § 25b قانون اقامت). در این صورت همچنین می توانید برای شرکت در یک دوره یکپارچگی BAMF مجاز باشید، البته اگر به صورت دائمی حق اقامت در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا را دارید و به این ترتیب در آلمان نیز حق اقامت دارید (ماده 38a از قانون اقامت). افراد زیر سن قانونی و جوانانی که به مدرسه می‌روند و همچنین افرادی که نیاز ناچیزی به شرکت در دوره ادغام دارند، عمدتا در صورتی که به اندازه کافی قادر به صحبت به زبان آلمانی باشند (سطح B1)، جهت شرکت در این دوره‌های ادغامی پذیرفته نمی‌شوند.

چنانچه ظرف مدت دو سال، این دوره ادغام را با موفقیت بگذرانید، می‌توانید برای بازپرداخت نیمی از هزینه‌های پرداخت شده اقدام کنید. چنانچه مطابق SGB II یا SGB XII کمک اجتماعی دریافت می‌کنید یا چنانچه مطابق با قانون درخواست پناهندگی، کمک مالی دریافت می‌کنید، کل هزینه‌های دوره ادغام لغو می‌شود.

همچنین پناهجویان در فرایند پناهندگی با شرط در دسترس بودن جای کافی و درصورتی که اهل سوریه، ایران، عراق، اریتره و سومالی باشند و این شرط که هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا مسئولیت رسیدگی به فرایند پناهندگی پناهجو را به عهده نگرفته باشد، می‌توانند در یک دوره ادغام حمایت شده شرکت کنند.
حتی اگر شما برای شرکت در یک دوره ادغام که هزینه آن تا حدی پرداخت شده واجد شرایط نیستید، می‌توانید در یک دوره ادغام یا دوره‌های مشابه ارائه شده در بسیاری از مدارس زبان شرکت کنید، اما شخصا ملزم به پرداخت کل هزینه شهریه هستید.

ایا می‌توانم در یک دوره زبان آلمانی مختص متقاضیان پناهندگی مرد/زن شرکت کنم؟

اگر نمی توانید در یک دوره یکپارچگی حمایت شده از سوی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان شرکت کنید، به جای آن می توانید به کلاس های آلمانی حمایت شده از سوی ایالت بروید. مدارس بزرگسالان (VHS) در همه نواحی برلین کلاس های رایگان آلمانی را برای پناهندگان ارائه می کنند. در وبسایت چند زبانه می توانید همه اطلاعات مهم مربوط به نام نویسی را پیدا کنید.

چه گزینه‌هایی برای یاگیری زبان آلمانی وجود دارد؟

در کنار کلاس های عمومی آموزش آلمانی، کلاس های تخصصی حرفه ای زبان وجود دارد. برنامه یادگیری آلمانی حرفه ای بر اساس ماده 45a از AufenthG که از سوی دولت فدرال حمایت می شود، یک برنامه آموزش زبان برای افراد دارای سابقه مهاجرت است تا بتوانند شانس خود را در بازار کار و دانش خود را درباره زبان آلمانی تا سطح C2 GER بهتر سازند. کسانی که یک عنوان اقامت دارند و نیز شهروندان اتحادیه اروپا می توانند در این کلاس ها شرکت کنند. همچنین پناهجویان در فرایند پناهندگی اگر اهل سوریه، ایران، عراق، اریتره یا سومالی باشند و کشور دیگری در اتحادیه اروپا مسئول فرایند پناهندگی آنها نباشد، می توانند در یک دوره یکپارچگی حمایت شده شرکت کنند. دوره ها ممکن است با برنامه های مربوط به یکپارچگی حرفه ای و تقویت شغلی پیوند داده شوند. پناهندگان بدون دسترسی به یک کلاس زبان حرفه ای مورد حمایت فدرال، می توانند در کلاس های حرفه ای زبان که از سوی ایالت حمایت می شوند شرکت کنند. برنامه پایه ای زبان در ایالت برلین با برنامه تقویت زبان حرفه ای برای پناهندگان) که از سوی ایالت-صندوق اجتماعی اروپا (ESF) حمایت می شود تکمیل می شود. این برنامه از طریق یک دوره کارآموزی تکمیل می شود. برای والدین دارای سابقه مهاجرت، کلاس های والدین از VHS (مدرسه بزرگسالان) وجود دارد که در ساعات مدرسه کودکانشان برگزار می شوند.