تأیید صلاحیت‌های حرفه‌ای

اشکال افراد با مشاغل گوناگون جلوی اسکای لاین در برلن

چگونه می‌توانم مدرک دیپلم مدرسه، تحصیلات یا آموزشم را به تایید برسانم؟

شرح مختصر مناسب و اطلاعات بیشتر و ارائه مشاوره در وبسایت تایید در آلمان موسسه ملی آموزش که از سوی وزارت ملی آموزش و پژوهش حمایت می‌شود.

اگر به دنبال اطلاعاتی در خصوص تایید مدرک دیپلم مدرسه‌‌تان هستید، می‌توانید با مراجعه به وبسایت اداره آموزش، جوانان و علوم سنا به این اطلاعات دسترسی یابید. ارائه درخواست برای ارزیابی ریزنمرات پس از تکمیل این فرم درخواست، آن را باید به دفتر تایید ریزنمرات اداره آموزش، جوانان و علوم سنا، ارسال نمایید.

اسناد و مدارک تکمیلی جهت تایید عبارتند از:
  • کپی مصدق مدرک دیپلم/ واحدهای تحصیلی/ ریزنمرات دانشجو
  • کپی مصدق ترجمه آلمانی صورت گرفته توسط یک مترجم یا مترجم شفاهی مرد/ زن مورد تایید، به استنثنا مدارکی که زبان اصلی آنها انگلیسی یا فرانسوی است
  • کپی گذرنامه
  • رزومه مفصل

اگر شخصا درخواست ارائه می‌دهید درصورتی که مدرک اصلی و کپی‌های رنگی آن را برای ارائه به همراه دارید، نیازی به تایید و تصدیق کپی ندارید.

اگر شما در جستجوی اطلاعات مربوط به تایید تحصیلات دانشگاهی خود هستید، می توانید آنها را نیز در وبسایت اداره سنای آموزش، جوانان و خانواده و در وبسایت اداره مرکزی سنا بیابید لطفا آگاه باشید که نیازی به تایید تحصیلات تکمیلی نیست. لطفا آگاه باشید که نیازی به تایید تحصیلات تکمیلی نیست بانک اطلاعات Anabin در راستای دسته بندی هر چه بهتر مدارک خارجی در سیستم آلمان، به سازماندهی اطلاعات مربوط به موسسات آموزش عالی و مدارک دیپلم کمک می‌کند. همچنین در دفتر مرکزی آموزش خارجی کمک ارائه میشود.

Willkommenszentrum Berlin نیز قادر است به شما در خصوص امکانات به تایید رساندن تحصیلات خارجی تکمیل شده‌تان مشاوره ارائه دهد. همچنین در مرکز خوش آمدگویی، برای استفاده از خدمات برنامه صندوق کمکی تاییدیه شغلی برلین مشاوره داده می شود. این برنامه حمایتی، این امکان را فراهم می سازد تا در تامین هزینه های فرایند تایید، به اشخاص دارای یک صلاحیت شغلی گرفته شده در خارج از آلمان کمک کند. اطلاعات بیشتر را می توانید در وبسایت مسئولان یکپارچگی (لینک وبسایت مسئولان یکپارچگی) ببینید .