کار و تحصیل

کار – آدمکها در مشاغل گوناگون

یادگیری زبان آلمانی

چنانچه می‌خواهید زبان آلمانی را فراگیرید، می‌توانید یک دوره زبانی را بگذرانید. دوره‌های زبان آلمانی در سطوح مختلف در همه‌جای برلین ارائه می‌شود. یادگیری زبان آلمانی

آموزش و آموزش عالی

برای آموزش، به دانش خاصی نیازی نیست. فرد، حرفه و تخصصی را از پایه یاد می‌گیرد. در آموزش عالی، فرد اطلاعات بیشتری درباره حرفه خودش کسب می‌کند از قبیل تغییرات در قانون، برنامه‌های جدید یا جزییات بیشتر. دوره‌های آموزشی در آلمان در یک شرکت، یک مدرسه خاص یا ترکیبی از این دو برگزار می‌شود. آموزش و آموزش عالی

مطالعات

به لحاظ قانونی، ورود به دانشگاه به ملیت بستگی ندارد یا محدود به یک ملیت خاص نمی‌شود. مطالعات

تأیید صلاحیت‌های حرفه‌ای

شرح مختصر مناسب و اطلاعات بیشتر و ارائه مشاوره در وبسایت تایید در آلمان موسسه ملی آموزش که از سوی وزارت ملی آموزش و پژوهش حمایت می‌شود. تأیید صلاحیت‌های حرفه‌ای

کار

شرایط اشتغال (به عنوان مثال دوره آزمایشی، مدت قرارداد، امکان استعفا) مطابق با قانون کار آلمان است. کار

استقلال - راه‌اندازی کسب و کار/استقلال

به عنوان یک شهروند مرد/ زن اتحادیه اروپا، می‌توانید در هر کشور عضو اتحادیه اروپا یک شرکت تاسیس کنید. این امر همچنین در خصوص شهروندان اهل سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین نیز صدق می‌کند. استقلال - راه‌اندازی کسب و کار/استقلال

مالیات‌ها

40 مالیات مختلف در آلمان وجود دارد. پول جمع اوری شده از مالیات، بین منطقه، ایالات و جوامع تقسیم می‌شود. هزینه مالی مدارس، خیابان‌ها و مزایای اجتماعی و موارد دیگر با این پول، تامین می‌شود. مالیات‌ها

بیکاری

آلمان بر اساس قانون خود، یک دولت سوسیال محسوب می‌شود. این بدان معنا است که ریسک‌های خاصی در زندگی کل شهروندان زن/ مرد وجود دارد. بیکاری