محتوای ستون

اطلاعات مستاجر

یک مرد جوان در صندلی در یک اتاق نشیمن با یک حباب فکر بر سر او نشسته است

من به عنوان مستاجر چه حقوق و وظایفی دارم و چه کسی می تواند درباره مشکلات به من کمک کند؟

اگر خانه ای را اجاره کرده اید، می توانید در آنجا سکونت و زندگی کنید. می توانید خانه را به دلخواه خود طراحی و تجهیز کنید. در صورت بازسازی، به طور معمول باید پیشتر اجازه صاحبخانه خود را دریافت کنید. همچنین اگر قرارداد اجاره را به تنهایی امضاء می کنید، همسر و کودکان نابالغ شما نیز می توانند در خانه سکونت کنند. برای اشخاص دیگر، اگر می خواهند به صورت دائمی با شما زندگی کنند، اصولا موافقت صاحبخانه را لازم دارید. در هنگام استفاده از خانه موظف هستید آسایش همسایه ها را در نظر بگیرید. اغلب یک مقررات خانه وجود دارد که در آن برای این منظور قوانینی تعیین شده است، مثلا از چه ساعتی صدای موسیقی و دیگر صداها نباید از اتاق بیرون برود. شما موظف هستید خانه را در وضعیت خوب نگهداری کنید. از جمله این موارد، تمیزکاری و تهویه مرتب است. همچنین ممکن است بر اساس قرارداد اجاره موظف باشید خانه را در فواصل مشخص یا در هنگام تخلیه بازسازی کنید، یعنی دیوارها را از نو رنگ آمیزی کنید یا کاغذ دیواری را عوض کنید. آسیب های جدی، به ویژه در مورد لوله های آب، گاز یا برق، و نیز تشکیل کپک و حمله حشرات را باید فورا برطرف کنید و یا به صاحبخانه که مسئول تعمیرات است اطلاع دهید. (با این حال ممکن است بر اساس قرارداد اجاره، موظف باشید هزینه های تعمیرات کوچک را خودتان بپردازید.)

کمک در زمینه مشکلات مربوط به صاحبخانه، قانون اجاره یا درباره کمک به هزینه های مسکن

اگر مشکلات یا پرسشهایی در زمینه حقوق خود به عنوان مستاجر دارید، خدمات مختلف مشاوره وجود دارد که به شما کمک می کنند، مانند اتحادیه حمایت از مستاجر اتحادیه مستاجران برلین و انجمن مستاجران برلین e.V..

اطلاعات مهم برای همه افرادی که در چارچوب قانون اجرایی مسکن، کمک های مربوط به هزینه های اسکان و گرمایش را بر اساس قانون SGB II, SGB XII (کمک اجتماعی) و قانون خدمات پناهجویان (AsylbLG) دریافت می کنند: از تاریخ 01.01.2019 هزینه های عضویت شما برای اتحادیه مستاجران تقبل می شود. این امر در مورد محافظت از حقوق نیز صادق است. کسی که به یک مشاوره در زمینه قوانین اجاره نیاز دارد (مثلا محاسبه هزینه های تاسیسات، کَپک، فسخ قرارداد، نوسازی و غیره) و کمک هزینه اجاره دریافت می کند، دیگر لازم نیست هزینه های عضویت را خود بپردازد. مرکز کار، اداره امور اجتماعی یا اداره ناحیه برای امور پناهندگان به عنوان مسئول ارائه خدمات، پس از تایید مربوطه، هزینه عضویت را برای دو سال مستقیما به اتحادیه مستاجران پرداخت می کند.

* اطلاعات بیشتر

مشاوره رایگان ناحیه درباره قوانین اجاره

نواحی بیشتر و بیشتری در برلین، مشاوره رایگان را به مستاجران ارائه می کنند. یک مشاوره رایگان در زمینه اجاره را می توانید در حال حاضر در ادارات ناحیه های زیر دریافت کنید شارلوتنبورگ-ویلمرسدورف اشپانداو پانکوو و راینیکندورف. همچنین در لیشتنبرگ یک مشاوره ناحیه ای برای مستاجران دایر شده است.

کمک در موارد تبعیض در بازار مسکن

آیا به دلیل زادگاه، زبان یا دین خود در جستجوی مسکن از امتیازاتی محروم شده اید؟ قانون عمومی رفتار برابر (AGG) محرومیت درخواست کنندگان را بر اساس موارد زیر ممنوع می کند (ماده 1 از AGG):

* زادگاه قومی
 • جنسیت
 • دین / جهان بینی
 • معلولیت
 • سن
 • هویت جنسی

مرکز تخصصی «اجاره عادلانه – اسکان عادلانه. مرکز تخصصی برلین علیه تبعیض در بازار مسکن» به افرادی که در بازار مسکن مورد تبعیض واقع می شوند کمک می کند.

این مرکز به افرادی که به دلیل
 • زادگاه
 • زبان شان
 • دین شان
 • هویت جنسی شان
 • تمایل جنسی شان
 • یک معلولیت
 • سن شان
 • وضعیت اجتماعی شان
  …. یا چند مورد از آنها مورد تبعیض واقع می شوند، مشاوره، همراهی و پشتیبانی ارائه می کند.

اطلاعات بیشتر را می توانید در وبسایت مرکز تخصصی ببینید.

مرکز تخصصی، از سوی «اداره سنای عدالت، حفاظت از مصرف کننده و مبارزه با تبعیض (لینک وبسایت اداره سنای عدالت، حفاظت از مصرف کننده و مبارزه با تبعیض) از طریق منابع مالی مرکز ایالتی رفتار برابر – علیه تبعیض (LADS) gefördert حمایت می شود.

لینک های مفید درباره موضوع جستجوی مسکن

در برلین همچنین گروه های ناحیه ای، داوطلبانه و کلیسایی وجود دارند که اطلاعات و لینک های مفیدی را درباره موضوع جستجوی خانه ویژه پناهندگان و نیز مهاجران گردآوری کرده اند. در اینجا گزیده ای از لینک ها را می بینید:

آیا می توانم کمک مالی دریافت کنم؟

کمک هزینه مسکن هنگامی پرداخت می شود که درآمد خود شخص برای تامین مخارج به طور کامل کافی نباشد تا بتواند اجاره را بپردازد. باید مانع از آن شد که یک فرد فقط به این دلیل که درآمد کافی ندارد خانه اش را تخلیه کند و به یک ناحیه دیگر اسباب کشی کند. افرادی که از خارج از اتحادیه اروپا می آیند نیز می توانند کمک هزینه مسکن درخواست کنند. این امر به این بستگی ندارد که آنها مجوز اقامت دارند یا نه، و یا در فرایند پناهندگی هستند یا فقط حکم تحمل گرفته اند. اگر شما کمک های تامین پایه را دریافت می کنید (SGB II, SGB XII, AsylbLG)، در این صورت کمک هزینه مسکن دریافت نمی کنید، چون هزینه های مسکن در این حالت به طور کامل از سوی ارائه کننده کمک ها پرداخت می شوند، البته اگر درآمد شما کافی نباشد.

کمک هزینه مسکن را می توانید از اداره شهروند یا اداره مسکن ناحیه خود درخواست کنید.

افزون بر آن، اینکه کمک هزینه مسکن به شما تعلق می گیرد یا نه و میزان آن، به قیمت اجاره که باید بپردازید و تعداد و درآمد افرادی که با شما زندگی می کنند بستگی دارد. پیش نیازهای دقیق و مدارک کافی و فرم های مربوطه را می توانید در “پایگاه خدمات شهر برلین (لینک پایگاه خدمات شهر برلین)” ببینید.

یک گزینه دیگر برای دریافت کمک، کمک هزینه اجاره است.

اگر در یک مسکن مشمول کمک هزینه سکونت دارید، کمک هزینه بیکاری II را از مرکز کار یا کمک اجتماعی یا کمک های مربوط به پناهجویان را از اداره امور اجتماعی دریافت می کنید و مرکز کار یا اداره امور اجتماعی همه مبلغ اجاره را نمی پردازد، می توانید تحت پیش نیازهای مشخص یک کمک هزینه اجاره را درخواست کنید.

این پیش نیازها عبارتند از:
 • شما بیش از 30 % از درآمد خود را برای اجاره می پردازید (بدون هزینه های جانبی و هزینه های آب گرم)
 • درآمد شما زیر حد مربوط به گواهی حق مسکن است. این موضوع را می توانید با بررسی گواهی حق مسکن بررسی کنید.