تحصیل اجباری

یک استاد زن به دانشجویان درس می‌دهد

مدرسه اجباری چیست؟

در آلمان، هر کودک ملزم است بعد از شش سالگی به مدرسه برود. مدرسه اجباری به مدت ده سال است. عموماً هیچ معافیتی نیز وجود ندارد. مدت مدرسه اجباری ده سال تحصیلی یا تا 18 سالگی است.

برخی از ویدئوها به زبان عربی درباره تحصیل در برلین وجود دارند که شما می‌توانید آن را دروبسایت اداره آموزش و پرورش، جوانان و علوم بیابید.

فیلم «مدرسه در برلین» را که سیستم مدرسه را در برلین شرح می دهد می توانید به زبان های آلمانی، رومانیایی، بلغاری، ترکی و عربی در وبسایت اداره سنای آموزش، جوانان و خانواده (لینک فیلم) ببینید.

شما می‌توانید اطلاعات بیشتری را درباره مدارس و تحصیل در قسمت مدرسه پیدا کنید.

چگونه می‌توانم یک مدرسه پیدا کنم؟

کودکانی که آلمانی کم می دانند یا اصلا نمی دانند، به طور معمول نخست به یک کلاس خوش آمدگویی می روند که در آن آنها آلمانی یاد می گیرند. بنابراین خانواده هایی که تازه مهاجرت کرده اند و بچه هایی در سن مدرسه دارند که آلمانی کم می دانند یا اصلا نمی دانند، به مراکز هماهنگی کلاس های خوش آمدگویی ناحیه ای که در آنجا سکونت دارند مراجعه می کنند. در آنجا سطح زبان سنجیده می شود و یک موقعیت مناسب برای کودک در مدرسه تعیین می شود. در آنجا سطح زبان سنجیده می شود و یک موقعیت مناسب برای کودک در مدرسه تعیین می شود. یک برگه اطلاعات مربوط به تازه واردهای برلین درباره نام نویسی مدرسه و خلاصه ای از مراکز هماهنگی را می توانید به “ زبان آلمانی و انگلیسی در اینجا پیدا کنید. برای پناهندگان اطلاعات ویژه ای (به آلمانی و انگلیسی) در اینجا وجود دارد

شما می‌توانید اطلاعات بیشتری را درباره مدارس و تحصیل در قسمت مدرسه بیابید.